Skuodas

Balsai:
0

Išmanaus Kuršių parko projekto tikslas – atlikti Skuodo miesto parko ir paplūdimio teritorijų situacijos analizę, pasiūlyti galimas sutvarkymo idėjas. Tikslui atlikti buvo remtasi keliais tyrimais : atliekant esamos būklės analizę, įvertinant teritorijos infrastruktūrą, atliekant gamtinės aplinkos analizę, išanalizuojant analogus, išanalizuojant teisinę ir istorinę aplinkos analizę bei pateikiant teritorijos sutvarkymo pasiūlymą. Pasirinkta darbo metodika: esamos situacijos analizės tyrimas, analogų analizė, idėjų eskizavimas (analizavimas) bei geriausių sprendinių grafinis vaizdavimas. Darbe stengiamasi jog sutvarkymo pasiūlymai būti kuo universalesnio dizaino. Svarbiausias ir pagrindinis principas – universaliojo (arba įtraukiamojo) projekto samprata. Projektas laikomas universaliuoju (įtraukiamuoju ) , tada, kai aplinka suprojektuojama ir sukuriama taip, kad ją galėtų kuo lengviau pasiekti, suprasti ir ja naudotis visi žmonės, neatsižvelgiant į jų amžių, kūno matmenis, gebėjimus ar neįgalumą.

Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti čia:

https://issuu.com/structum.structum/docs/teritorijos_prie_skuodo_miesto__par

Klaipėdos universitetas