INOVATYVUS VIEŠBUČIO KAMBARYS 2017 (PASIBAIGĘS)

Ne paslaptis, kad keliaujantys arba atitolti nuo kasdienybės norintys žmonės viešbučio kamabarį traktuoja ne tik kaip vietą pernakvoti, tačiau ir kaip ramybės bei komforto oazę. Tai gyvenamoji ir kartu atsipalaiduoti leidžianti erdvė, kurioje laikinas gyventojas nori pasijausti kaip namuose arba atvirkščiai – sužadinti naujus pojūčius ir emocijas. Viešbučio kambarys privalo apjungti į vieną bendrą erdvę estetiką, inovatyvumą, patogumą bei kokybiškai praleistą atokvėpiui arba darbui skirtą laiką.

Viešbutyje ne tik pradedame ir baigiame dieną, bet kartu paverčiame jo kambarį privatumo sala, kurioje, užvėrę nuo visų duris, galime bent trumpam atsiriboti nuo pasaulio, svetimų erdvių, beprotiškų tempų ar pailsėti po įtemptos ir pilnos naujų įspūdžių dienos.

Svarbiausiai, kad viskas jame būtų patogu ir paprasta. Tokiame kambaryje gali būti taikomos naujausios technologijos ir netikėti sprendimai, leidžiantys apipavidalinti erdves bei pritaikyi novatoriškus sprendimus, paverčiančius viešbutyje praleistą laiką kaip įmanoma kokybiškesniu. Tobulas viešbučio kambarys susideda iš sprendimų spektro, apimančio ergonomišką suplanavimą, lankstų apšvietimą, tinkamą spalvinę gamą bei tokius aspektus kaip patogūs ir kokybiški baldai, žaviūs interjero aksesuarai. Tai turėtų būti erdvė, kurioje gera kiekvienam.

Lietuvoje itin sparčiai plečiantis viešbučių rinkai, neišvengiamai atsiranda poreikis naujų idėjų viešbučių erdvėms apipavidalinti. Konkurso „Inovatyvus viešbučio kambarys“  dalyviams belieka pasitelkti su profesionalumu suderintą fantaziją ir praverti mums duris į inovatyvių viešbučių erdvių projektavimo pasaulį.

 

KONKURSO SĄLYGOS IR UŽDUOTYS

 

 • Konkurso užduotis – pateikti inovatyvaus viešbučio kambario su vonia vizualizaciją su aprašymu (vizualizacijoje ir aprašyme turi atsispindėti rėmėjų produkcija) tema „Inovatyvus viešbučio kambarys“.
 • Konkurso organizatorius ir vykdytojas – žurnalas „Structum“.
 • Konkurso dalyviai: profesionalai ir studentai, studijuojantys architektūros, interjero dizaino ar panašiose srityse.
 • Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali dalyvauti tik kaip fiziniai asmenys su vienu darbu.
 • Konkurse dalyvauti gali neribotas skaičius dalyvių iš kiekvienos aukštosios mokyklos. Vienas studentas gali dalyvauti su vienu darbu.
 • Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.
 • Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti elektroniniu paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama internetinėje svetainėje www.estructum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

 

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

 

1. Dalyviai skiriami į dvi grupes ir turi atlikti skirtingas užduotis:

1.1. Architektai, dizaineriai ir kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą ir realiai kūrę viešbučio kambario dizainą. Šios grupės atstovai turi atsiųsti jau įgyvendinto projekto nuotrauką tema „Inovatyvus viešbučio kambarys“, pateikti projekto ir priimtų sprendimų aprašymą.

1.2. Studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar panašaus pobūdžio. Šios grupės atstovai turi atsiųsti vizualizaciją tema „Inovatyvus viešbučio kambarys“, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas studentai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).

2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 1 000 ženklų be tarpų), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.

3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.

4. Konkurso dalyviai gali siųsti po kelias vieno projekto nuotraukas / vizualizacijas. Jei dalyvis atsiunčia daugiau nei vieną nuotrauką arba vizualizaciją, Konkurso organizatorius turi teisę išrinkti vieną ar kelias nuotraukas, kurias publikuos žurnale, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.

5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu aureja@estructum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus.

6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

 

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

 1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

– dizainas;

– ekonomiškumas;

– naujausių technologijų panaudojimas;

– patogumas, pritaikymas.

 

 1. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus keturis1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija gali nuspręsti atskirai nominuoti ir atskirus kriterijus geriausiai atitikusius konkursinius pasiūlymus.
 2. Komandų darbus vertins autoritetinga komisija. Ji pati nustatys savo darbo tvarką, pasiskirstymą pareigomis, sprendimų priėmimo ar balsavimo procedūras ir kt.
 3. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik po Konkurso.
 4. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.
 5. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekiant paveikti konkurso rezultatus.
 6. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
 7. Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
 8. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

 

KONKURSO EIGA

 

 1. Konkurso darbai gali būti pateikiami trimis etapais:
  1. I etapas – nuo vasario 17 iki kovo 9 dienos.
  2. II etapas – nuo kovo 10 iki balandžio 6 dienos.
  3. III etapas – nuo balandžio 7 iki gegužės 6 dienos.
  4. Praėjus kiekvienam darbų pateikimo etapui geriausius darbus išrinks Komisija.

Išrinkti darbai bus publikuojami „Structum“ žurnale, www.structum.lt interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.

 1. Pagrindiniai nugalėtojai (po vieną dalyvį grupėje) bus išrinkti Komisijos.
 2. Dalyvių darbai bus publikuojami viešai interneto erdvėje, kur vyks viešasis balsavimas ir bus renkamas nugalėtojas – jam įteikiamas papildomas prizas.
 3. Nugalėtojai skelbiami gegužės mėnesį „Structum“ žurnale, estructum.lt, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

 

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

 

 1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai, kurių vertė – 600–800 Eur (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ar kiti prizai).
 2. Dalyviui (-iams), kuris (-iems) viešame balsavime surinks daugiausiai balsų, bus įteiktas prizas.
 3. Dalyviams prizus gali įsteigti Organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

 

KITOS NUOSTATOS

 

 1. Dalyvių Konkursui pateiktos nuotraukos arba vizualizacijos, aprašymai ir kita informacija, susijusi su Konkursui pateikta medžiaga, gali būti publikuojami žurnale „Structum“, portaluose „delfi.lt“, „manonamai.lt“, svetainėje „estructum.lt“, pristatomi televizijoje, radijuje, „Structum“ žurnalo „Facebook“ paskyroje ir kituose komunikacijos kanaluose.
 2. Gali būti surengtas žurnalo „Structum“ skaitytojų ar portalo „manonamai.lt“ lankytojų balsavimas interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje bei paskelbti daugiausiai balsų surinkę darbai.
 3. Konkurso rėmėjai gali išrinkti geriausią darbą pagal vieną ar kelis kriterijus ir jį apdovanoti savo nuožiūra.
 4. Konkurso dalyviai prisiima visus išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.
 5. Konkurso Organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

 

REGISTRACIJA

 

 • Profesionalų grupė

Įgyvendinto projekto nuotraukas su aprašymu siunčia el. paštu aureja@estructum.lt;

laiško tema: Structum inovatyvus viešbučio konkursas_dalyvis;

laiško turinys; vardas ir pavardė; profesija; kontaktai; projekto aprašymas.

 

 • Studentų grupė

Į Konkursą registruojasi el. paštu aureja@estructum.lt;

laiško tema: Structum vonios konkursas_registracija;

laiško turinys; vardas ir pavardė; mokymo įstaiga; studijų programa; kursas; kontaktai;

 

Vizualizacijas su aprašymu siunčia el. paštu aureja@estructum.lt;

laiško tema: Structum vonios konkursas_dalyvis;

laiško turinys; vardas ir pavardė; mokymo įstaiga; studijų programa; kursas; kontaktai; projekto aprašymas.