Kalbant apie statinio informacinį modeliavimą (angl. Building Information Modelling, BIM), kuris dar tik skinasi kelią Lietuvoje, dažnai tenka girdėti įvairių nuomonių: ar verta vykdyti projektus BIM sistemoje, kada verta ir kokiems projektams. Šios nuomonės susidaro anaiptol ne iš patirties arba iš labai menkos patirties, taip kurdamos nuostatas ir mitus. Išdrįsusieji pritaikyti BIM technologijas ir pasiūlyti jas vartotojams sparčiai griauna visus mitus. Vieni tokių yra statinių projektavimo paslaugas teikianti UAB „Ugira“.

Skaityti...

Per miestą tekanti upė suteikia įvairių galimybių pagerinti miestiečių gyvenimo kokybę ir miesto estetinį vaizdą, panaudoti vertingas pakrančių teritorijas miesto reikmėms, įrengiant parkus, poilsio, sporto ir pramogų zonas, kuriant vaizdinio komforto zonas, statant gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus. Tai pranašumas, leidžiantis gerinti infrastruktūrą, tiesiant kelius, pėsčiųjų arba dviračių takus; plėtoti inžinerinius tinklus, tiesiant vandentiekio ir nuotekų vamzdynus, dujotiekius, elektros ir ryšio kabelius; gaminti elektros energiją, statant hidroelektrines ir kt. Tačiau kartu tai įpareigoja sudaryti geras potvynių ir ledonešių praleidimo sąlygas, kurios nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir jų turtui; gausinti žuvų išteklius, gerinant upių vandens kokybę ir sudarant palankias žuvų neršto, mitybos ir migracijos sąlygas; plėtoti vandens transportą, vykdant krovininę, keleivinę ir pramoginę laivybą.

Skaityti...

Vis garsiau kalbant apie energetinę nepriklausomybę, didėjančią miestų taršą ir senkančius išteklius, pasaulis ieško naujų efektyvių šildymo būdų. Jau dabar aktyviai svarstoma, kaip miestų tinklus prijungti ir prie atsinaujinančių išteklių, gaminančių žemo potencialo šilumą. Tačiau kol kas tai tik teoriniai svarstymai ir tolima ateities perspektyva, o žmonėms aktualu, kaip nebrangiai ir veiksmingai šildytis jau dabar.

Skaityti...

Nuolat besikeičianti aplinka, brangstantys energijos ištekliai ir didėjanti tarša verčia vis dažniau galvoti apie energijos taupymą. Nuolat pabrėžiama, kad didžioji pasaulyje sunaudojamos energijos dalis atitenka pastatams šildyti. Tai ir yra viena iš pastatų modernizavimo priežasčių, o maksimalaus energijos taupymo siekiama pasitelkiant modernius sprendimus. Tačiau kyla klausimas, kaip užsitikrinti, kad šie modernūs sprendimai ir ateityje išliktų nepasenę.

Skaityti...