NAMAS X. PROJEKTAS – INOVACIJA (PASIBAIGĘS)

KONKURSO SĄLYGOS IR UŽDUOTYS

Konkurso užduotis – pateikti inovatyvaus gyvenamojo namo vizualizacijas su aprašymu (vizualizacijose ir aprašyme turi atsispindėti rėmėjų produkcija) tema „Namas X Projektas – inovacija“.

Konkurso organizatorius ir vykdytojas – žurnalas „Structum“.

Konkurso dalyviai: profesionalai ir studentai, studijuojantys architektūros, interjero dizaino ar panašiose srityse.

Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali dalyvauti tik kaip fiziniai asmenys su vienu darbu.

Konkurse dalyvauti gali neribotas skaičius dalyvių iš kiekvienos aukštosios mokyklos. Vienas studentas gali dalyvauti su vienu darbu.

Svarbi sąlyga – sukurtame gyvenamojo namo projekte turi būti integruota bent po vieną kiekvieno konkurso partnerio medžiagą/produktą iš kiekvienos kategorijos (medžiagų/produktų technines specifikacijas Konkurso organizatorius pateikia kiekvienam Konkurso dalyviui individualiai)

Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti elektroniniu paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama internetinėje svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

 

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

1. Dalyviai skiriami į dvi grupes ir turi atlikti skirtingas užduotis:

1.1. Architektai, dizaineriai ir kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą ir realiai kūrę gyvenamojo namo išorės bei vidaus dizainą. Šios grupės atstovai turi atsiųsti vizualizacijas tema „Namas X. Projektas – inovacija“, pateikti projekto ir priimtų sprendimų aprašymą.

1.2. Studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar panašaus pobūdžio. Šios grupės atstovai turi atsiųsti vizualizacijas tema „Namas X. Projektas – inovacija“, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas studentai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).

 

2. Vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 1 000 ženklų be tarpų), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai. Darbo aprašyme turi būti pristatyta idėja, koncepcija ir argumentuoti pasirinkimai (partnerių produktų integracijos į kuriamą namą). Argumentacijos pavyzdys: „panaudota x gamintojo medžiaga y, pasižyminti savybėmis z, kurios yra būtinos įrengiant …, nes ši medžiaga taupo energiją/saugo žmogaus sveikatą/estetiškai dera/etc etc“.

 

3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.

 

4. Konkurso dalyviai turi bent 5 (penkias) vieno projekto vizualizacijas. Vizualizacijose turi atsispindėti dvi erdvės – namo išorė (fasadas) ir vidus. Namo vidui reprezentuoti skirtose vizualizacijose turėtų matytis bendra gyvenamoji erdvė (gali būti svetainė ir virtuvė), vonios kambarys bei miegamasis/vaikų kambarys (pasirinktinai). Kiekvienai erdvei reikia pateikti bent vieną vizualizaciją. Konkurso organizatorius turi teisę išrinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.

 

5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu agne@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 

6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

 

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

– inovatyvumas;

– pagrįstas partnerių produktų parinkimas ir suderinimas;

– idėjos originalumas;

– interjero dizaino vientisumas ir darna;

– ergonomiškumas;

– funkcionalumas;

– komfortiškumas.

 

Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus išvardintus kriterijus. Vertinimo komisija gali nuspręsti atskirai nominuoti ir atskirus kriterijus geriausiai atitikusius konkursinius pasiūlymus.

Komandų darbus vertins autoritetinga komisija. Ji pati nustatys savo darbo tvarką, pasiskirstymą pareigomis, sprendimų priėmimo ar balsavimo procedūras ir kt.

Organizatorius turi teisę neskelbti Konkurso komisijos sudėties.

Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekiant paveikti konkurso rezultatus.

Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

 

KONKURSO EIGA

Konkurso darbai turi būti pateikiami trimis etapais:

I etapas – nuo spalio 24 iki lapkričio 13 dienos.

II etapas – nuo lapkričio 14 iki gruodžio 15 dienos.

III etapas – nuo gruodžio 16 iki sausio 15 dienos.

Praėjus kiekvienam darbų pateikimo etapui geriausius darbus išrinks Komisija.

Išrinkti darbai bus publikuojami „Structum“ žurnale, www.structum.lt interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.

 

Pagrindiniai nugalėtojai (po vieną dalyvį grupėje) bus išrinkti Komisijos.

Dalyvių darbai bus publikuojami viešai interneto erdvėje, kur vyks viešasis balsavimas ir bus renkamas nugalėtojas – jam įteikiamas papildomas prizas.

Nugalėtojai skelbiami sausio mėnesį „Structum“ žurnale, structum.lt, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

 

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai Organizatorių ir rėmėjų įsteigti prizai.

Dalyviui (-iams), kuris (-iems) viešame balsavime surinks daugiausiai balsų, bus įteiktas prizas.

Dalyviams prizus gali įsteigti Organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

 

KITOS NUOSTATOS

Dalyvių Konkursui pateiktos nuotraukos arba vizualizacijos, aprašymai ir kita informacija, susijusi su Konkursui pateikta medžiaga, gali būti publikuojami žurnale „Structum“, portaluose „delfi.lt“, „manonamai.lt“, svetainėje „structum.lt“, pristatomi televizijoje, radijuje, „Structum“ žurnalo „Facebook“ paskyroje ir kituose komunikacijos kanaluose.

Gali būti surengtas žurnalo „Structum“ skaitytojų ar portalo „manonamai.lt“ lankytojų balsavimas interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje bei paskelbti daugiausiai balsų surinkę darbai.

Konkurso rėmėjai gali išrinkti geriausią darbą pagal vieną ar kelis kriterijus ir jį apdovanoti savo nuožiūra.

Konkurso dalyviai prisiima visus išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

Konkurso Organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

 

REGISTRACIJA

Į konkursą užsiregistruoti galite el. paštu agne@structum.lt;

Laiško tema: Namas X konkursas_registracija;

Laiško turinys: vardas ir pavardė; profesija arba mokymosi įstaiga, studijų programa, kursas; kontaktai; projekto aprašymas.