UŽDUOTIS

– Konkurso užduotis – pateikti vonios kambario vizualizaciją su aprašymu (vizualizacijoje ir aprašyme turi atsispindėti rėmėjų produkcija) tema „Universalaus dizaino vonios kambarys“. Universalus dizainas – tai toks gaminių ir aplinkos kūrimas, kai jais kuo įvairiau be jokio specialaus pritaikymo gali naudotis visi: vaikai, suaugusieji, vyrai, moterys, senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų skirtumų turintys žmonės. Universaliu dizainu siekiama, kad pritaikyta aplinka patenkintų visus vartotojo poreikius. Dizainas čia suprantamas kaip bendras visų darbo procesų, įeinančių į aplinkos kūrimą, pavadinimas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

– Konkurso organizatorius ir vykdytojas – žurnalas „Structum“.

– Konkurso dalyviai suskirstyti į dvi kategorijas: profesionalai ir studentai, studijuojantys ar besidomintys architektūra, interjero dizainu ar pan. sritimis.

– Architektai, dizaineriai ar kitos srities profesionalai gali dalyvauti tik kaip fiziniai asmenys ir gali pateikti vieną ar kelis projektus.

– Konkurse gali dalyvauti neribotas skaičius dalyvių iš kiekvienos mokymo įstaigos ar individualios iniciatyvos (ne profesionalai). Jie gali jungtis į 1–3 asmenų grupes ir konkursu pateikti ne vieną darbą.

– Visus santykius, atsirandančius tarp konkurso organizatoriaus ir konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

– Konkurso organizatorius ir konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti pranešama el. paštu visiems konkurso dalyviams arba viešai skelbiama svetainėje www.estructum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

Vizualizacijoje būtina panaudoti kiekvieno rėmėjo (Tece Baltikum, Villerou&Boch, Vaineta ir partneriai) produktą ir aprašyti, kodėl jį pasirinkote, kaip šis produktas padėjo atskleisti Jūsų idėją. Vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, išsamus, pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, turi būti pristatyti pagrindiniai sprendimai.

PASTABA. Renkantis įmonių produktus visais kylančiais klausimais apie produkto specifiką, panaudojimo galimybes konsultuokitės su įmonės atstovais konkursui.

Tece Baltikum

Villeroy & Boch atstovybė

Vaineta ir partneriai

Aurimas Valatka

Projektų vadovas

Tel. +370 699 25569

El. paštas: a.valatka@tece.lt

www.tece.lt

Dalia Budreikaitė

Rinkodaros koordinatorė

Tel. +370 626 43 746

El.paštas: dalia.budreikaite@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.eu/en

Neividas Biriukovas

Direktorius

Tel. +370 686 47 108

El.paštas: neividas@vaineta.lt

www.vaineta.lt

Vizualizacijos turi būti pateikiamos kokybiškos, naudojant programas „AutoCAD“, „3D MAX“, „V-Ray“, „Sketchup“ arba analogiškas. Formatai: „tiff“, „jpg“ (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), „eps“, „cdr“ (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija – 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 pikselių.

Konkurso dalyviai gali siųsti po 3–5 vieno projekto vizualizacijas skirtingais rakursais. Jei Konkurso organizatorius geriausias vizualizacijas publikuos žurnale, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kitose priemonėse.

Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu lukas@estructum.lt Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus.

Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai pareiškia sutikimą su visais konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi konkurso dalyviai.

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

– dizainas, kuris remiasi universalaus dizaino koncepcija;

– inovatyvumas;

– naujausių technologijų panaudojimas;

– projekto aprašymo išsamumas, motyvuojant tikslingą produktų panaudojimą;

– konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus išvardytus kriterijus.

Vertinimo komisija gali nuspręsti atskirai nominuoti ir atskirus kriterijus geriausiai atitikusius konkursinius pasiūlymus.

– Komandų darbus vertins autoritetinga komisija, sudaryta iš architektų ir dizainerių. Ji pati nustatys savo darbo tvarką, pasiskirstymą pareigomis, sprendimų priėmimo ar balsavimo procedūras ir kt.

– Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

– Nei konkurso organizatorius, nei dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti konkurso rezultatus.

– Konkurso komisijos nariai, vertindami konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

– Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

– Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

Dalyviams, kurie bus paskelbti konkurso laimėtojais, bus įteikti pagrindiniai prizai:

Studentų grupėje – kelionė į Kopenhagoje 2016-08-18/20 vyksiančią parodą NORTHMODERN.

Profesionalų grupėje – kelionė į Paryžiuje 2016-09-02/06 vyksiančią parodą MAISON&OBJET.

*Į apdovanojimą neįskaičiuojamos pragyvenimo ir nakvynės išlaidos.

Dalyviui (-iams), kuris (-iems) balsuojant viešai surinks daugiausiai balsų, bus įteiktas papildomas prizas.

Dalyviams prizus gali įsteigti Organizatorius, konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

KITOS NUOSTATOS

– Dalyvių konkursui pateiktos vizualizacijos, aprašymai ir kita informacija, susijusi su konkursui pateikta medžiaga, gali būti publikuojami žurnale „Structum“, „Structum“ žurnalo „Facebook“ paskyroje ir kituose komunikacijos priemonėse.

– Gali būti surengtas žurnalo „Structum“ skaitytojų ar kitų komunikacijos priemonių lankytojų balsavimas ir paskelbti daugiausia balsų surinkę darbai.

– Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

Platesnė informacija dėl konkurso etapų bei terminų bus pateikiama registruojantis el.paštu – lukas@estructum.lt.

Konkurso darbų teikimo paskutinio etapo pabaiga – birželio 6d.