MISIJA – BIURAS. RYTDIENA ŠIANDIEN (PASIBAIGĘS)

Emocinė investicija į darbo vietą ­– neišvengiama. Erdvė, kurioje dirbame, suteikia mums platformą savirealizacijai ir tobulėjimui, kad galėtume siekti pripažinimo bei augtume kaip asmenybės. Tačiau tai būtų neįmanoma be tikslingų, modernių sprendimų. „Mūsų darbo vietos inovatyvumas yra esminis novatoriškų sprendimų faktorius, lemiantis tai, kaip sugebėsime susidoroti su ateities iššūkiais“, – kartą pasakė verslininkė Cathy Engelbert. Efektyvi darbo aplinka tampa kokybiškų rezultatų provokacija, kuriančia sinchronišką progresą tiek darbuotojų, tiek įmonės atžvilgiu.

Augant darbdavių sąmoningumui, atsirado naujas tikslas – užtikrinti darbuotojų našumą integruojant naujausias technologijas ir sukuriant efektyvią aplinką, skatinančią produktyvumą. Kaip darbo vietą paversti tokia, kuri padėtų, o ne trukdytų dirbti, pritrauktų vis aukštesnius poreikius darbdaviams keliančius darbuotojus likti ilgam ir didinti įmonės našumą? Siekiant garantuoti maksimaliai funkcionalų darbo erdvių panaudojimą, svarbu sukurti dizainą, neapsiribojantį stereotipais, tačiau tenkinantį darbdavių ir darbuotojų poreikius, įtraukiantį naujausius, efektyviausius sprendimus.

Todėl žurnalas „Structum“, motyvuodamas ieškoti sprendimų kuriant idealią darbo aplinką bei siekdamas palaikyti bendravimą tarp įvairių architektūros, inžinerijos, statybų pramonės sektoriaus sričių, pristato įmonių siūlomus produktus ir architektų bei dizainerių kūrybiškumą jungiantį konkursą „Misija – biuras. Rytdiena šiandien“.

Projekto idėja – skatinti architektūros, interjero dizaino profesionalų ir biurų vystytojų dialogą, suteikti galimybę prisidėti kuriant unikalų šalies veidą, atspindėti pokyčius, konkurso forma suteikti kūrėjams platformą, kurioje bus įvertinti jų projektai, sukurti integruojant partnerių pasiūlytus produktus ir technologijas, ir taip sulaukti autoritetingos komisijos grįžtamojo ryšio ir įvertinimo, kad ateityje geriausi darbai būtų įgyvendinti.

Konkurso tikslas – sukurti pritaikomus, modernius, jaukius, funkcionalius biurų projektus, atitinkančius naujausius biurams taikomus standartus. Šie darbai atskleistų projektų kūrėjų talentus ir inovatyviausių technologijų panaudojimo galimybes. Organizuodami konkursą siekiame pasitelkti naujausių technologijų, pramonės, verslo struktūrų integraciją.

Konkurso laikas: nuo 2018 m. rugsėjo iki 2018 m. gruodžio.

Sausį vyksiančiame projekto uždarymo renginyje pristatysime geriausius talentingų architektų ir interjero dizainerių darbus, turėsime galimybę aptarti jų sukurtas biurų erdvių koncepcijas, kartu su vystytojais, architektais, verslo atstovais aptarsime naujausias efektyvios darbo aplinkos tendencijas, biuruose taikomas technologijas ir dizaino sprendimus.

KONKURSO SĄLYGOS IR UŽDUOTYS

Architektų ir dizainerių konkurso (toliau – Konkursas) užduotis – pateikti inovatyvaus biuro erdvės vizualizaciją su aprašymu (vizualizacijoje ir aprašyme turi atsispindėti rėmėjų produkcija) tema „ Misija – biuras. Rytdiena šiandien“.

Konkurso organizatorius ir vykdytojas – žurnalas „Structum“.

Konkurso dalyviai: architektūros, interjero dizaino ar panašių sričių profesionalai ir studentai.

Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.

Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS  

 1. Dalyviai: architektai, dizaineriai, kiti profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Dalyviai registruojasi el. paštu ir gauna medžiagą, kurią reikės panaudoti projekte. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizaciją tema „Misija – biuras. Rytdiena šiandien“, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas, dalyviai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).
 2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 1 500 spaudos ženklų be tarpų), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.
 3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.
 4. Konkurso dalyviai turi atsiųsti 4–5 vieno projekto nuotraukas arba vizualizacijas. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale, bei jas kadruoti, skelbti interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.
 5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu gabriele@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.
 6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus, dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS  

 1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:
  • – universalus dizainas;
  • – inovatyvumas;
  • – pritaikytos naujausios technologijos;
  • – pritaikomumas, realistiškumas;
  • – ergonomiškumas.
 2. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus 1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.
 3. Komandų darbus vertins autoritetinga architektų bei įvairių sričių vadovų komisija.
 4. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik po Konkurso.
 5. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.
 6. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.
 7. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.
 8. Konkurso komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
 9. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

KONKURSO EIGA  

 1. Konkurso darbai gali būti pateikiami trimis etapais:
  • I etapas – nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 17 d.;
  • II etapas – nuo rugsėjo 17 iki spalio 16 d.;
  • III etapas – nuo spalio 17 iki lapkričio 16 d.

   Išrinkti darbai bus publikuojami žurnale „Structum“, interneto svetainėje www.structum.lt, „Facebook“ paskyroje, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.

 2. Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija.
 3. Nugalėtojai skelbiami lapkričio–gruodžio mėnesio žurnale „Structum“, „structum.lt“, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

 1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ar kiti prizai).
 2. Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.
 3. Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

KITOS NUOSTATOS

 1. Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų, projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi Konkursas. Nutraukus Konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.
 2. Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti Konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

REGISTRACIJA

Į Konkursą registruojamasi el. paštu aureja@structum.lt;

laiško tema: „Structum“ misijabiuras_dalyvis“;

laiško turinys: vardas ir pavardė, profesija, kontaktai( tel.nr, el.paštas, atstovaujama įmonė).

Vizualizacijos su aprašymu siunčiamos el. paštu aureja@structum.lt;

laiško tema: „Structum“ misijabiuras_vizualizacija“.