Bendrojo naudojimo teritorija Švenčionyse

Projektą rengė: Algimantas Urbonas, Kiril Smotkin

Projekto vadovė: Architektas, projektų vadovas Artūras Burba, prof. Jūras Balkevičius

Edukacinis vaistažolių centras – tai universalus statinys, kuriame galima rengti įvairias parodas, muges, seminarus, festivalius, muzikos koncertus, dainų ir šokių šventes, būrelius arba užklasinę veiklą. Pastatas skirstomas i dvi dalis: organišką ekspozicijoms skirtą tūrį, bei į jį įkirstą techninės paskirities dalį. Norėdami pabrėžti edukacinio centro artumą gamtai, formuojame plastišką erdvę panašią i verpetą – tarsi malūną įnešantį naujų vėjų ir atgaivinantį upę.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia: https://issuu.com/structum.structum/docs/ai_kinamasis_ra_tas_ak_projektas__v

Vilniaus dailės akademija