Jau kurį laiką populiaru siūlyti vienodus būstų projektus ir statyti namus vadovaujantis vis ta pačia viena idėja. Niekas nesiginčys, kad taip auga kiekybė, tačiau kur tada kokybės vieta? Namai praranda originalumą, siekiama patenkinti vidutinio vartotojo poreikius, neskiriant daugiau dėmesio pastato inovatyvumui. Ar tikrai norime po darbų grįžti į tokius namus? Tad kviečiame prisidėti ir kurti novatoriškiausias idėjas bei išskirtinį interjero dizainą.

Dizaino projektai turės demonstruoti aukštą raiškos ir kūrybiškumo lygį, įgyvendinti naujas būsto idėjas, integruoti inovacijas ir pažangiausias technologijas, kurti tvarumą, efektyvumą ir estetiką. Visa koncepcija siejama su naujausiais futuristiniais gyvenamųjų namų projektais, kurie atspindi ir yra pritaikyti šiuolaikiniam pasirinkimui, įskaitant komforto, energijos pusiausvyros, estetikos, praktiškumo ir efektyvumo elementus, orientuotus į ateities gyvenamojo namo koncepciją.

Tikslas: sukurti unikalų interjero dizainą, kuris atspindėtų ne tik šiandienines tendencijas, bet būtų orientuotas į ateities perspektyvas bei pasižymėtų išmanumu.

Užduotis: pateikti projektą (koncepcijos aprašymas, vizualizacijos) įsivaizduojamo namo interjero įrengimui (neviršyti nustatytos namo kvadratūros), projekte pademonstruoti techninius sprendimus ir išmaniųjų technologijų pritaikymą patalpose.

 

NAMO INSTRUKCIJOS

Visos patalpos (namo) plotas: iki 120 m2.

Šiame plote turi tilpti namo svetainė, virtuvė (gali būti apjungta), miegamasis, WC/Vonios kambarys, kiti kambariai – pasirinkimo laisvė.

BŪTINA SUPROJEKTUOTI TERASĄ, KURI NEĮEINA Į NAMO PLOTĄ. Terasos atvaizdavimas priklauso nuo pačio dalyvio (gali būti vizualizacija vaizdo pro langą; vizualizacija iš svetainės matant terasą pro langus ir t.t.).

Konkurso dalyviai gali savo nuožiūra pasirinkti patalpų išdėstymą ir proporcijas (vienintelis apribojimas – patalpai skirtas plotas).

Patalpose nebus realiai gyvenama, bet koncepcija turi būti pritaikyta realiam gyvenimui.

 

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso dalyviai turi sukurti futuristinius namų projektus, kurie atspindėtų išmanumą, estetiką, ergonomiškumą.

Privaloma vizualizacijose ir aprašymuose panaudoti visų partnerių (žr. produktų lentelė) produktus, jeigu reikiamų baldų/sistemų nėra produktų lentelėje, siūlome savo nuožiūra rinktis norimus gamintojus.

Vizualizacijoje turi matytis visi integruoti produktai. Kadangi partnerių yra nedaug, vizualizacijose skirti jiems didesnį dėmesį (Grohe, Jung produktai stambesniu planu).

Aprašymas turi susidėti iš dviejų dalių: koncepcijos aprašymo ir motyvuoto visų produktų pasirinkimo pagrindimo.

Koncepcijos aprašyme turi atsispindėti, kaip konkurso dalyviai įsivaizduoja ateities gyvenamuosius namus, ko autoriai ir jų klientai tikisi iš išmaniųjų namų, kuo pasirinkta interjero koncepcija išsiskiria iš rinkoje vyraujančių tendencijų, kodėl pasirinktas interjeras turėtų būti ateitis bei kaip partnerių produktai prie to prisideda.

Kadangi vertinimo komisijoje bus užsieniečių, prašome parašyti kelių sakinių anglišką summary apie jūsų projekto idėją.

 

KONKURSO SĄLYGOS


KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

 1. Dalyviai: architektai, dizaineriai, kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu ir gauna medžiagą, kurią reikės panaudoti projekte. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizacijas, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas dalyviai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai). Konkurso dalyviai vizualizacijose turi aiškiai parodyti integruotus visų partnerių produktus, darbų aprašyme turi būti pagrįstas produktų pasirinkimas.
 2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 500 žodžių), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.
 3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.
 4. Konkurso dalyviai turi atsiųsti 5-9 vieno projekto vizualizacijas ir vieną brėžinį/grafiškai pavaizduotą projektuojamo namo patalpų išplanavimą. Vizualizacijose turi atsispindėti funkciniai patalpos vienetai. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale bei jas kadruoti, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.
 5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu linas@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.
 6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

 

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

 1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai: Universalus dizainas; inovatyvumas, energijos pusiausvyra, estetiškumas, praktiškumas, efektyvumas, funkcionalumas, valdymo patogumas, pažangių technologijų panaudojimas.
 2. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus 1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.
 3. Komandų darbus vertins autoritetinga architektų bei įvairių sričių vadovų komisija.
 4. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik po Konkurso.
 5. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.
 6. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.
 7. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, adovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
 8. Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
 9. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

 

KONKURSO EIGA

 1. Geriausi darbai, atitikę visas konkurso sąlygas, bus publikuojami žurnale „Structum“ (iki penkių darbų viename numeryje, atrenkami redakcijos), interneto svetainėje www.structum.lt, „Facebook“ paskyroje, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.
 2. Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija.
  2.1. Pirmos vietos prizas – kelionė dviem.
 3. Nugalėtojai skelbiami žurnale „Structum“, „structum.lt“, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

 

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

 1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai. (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ir kiti prizai).
 2. Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.
 3. Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

 

KITOS NUOSTATOS

 1. Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.
 2. Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.
 3. Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.
 4. Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.
 5. Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus

 

PRODUKTŲ LENTELĖ:

Partneris Produktas
JUNG Jungikliai
Interjero Linija Grindys
Valvesta Terasos
ISKU Vidaus baldai
Think Light Apšvietimas
Geberit Vonios kambario keramika ir baldai WC jungtukai
Classic Line Decor Dekoras
GROHE Išmanūs vandens maišytuvai ir potinkinės sistemos

 

PRIDEDAMA:

 1. Partnerių produktų techninės specifikacijos
 2. STRUCTUM publikuoto ankstesnio konkurso darbo pavyzdys.
 • Registracija
  El.Paštu:
 • Darbų siuntimas
  El.Paštu: