Vilniaus Gedimino technikos universitetas, „Archifix“ komanda

Kodėl projektui pasirinkote būtent šią teritoriją?

Pasirinkome Vilkaviškio buvusio Valstybinio spirito fabriko statinių kompleksą, nes norint prikelti šią teritoriją naujam gyvenimui, reikėtų išsaugoti jos esamą istorinę bei kultūrinę vertę. Vilkaviškis kadaise buvo amatų ir pirklių miestas, Lietuvos istorinių įvykių kryžkelė, o antrojo pasaulinio karo metu buvo sunaikinta net 90 % pastatų, prarado daug istoriškai svarbių objektų. Pasirinkome šią teritoriją, nes projektuojant naujus pastatus ar rekonstruojant esamus reikėtų atsižvelgti ir į prarastos istorijos pėdsakus.

Kokie, Jūsų nuomone, aspektai miestą paverčia išmaniuoju? Ko iki išmanumo trūksta pasirinktai teritorijai?

Išmanusis miestas yra tolerantiškas savo aplinkai ir jos istorijai, jis puoselėja darną tarp gyventojų ir gamtos, taikant naujausias technologijas.

Šiuo metu Spirito fabriko pastatų komplekse įsikūrusių įmonių vykdoma veikla sumenkina paveldo teritorijos ir viso miesto įvaizdį, nes pastatai ir teritorija lieka tinkamai neprižiūrimi ir išnaudojama tik nedidelė dalis kultūros paveldo potencialo. Praktikoje, dažniausiai norint išsaugoti apleistus pramoninius pastatus, tenka pakeisti jų išvaizdą, pritaikyti juos naujai funkcijai, tuo pačiu išsaugant pastatų autentiškumą ir kultūros paveldo teritorijos vertingąsias savybes. Tai yra pagrindiniai tikslai norint paversti šią teritoriją išmania.

Kas Jus labiausiai sudomino pasirinktoje teritorijoje?

Projektuojamas objektas yra Vilkaviškio miesto centre, prie J. Basanavičiaus ir Vytauto gatvių sankyžos bei Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčios. Greta Šeimenos ir Vilkaujos upelių bei jų santakos su 4 tiltais. Per Šeimenos upę nutiestas pėsčiųjų tiltas yra statmenai nukreiptas į spirito fabriko gamybinį pastatą, tad keliaujant šiuo tiltu galima pasiekti Vilkaviškio dvaro sodybos rūmus ir Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatą. Sklypo rytinėje pusėje yra Vilkaviškio miesto parkas. Vieta apipinta pasakojimais ir svarbiais istoriniais įvykiais, yra apsupta vaizdingos gamtos. Spirito fabriko komplekso pastatai turi vieną labai svarbų dominuojantį miestelio akcentą urbanistiniame kontekste. Tai mūrinis kaminas, iškilęs sulig esamų bažnyčių bokštais. Dėl šių aplinkybių tai tampa dar sudėtingesniu uždaviniu, norint atgaivinti Spirito fabriko pastatų komplekso teritoriją ir suteikti naują išmanaus Vilkaviškio miesto įvaizdį.

Kokia yra Jūsų projekto vizija, tikslas?

Atsižvelgdami į Vilkaviškio miesto mažėjančius demografijos rodiklius, matome didesnį poreikį bendruomenės socialinių ryšių stiprinimui, sveikatingumo skatinimui ir profesinių įgūdžių lavinimui. Taip pat galvojame apie miestelio bendruomenės užimtumo, verslumo skatinimą, darbo vietų kūrimą. Projektuojamoje istorinėje paveldo teritorijoje tikimės sukurti šiuolaikišką ir modernų traukos tašką, patrauklų verslui, amatams, menui, kultūrai ir laisvalaikiui, prieinamą visiems ir reprezentuojantį vietos istoriją.

Kokie užsienio profesionalų pavyzdžiai įkvepia kurti išmanųjį miestą ir kuo?

Apleistų pramoninių pastatų konversija yra dažnas reiškinys užsienyje, todėl šioje srityje yra begalė profesionalių architektų. Vienas iš labiausiai įkvepiančių projektų – Londone, Kings Kroso rajone , kur XIX a. klestėjo pramonė. Vėliau visa pramonė persikėlė į užmiestį, tačiau pasiliko nenaudojami pramoniniai objektai. Vietiniai gyventojai jautė nostalgiją ten esantiems pastatams, jų formoms ir istorinei reikšmei. „WilkinsonEyre“ architektai paruošė projektą – vietoje buvusių Londono gamtinių dujų rezervuarų suprojektavo gyvenamųjų pastatų kompleksą. Atsižvelgdami į unikalias buvusių rezervuarų formas ir aplinkinių gyventojų atmintį, architektai sukūrė cilindrinės formos pastatų kompleksą, kuris savo forma ir struktūra simbolizuoja buvusius rezervuarus. Tai yra vienas iš „tolerantiško miesto“ pavyzdžių, kuomet yra atsižvelgiama į aplinkos gyventojų norus ir yra išsaugomas paveldas, prikeliant teritoriją naujam gyvenimui.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, „Archifix“ komanda

Komandos nariai:

Julius Svirskas, Dovilė Šimkūnaitė

Vadovai:

Doc. Sigitas Kuncevičius

Pasirinkta teritorija:

Vilkaviškis