Vadovaujantis sėkminga ir įkvėpiančia ateities miestų koncepcijų kūrimo konkursų „Išmanusis miestas I“ ir “Išmanusis miestas II” patirtimi, šiais metais tęsiama geroji praktika – pasitelkiant Lietuvos rajonų savivaldybių poreikius bei jaunųjų infrastruktūros kūrimo profesionalų pajėgas, architektūros ir statybų infrastruktūros verslo žurnalas STRUCTUM organizuoja trečiąjį, LR Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Kultūros ir Susisiekimo ministerijų globojamą konkursą “Išmanusis miestas III“.

 

Projekto įgyvendinimo laikas – 2016 m. rugsėjis – 2017 m.birželis.

 

Projekto idėja – konkurso būdu suteikti galimybę jauniesiems, aukštosiose mokslo įstaigose besimokantiems architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentams pateikti poreikius atitinkančias idėjas pagal Lietuvos miestų savivaldybių teritorijų plėtros ir patrauklumo didinimo programą.

 

Projekto tikslas – sukurti patrauklaus miesto gyventi koncepcijas pasitelkiant Lietuvos aukštosiose mokyklose ruošiamų architektūros, inžinierijos ir statybos profesionalų komandas. Studentų grupės rengia Jonavos, Šiaulių, Ukmergės ir Akmenės rajonų savivaldybių pateiktus miesto plėtros ir patrauklumo skatinimo poreikius atitinkančius projektinius pasiūlymus ir galimybių studijas, integruojant projekto partnerių produktus ir paslaugas. Konkurso „Išmanusis miestas III“ dalyvių išradingumui bei minčių brandumui pasireikšti skiriamos 5 teritorijos keturiose – Akmenės, Jonavos, Ukmergės ir Šiaulių rajonų – savivaldybėse. Įdomiausias konkurso aspektas – tikimybė, kad geriausi ir išmaniausi teritorijų pritaikymo šiuolaikiniam gyvenimui studentų projektai bus įgyvendinti tikrovėje.

 

Projekto dalyviai – konkurse kviečiami dalyvauti aukštųjų mokyklų architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentai. Dalyvauja: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus dailės akademija, Kauno technologijos universiteto Menų kambarys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus dailės akademijos Kauno skyrius ir Klaipėdos valstybinė kolegija.

 

Projekto užduotis – universitetai turi suformuoti 4-7 studentų grupes. Skirtingų universitetų komandos turi būti panašaus dydžio, to paties universiteto komandos iš siūlomų temų turėtų rinktis skirtingas temas, jos neturėtų kartotis. Suformuotos grupės pasirenka po vieną iš savivaldybių pateiktų tikslinių teritorijų ir parengia joms skirtus projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų sprendiniai ilgalaikiame periode turėtų generuoti pajamas, prisidėti prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo. Nagrinėjamoje teritorijoje pasirenkamas sklypas ar teritorijos zona kuriai sukuriamas detalizuotas projektinis pasiūlymas, atspindintis miesto poreikius, finansines galimybes, realistiškus susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

Projekto įgyvendinimo metu procese dalyvaus žurnalo „Structum“ pritraukti partneriai. Partneriai studentams parengs inovatyvių ir numatomų taikyti darbo įrankių ir produktų pristatymus, informuos apie galimas taikyti šiuolaikines technologijas, inovatyvius projektų pristatymo ir analizės metodus. Siekiant atskleisti „Išmaniojo miesto“ specifiką orientuojamasi į šiuo metu rinkoje atsirandačias prekes ir paslaugas, kurios siejamos su darniosios plėtros ir išmaniojo  miesto principais (resursų taupymas, automatinio informacijos rinkimo, apdorojimo, perdavimo, automatinio valdymo sistemos ir pan.).

Studentai rengdami pasiūlymus savo projekte turi panaudoti bent vieną kiekvienos grupės partnerio siūlomą produktą, paslaugą ar darbo įrankį (atsižvelgdami į pasirinktos tikslinės teritorijos ir siūlomo projekto specifiką).

Partnerių produktus PRIVALOMA integruoti argumentuotai, detaliai, atsižvelgiant į produktų techninių specifikacijų atitikimą kuriamam projektui (studentų darbai dalyvauja konkurse tik jei įgyvendina šiuos reikalavimus).

 

Projektų vertinimo kriterijai – pateikti projektai vertinami atskirose kategorijose pagal pateiktas temas. Kiekvienoje kategorijoje bus renkamas nugalėtojas, išsiskiriantis iš visų darbų savo idėjų originalumu, atlikimo kokybe ir sprendinių pagrįstumu.

Projektai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 

Vertinimo komisija –  komandų darbus vertins autoritetinga komisija: žinomi architektai, urbanistai, universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai ir kt.

 

Konkursas yra organizuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (NPP). NPP 7 (septinto) prioriteto „Regioninė plėtra“ 2 (antro) tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 1 (pirmą) uždavinį „Spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas – didinti jų konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinti jų ekonomikos augimą“.

Projekte dalyvaujantys studentai motyvuojami rėmėjų įsteigtais piniginiais prizais, kurie, remiantis praėjusių metų rezultatais, aktyviai prisidėjo prie koncepcijų kūrimo.