VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ŠIAULIŲ KOMANDA

Balsai:
0

VGTU Šiaulių komandos nariai pasiskirstė užduotis, įvairiais aspektais išanalizavo teritoriją, nustatė studijuojamos teritorijos problemas, ieško galimų sprendimų, domisi pavyzdiniais analogais įvairiose sferose.

Studijai pasirinkta Šiaulių miesto centrinės dalies teritorija apima dalį Šiaulių miesto savivaldybės siūlomos integruotos teritorijos ir papildomą zoną prie geležinkelio ruožo bei stoties. Teritorijos pasirinkimas grindžiamas tuo, kad vienas iš svarbių darbe nagrinėjamų aspektų – tai miesto centro (galima sakyti, senamiesčio, nors Šiauliai ir neturi juridiškai įteisintos tokios teritorijos, tačiau jo istorija mena kelis šimtmečius) ir stoties rajono pasiekiamumas, patekimo į miestą reprezentatyvumas. Kitas uždavinys – šios teritorijos vidinių išteklių išnaudojimas. Miestas galėtų ir turėtų visų pirma išnaudoti savo vidinius plėtros išteklius, o tik paskui plėstis į išorę. Darbe siekiama sukurti naują kompozicinę erdvinę teritorijos koncepciją. Analitinėje darbo dalyje nagrinėjamos teritorijos urbanistinės architektūrinės problemos (kompozicinės, vizualinės, socialinės).

Detalizuojami du „karštieji“ taškai – stoties rajonas ir Prisikėlimo aikštės perimetro užstatymas. Stoties rajone siūlomi visuomeniniai ir gyvenamieji daugiabučiai pastatai, miesto centre – Dramos teatro rekonstrukcija. Kadangi tai yra miesto centras, jame turėtų telktis daugiausia pastatų ir įvairus miesto funkcijų spektras. Žemė brangi ir turėtų būti racionaliai išnaudojama – vienbučių ir dvibučių namų statyba šiame darbe nenagrinėjama.

Darbe taip pat nagrinėjami šie aspektai: sveikos teritorijos aplinkos koncepcija, ekologiško pastato koncepcija, priemonių, neutralizuojančių neigiamą antropogeninį poveikį aplinkai, taikymas, pastatų energinis efektyvumas, darni susisiekimo sistema ir judrumas.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ŠIAULIŲ KOMANDA