TEIKIAMOS PASLAUGOS

-eismo reguliavimo sistemų įrengimas ir priežiūra; 

-eismo stebėjimo sistemų diegimas ir priežiūra; 

-horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas; 

-saugaus eismo užtikrinimo sistemos; 

-apšvietimo sistemos; 

-miesto infrastruktūros sistemos 

(transporto statymo sistemos); 

-projektavimas; 

-projektų valdymo paslaugos.

 

 

Bendrovė „Eismo valdymo sistemos“, šiais metais švenčianti savo veiklos dešimtmetį, – tai nuolat tobulėjančių kvalifikuotų specialistų komanda, teikianti rinkai inovatyvius susisiekimo komunikacijų, miestų infrastruktūros inžinerinius sprendinius eismo organizavimo ir valdymo srityse.

Bendrovė, nuolatinį dėmesį skirdama naujausių eismo valdymo ir duomenų apdorojimo technologijų panaudojimui, šiuolaikinių išmaniųjų eismo organizavimo ir valdymo sistemų miestuose diegimui, siūlo rinkai įvairių sprendinių, skirtų eismui organizuoti  ir valdyti, – nuo kliento konsultavimo, sprendinių koncepcijos, produktų tiekimo iki eismo reguliavimo sistemų projektavimo, gamybos, statybos, diegimo ir jų priežiūros.

Naujausias bendrovės įgyvendintas projektas, parengtas bendradarbiaujant su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto Technologijų katedra bei finansuotas Europos Sąjungos fondų lėšomis, – „Eismo intensyvumo ir sudėties Panevėžio miesto transporto koridoriuje tyrimai kaip pagrindas koordinuoto šviesoforinio valdymo sistemai įdiegti“. Mokslinio tyrimo metu atlikti eismo intensyvumo ir sudėties Panevėžio transporto koridoriuje tyrimai, panaudojant inovatyvų intelektinės transporto sistemos (ITS) sprendinį, skirtą eismo srautams mieste fiksuoti, atsisakius vizualaus stebėjimo metodo. Sudarytas ir vizualizuotas Panevėžio transporto koridoriaus eismo sistemos modelis. Parengta tyrimo ataskaita, kurioje pateikti duomenys apie transporto, dviračių, pėsčiųjų srautų intensyvumą koridoriuje, esamą šių srautų valdymo efektyvumą, generuojamą triukšmą ir taršą, pateikti sprendiniai, skirti koordinuoto šviesoforinio valdymo sistemai koridoriuje projektuoti ir diegti. Ji pagerina eismo saugumą, susisiekimą ir išsprendžia aplinkosaugos problemas.