Darbų apimties planas ir problematika

Išnagrinėti pasirinktą teritoriją miesto kontekste; išnagrinėti sklypą teritorijos esamos situacijos kontekste; parinkti geriausiai teritorijai tinkamą koncepcijos ir funkcijų derinį; išskirstyti sklypą funkcinėmis zonomis, atsižvelgiant į miesto teritorijų jungiamumą; sujungti šias funkcines zonas; pasiūlyti tinkamiausius ir geriausiai teritorijoje pritaikomus inžinerinius sprendimus; pasiūlyti modernizacijos, renovacijos arba konversijos sprendimus esamiems pastatams, esant būtinybei juos griauti, pasiūlyti naują projektą.

Skaityti...

Veiksmų planas

KTU Panevėžio komanda ėmėsi įgyvendinti tokius tikslinės teritorijos kompleksinio sutvarkymo tikslus: architektūrinio ir urbanistinio savitumo, originalumo, išsiskiriančio iš kitų Lietuvos miestų, formavimas; miesto vizualinio identiteto formavimas; patrauklių ir įsimenančių miesto erdvių kūrimas; kultūrai skirtų viešųjų erdvių patrauklumo didinimas; laisvalaikiui skirtų viešųjų erdvių patrauklumo didinimas.

Skaityti...

Veiksmų planas, teritorija ir jos problematika

Studentai išanalizavo pasirinktos teritorijos dabartinę situaciją, ieškojo įgyvendintų panašių projektų analogų bei pavienių pastatų pavyzdžių, analizavo pagal BREEAM standartus praktiškai įgyvendintus projektus, vertino pasirinktos teritorijos probleminius klausimus ir išsikėlė sau tikslus.

Skaityti...

Veiksmų planas

Skirtingų studijų krypčių studentai tiria skirtingus pasirinktos teritorijos laukus: Kūrybinių industrijų magistrantai (Raminta, Tomas, Ala) dirba su Aleksoto teritorijos analize, architektūros analize ir rajono tapatybės klausimais, atlieka kokybinius ir kiekybinius tyrimus, siekdami atskleisti bendruomenės ir specialistų požiūrį į šią teritoriją.

Skaityti...

Veiksmų planas

Statybos inžinerijos studentai atlieka tiriamos teritorijos urbanistinio plano ir mastelio analizę, studijuoja ir nustato plėtros galimybes, galimas problemas ir poreikius. Kuria individualaus, daugiabučio ir visuomeninės paskirties pastatų projektus, stengdamiesi juos modernizuoti, naudodami išmaniąsias technologijas.

Skaityti...

Veiksmų planas, darbų apimtys, pasirinktos teritorijos problematika

VGTU Šiaulių komandos nariai pasiskirstė užduotis, įvairiais aspektais išanalizavo teritoriją, nustatė studijuojamos teritorijos problemas, ieško galimų sprendimų, domisi pavyzdiniais analogais įvairiose sferose.

Skaityti...

Veiksmų planas

Architektūros specialybės studentai analizuoja teritorijos urbanistinės struktūros problemas, paruošia urbanistinę koncepciją, detalizuoja teritorijoje esantį kvartalą ir visuomeninio objekto architektūrinę dalį (urbanistinė teritorijos plėtros koncepcija –> kvartalo detalizacija –> visuomeninio pastato architektūrinė idėja –> inžinerinės pastato sistemos –> energinio naudingumo duomenų pateikimas).

Skaityti...

Veiksmų planas ir darbų apimtys

VGTU architektūros specialybės studentai analizuoja teritorijos urbanistinės struktūros problemas, ruošia urbanistinę koncepciją, detalizuoja teritorijoje esantį kvartalą ir visuomeninio objekto architektūrinę dalį.

Skaityti...