Konkurso tikslas  sukurti viešą erdvę, kurioje vyktų įvairių statybų sektoriaus sričių atstovų dialogas, idėjų ir požiūrių bei problemų mainai. Žurnalo „Structum“ tikslas – skatinti glaudų statybų sektoriaus specialistų bendradarbiavimą nuo pat aukštosios mokyklos suolo.

Konkurso dalyviai. Kviečiami dalyvauti aukštųjų mokyklų architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentai.

Konkurso sąlygos. Kiekvienam universitetui atstovauja trys komandos po 5–7 narius. Kiekvienai komandai vadovauja projekto vadovas dėstytojas.

Konkurso užduotis. Šiandien daug kalbama apie tvarios darnos ir gerovės principus miestams bei jų gyventojams, kurie padėtų optimizuoti įvairių paslaugų prieinamumą, išlaidų mažinimą ir efektyvų išteklių (energijos, laiko, žmogiškųjų) naudojimą. Penkios didžiosios savivaldybės turi patvirtintas vadinamąsias integruotas teritorijas, kurios pagal nacionalinės pažangos programą turi būti sutvarkytos, naujai sukurtos ar atnaujintos. Tikslinėse teritorijose planuojamos tokios priemonės: naujų individualių gyvenamųjų rajonų sukūrimas; miestų traukos vietų sukūrimas arba atnaujinimas; gyvenamųjų rajonų kompleksiškas atnaujinimas; rekreacinių teritorijų sukūrimas ar atkūrimas; nenaudojamų objektų pritaikymas (konversija); visuomeninių, komercinių, pramoninių pastatų statyba.

Kiekviena aukštoji mokykla iš penkių didžiųjų miestų pasirenka tris skirtingus miestus – po vieną kiekvienai komandai.

Konkursas susideda iš 3 užduočių.

1. Komanda parengia pasirinkto miesto visos integruotos teritorijos kompleksinę plėtros galimybių studiją.

2. Integruotoje teritorijoje pasirenkamas 10–20 ha užimantis kvartalas ir jam sukuriama universalaus dizaino koncepcija (kai kvartalo fizinė aplinka, produktai, komunikacija, informacinės technologijos ir paslaugos tampa pasiekiami ir jais naudotis gali kuo daugiau įvairių visuomenės grupių narių).

3. Kiekviena komanda savo pasirinktoje toje pačioje integruotoje teritorijoje turi išnagrinėti tris šių tipų pastatus:

a)  individualų arba dvibutį namą;
b) daugiabutį namą;
c) visuomeninės, pramoninės arba komercinės paskirties objektą (vieną iš trijų).

Galimi sprendimai nuo renovacijos iki visiško nugriovimo ir naujų pastatų statymo.

Vizualizacijos privalo būti kuriamos naudojant BIM technologijas (prireikus studentai bus mokomi dirbti jomis) ir taikant konkrečias medžiagas bei technologijas, nurodytas techninėje užduotyje.

Vertinimo komisija. Komandų darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybos rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

Projektų vertinimo kriterijai

Darbų pateikimas. Iki rugsėjo 29 d. mokymo įstaigos pateikia suformuotas komandas ir jų vadovus (būtini jų kontaktai). Iki lapkričio 3 d. pateikiamas projektų koncepcijos pristatymas. Galutinius darbus komandos turės pateikti iki kovo 18 d. el. paštu jurga@estructum.lt. Jie bus pristatomi žurnale „Structum“, televizijoje, radijuje, publikuojami portale „delfi.lt“, svetainėje „estructum.lt“ bei „Facebook“ paskyroje. Bus surengtas skaitytojų balsavimas.

Konkurso finalas vyks parodoje „RESTA 2015“ (balandžio 22–26 d.).

Prizai. Studentai varžysis dėl 10 000 Lt vertės pagrindinio prizo bei kitų rėmėjų įsteigtų papildomų prizų.