Susisiekimo statiniai (tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos) yra sudėtingi, brangūs ir didesnės avarijų rizikos inžineriniai statiniai, turintys svarbią reikšmę kiekvienos šalies ekonominiams, politiniams ir kultūriniams veiksniams. Netinkamai suprojektuoti ar prižiūrimi statiniai greitai praranda eksploatacines ypatybes. Dažnos tokių statinių avarijos ir griūtys rodo, kad konstrukcijų projektavimui, statybai bei priežiūrai reikia esminių pokyčių.

Skaityti...

„Projektas „Rail Baltica“ sparčiai juda į priekį – tai lemia puikiai koordinuojami rangovų ir subrangovų veiksmai, naujai įdiegta darbų kontrolės sistema ir griežta „Rail Baltica“ direkcijos kontrolė, todėl galima drąsiai teigti – jei neiškils kokių nors neįveikiamų aplinkybių (force majeure), darbai bus baigti laiku 2015 m. rudenį“, – sako „Rail Baltica“ direkcijos vyr. specialistas Domas Jurevičius.

Skaityti...