Tauragės rajone pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose bus kompleksiškai tvarkomos nuotekos ir utilizuojamas visas Tauragės regiono dumblas. Visus šio objekto projektavimo darbus atliko projektavimo biuras „PST projektai“.Išdaugelio konkurse dalyvavusiųįmoniųABPanevėžio statybos trestas“buvo pasirinkta kaip patyrusi didelių ir sudėtingų objektų statytoja. 

 

AB „Panevėžio statybos trestas“ – viena didžiausių ir seniausiai veikiančių statybos įmonių Lietuvoje, teikianti bendrųjų ir specializuotų statybos darbų, projektų valdymo bei projektavimo paslaugas, – ne naujokė, įgyvendinant specialios paskirties infrastruktūrinius projektus, kurie prisideda prie Lietuvos ekonominio augimo ir aplinkosaugos gerinimo. Tarp įmonės darbų – Biržų, Panevėžio, Tauragės, Palangos, Sovietsko (Rusija) miestų nuotekų valymo įrenginiai, Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo aikštelės, Utenos ir Panevėžio regionų atliekų tvarkymo sistemos, rekonstruoti Rokiškio nuotekų valymo įrengimai. Ir šįkart jau daugiau nei 55 metus gyvuojanti atsakinga įmonė džiaugiasi, galėdama prisidėti prie projekto, kuris leis sumažinti aplinkos taršą bei kurs švaresnę gyvenamąją aplinką Tauragės regione.

Ypatingi statiniai ir pajėgumai

Tauragės nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių projektavimo darbai prasidėjo 2012 m. gruodį, kai objektą statančios jungtinės pajėgos AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Arginta“ pasirašė sutartį su projekto „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ užsakovu UAB „Tauragės vandenys“. Statybą leidžiantis dokumentas gautas 2013 m. spalio 21 d. Iki 2014 m. rugsėjo mėnesio buvo baigti visi statybos darbai, sumontuota technologinė įranga. 2015 m. kovo 25 d., atlikus įrengimų paleidimo ir derinimo darbus, statybos buvo baigtos. 

Kaip paaiškino AB „Panevėžio statybos trestas“ projekto vadovas Egidijus Urbonas, pagrindiniai dumblo apdorojimo statiniai ir konstruktyvai priskiriami prie ypatingo statinio kategorijos. Pagrindinis statinys – 10,95 m aukščio pūdytuvų pastatas su dviem dumblo pūdytuvais. Visas šio pastato konstruktyvas yra iš armuoto gelžbetonio, apšiltinto iš išorės 37 cm akmens vata ir apsiūto profiliuotąja skarda. Pūdytuvų vidus padengtas specialia vokiečių gamintojų storasluoksne apsaugine medžiaga, pritaikyta agresyviai terpei, apsaugančia gelžbetonį ir suteikiančia jam ilgalaikiškumo. Kitas ypatingas statinys – dumblo sausinimo, džiovinimo ir energinio mazgo pastatas, kurio pamatai – vibrospraustiniai poliai, karkasas – gelžbetoninis, metalinis, sienos apsiūtos „Sendwich“ tipo paneliais. Pastatyta ir džiovinto dumblo kaupykla.

Praplėstos technologinės galimybės

Pasak Jono Gečo, Tauragės nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai galės apdoroti ne tik Tauragės miesto nuotekų valykloje susikaupiantį dumblą, bet ir visame regione susidarantį komunalinių nuotekų ir kai kurių maisto pramonės įmonių dumblą. Įrenginiuose bus apdorojamas Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų miestų ir gyvenviečių nuotekų valyklose susidaręs dumblas. „Modernizuoti dumblo apdorojimo įrenginiai sudaro palankias sąlygas Tauragės regione susidariusio dumblo nebekompostuoti sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose, – sako jis. – Naujai pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai sumontuoti greta esamų nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių. Dumblo apdorojimo technologija yra papildyta dumblo maišymo, skaidymo, pūdymo, džiovinimo, sausinimo ir sandėliavimo įrenginiais, efektyviomis biodujų valymo, kaupimo ir jų panaudojimo technologijos grandimis. Pradėjus veikti dumblo apdorojimo įrenginiams, išskirtas iš nutekamojo vandens nuotekų dumblas, jį šildant ir maišant, pūdomas dumblo pūdytuvuose. Vėliau nusausintas pūdytas dumblas granuliuojamas ir džiovinamas džiovykloje. Galiausiai džiovintas dumblas kaupiamas kaupykloje.“ 

Trejopa nauda

Naujieji dumblo apdorojimo įrenginiai leidžia išgauti biodujas, kurios gali būti panaudotos energijai ir šilumai gaminti. Tai toliau panaudojama dumblui džiovinti ir savoms nuotekų valyklos reikmėms. Projektas atneš naudos ir žmonių gyvenimo kokybei. Dėl dumblui džiovinti naudojamų technologijų, kurios užtikrins džiovinimo metu išsiskyrusių dujų tvarkymą (apvalymą), į atmosferą nepateks pavojingų medžiagų, kurios gali daryti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. „Kadangi bus išspręsta problema dėl Tauragės regiono nuotekų valyklose susidarančio dumblo tvarkymo, pagerės aplinkos kokybė gyvenvietėse, kuriose veikia nuotekų valymo įrenginiai. Tinkamai tvarkant nuotekų dumblą, teigiamą poveikį pajus ne tik žmonės, bet ir aplinka. Įdiegus uždarą dumblo tvarkymo sistemą, apdorojant jį temperatūra ir sumažinus blogą kvapą, pagerės darbuotojų darbo sąlygos bei išnyks nemalonūs kvapai“, – įsitikinę šio ypatingo statinio užsakovai. Panašūs įrenginiai yra pastatyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Šilutėje. Dar bus statomi Utenoje ir Telšiuose.