Prieš metus žurnalo „Structum“ skelbto ir sėkmingai įvykusio konkurso „Išmanusis miestas“ rezultatai paskatino mus ir šiemet kviesti jaunuosius mokslo atstovus kurti, projektuoti ir mąstyti. „Išmanusis miestas II“ – ne tęsinys, o savarankiškas konkursas, kurio esmė ta, kad studentų projektinius pasiūlymus savivaldybės, kurių teritorijas jie motyvuotai siūlys pritaikyti dabartiniams poreikiams, žada įgyvendinti. Pradedame!

 Konkurso tikslas – suburti tarpdisciplinines komandas ir parengti išsamius bei motyvuotus projektinius pasiūlymus vienai iš trijų užduotyje įvardytų teritorijų.

 Projekto tikslai:

 – poreikiai – miestams svarbių perspektyvių teritorijų pritaikymas dabartiniams poreikiams;

 – darnumas – kompleksinis šių teritorijų atnaujinimas, vadovaujantis darniosios plėtros principais;

 – tarpdiscipliniškumas – skirtingų kompetencijų suderinimas, ieškant visapusiškai motyvuotų ir realistiškų pasiūlymų;

 – išmanumas – informacinių technologijų ir duomenų srautų potencialo panaudojimas, siekiant pagerinti urbanistinę miesto erdvę bei miestiečiams skirtas paslaugas.

 Konkurso dalyviai.Kviečiami dalyvauti aukštųjų mokyklų architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentai. Dalyvauja: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas ir šiais metais prisijungia Vilniaus dailės akademija.

 Konkurso sąlygos.Kiekvienam universitetui atstovauja trys komandos po 4–7 narius. Kiekvienai komandai vadovauja projekto vadovas – dėstytojas.

Konkurso užduotis.Šiuo metu daug kalbama apie tvarios darnos ir gerovės principus miestams bei jų gyventojams, kurie padėtų optimizuoti įvairių paslaugų prieinamumą, išlaidų mažinimą ir efektyvų išteklių (energinių, laiko, žmogiškųjų) naudojimą. Trys savivaldybės turi patvirtintas vadinamąsias integruotas teritorijas, kurių geriausius projektinius pasiūlymus planuojama įgyvendinti. Suformuotos grupės pasirenka po vieną iš trijų savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilguoju laikotarpiu turėtų nešti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona, kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Konkursas susideda iš trijų užduočių.

1. Komanda parengia pasirinkto miesto visos integruotos teritorijos kompleksinę plėtros galimybių studiją.

2. Integruotoje teritorijoje sukuriama universalaus dizaino koncepcija (kai kvartalo fizinė aplinka, produktai, komunikacija, informacinės technologijos ir paslaugos tampa pasiekiami ir jais naudotis gali kuo daugiau įvairių visuomenės grupių narių).

3. Kiekviena komanda savo pasirinktoje integruotoje teritorijoje turi išnagrinėti tris šių tipų pastatus:

– individualų arba dvibutį namą;

– daugiabutį;

– visuomeninės, pramoninės arba komercinės

paskirties objektą (vieną iš trijų).

Galimi sprendimai nuo renovacijos iki visiško nugriovimo ir naujų pastatų statymo.

Vizualizacijos privalo būti kuriamos statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) technologijomis (prireikus studentai bus apmokomi dirbti jomis) ir panaudojant tam tikras medžiagas bei technologijas.

Vertinimo komisija. Komandų darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

Projektų vertinimo kriterijai:

– teritorijos atnaujinimo urbanistinės vizijos (idėjos) kokybė;

– darniosios urbanistikos principų įgyvendinimas;

– išmaniųjų technologijų panaudojimas;

– detalizuotos zonos sprendinių kokybė;

– sprendimų ekonominis pagrįstumas ir įgyvendinimo realumas.

Darbų pateikimas.Iki 2015 m. rugsėjo 29 d. mokymo įstaigos pateikia suformuotas komandas, vadovų ir komandų narių kontaktus. Iki 2015 m. lapkričio 3 d. pateikiamas projektų koncepcijos pristatymas. Galutinius darbus komandos turės pateikti iki 2016 m. kovo 18 d. el. paštu administracija@estructum.lt. Tarp etapų bus vykdomi ir tarpiniai susitikimai. Jie bus pristatomi žurnaluose „Structum“ ir „Veidas“, LRT televizijoje, radijuje, skelbiami portaluose „Delfi.lt“, „Mieste.lt“, svetainėje „Estructum.lt“ ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Bus surengtas skaitytojų balsavimas.

Konkurso finalas vyks 2016 m. balandžio pabaigoje.

Prizai.Studentai varžysis dėl pagrindinių prizų nuo 3 iki 5 tūkst. eurų ir kitų rėmėjų įsteigtų papildomų apdovanojimų.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama telefonu +370 686 82 881 arba el. paštu administracija@estructum.lt.