Išorinis pastato sluoksniavimas visada duoda didesnį šilumos energijos taupymo efektą.

Skaityti...

Susidomėjimas įvairios paskirties komerciniu nekilnojamuoju turtu Lietuvoje neslopsta ir išlieka aukšto lygio. Iš viso pernai Lietuvoje buvo įsigyta dešimt objektų, kurių bendras plotas sudarė 146 300 m2: prekybinių patalpų – 122 500 m2, administracinių – 18 300 m2, gamybinių bei sandėliavimo – 5 500 m2. Visgi komercinių patalpų paklausa pasiskirsčiusi nevienodai: vienur jų trūksta, kitur investuotojai turi gerokai padirbėti, norėdami įgyti konkurencinį pranašumą. Apie tai kalbamės su nekilnojamojo turto investuotoju, lektoriumi Jurgiu Šefleriu.

Skaityti...

Nuo 2016 m. įsigaliojo Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – STR) pakeitimai, kurie turėtų paspartinti ir supaprastinti statybos užbaigimo procedūras. Statybos užbaigimo procesas, palyginti su ankstesniais šio STR pakeitimais, tampa dar išsamesnis ir su aiškiau apibrėžtais visų procedūrų atlikimo terminais.

Skaityti...

Nuo 2016 m. sausio 1 d. PVM grąžinimo terminas statybų paslaugas teikiančioms bendrovėms sutrumpintas nuo pusės metų iki kalendorinio mėnesio, nes biudžete susidarė didelės PVM grąžintinos sumos, nors šiuos pinigus tokios bendrovės pagal ankstesnį reguliavimą galėjo susigrąžinti tik kartą per pusmetį.

Skaityti...

Architektūra ir inžinerija (statybų technika ir technologija) yra labai susijusios, todėl kokybiškas produktas – statinys – gaunamas glaudžiai bendradarbiaujant, kompleksiškai naudojant žinias ir praktikos laimėjimus, kūrybiškai drauge dirbant architektui ir įvairių specializacijų inžinieriams.

Skaityti...