Sunkiai įvaizduotume pasaulį, kuriame nebūtų ligoninių, sanatorijų, SPA centrų, odontologijos kabinetų ar grožio klinikų. Tai neatsiejama visuomenės dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų suvokimas ir vertinimas dėl sparčiai besivystančių technologijų, kintančio žmonių gyvenimo būdo su laiku taip pat keičiasi.

Jau šiandien klinikos nebėra tik įstaigos, kur prioritetas teikimas tik pažangiausioms technologijoms, kurios užtikrina jų funkcionalumą. Vis svarbesnę vietą užima ir komfortabilumą, suteikiantys dizaino sprendimai. Galbūt ateityje gydymo įstaigų interjerai vis labiau supanašės su namų erdvėmis? Tad kviečiame prisidėti ir kurti novatoriškiausias idėjas bei išskirtinį klinikos projektą.

Dizaino projektai turės demonstruoti aukštą raiškos ir kūrybiškumo lygį, įgyvendinti naujas klinikos idėjas, integruoti inovacijas ir pažangiausias technologijas, kurti tvarumą, efektyvumą ir estetiką. Visa koncepcija siejama su naujausiais futuristiniais ligoninių, sanatorijų, SPA centrų, odontologijos kabinetų ar grožio klinikų projektais, kurie atspindi ir yra pritaikyti šiuolaikiniam pasirinkimui, įskaitant komforto, energijos pusiausvyros, estetikos, praktiškumo ir efektyvumo elementus, orientuotus į ateities klinikos koncepciją.

Tikslas: sukurti unikalią ateities klinikos koncepciją, kuri atspindėtų ne tik technologines inovacijas, bet kartu ir šiuolaikišką bei modernų dizainą.

Užduotis: parengti planą (2D išplanavimas) ir vizualizacijas (eksterjero ir interjero) demo klinikos įrengimui ir koncepcijos aprašymą. Projekte sukurti novatoriškus, ergonomiškus sprendimus, naudojant visų projekto partnerių produktus.

KONKURSO TERMINAI

I – nuo vasario 1 dienos iki kovo 15 dienos (pasibaigęs);

II – nuo kovo 4 dienos iki balandžio 15 dienos;

III – nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 13 dienos.

KLINIKOS INSTRUKCIJOS

Visos klinikos plotas: iki 400 m².

Šiame plote turi tilpti: registratūra (pacientų laukiamasis), specialisto darbo kabinetas, vonios kambarys, kitos erdvės – pasirinkimo laisvė.

Konkurso dalyviai gali savo nuožiūra pasirinkti patalpų išdėstymą ir proporcijas (vienintelis apribojimas – patalpoms skirtas plotas).

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso dalyviai turi sukurti futuristinius klinikų projektus, kurie atspindėtų išmanumą, estetiką, ergonomiškumą.

Privaloma vizualizacijose ir aprašymuose panaudoti visų partnerių (žr. produktų lentelė žemiau) produktus, jeigu reikiamų baldų/sistemų negamina (neturi) lentelėje pateikti partneriai, siūlome savo nuožiūra rinktis norimus gamintojus.

Vizualizacijos: 5 – 6 , iš jų 1 – 2 išorės, 3 – 4 interjero. Vizualizacijoje turi matytis visi integruoti produktai.

Aprašymas turi susidėti iš dviejų dalių: koncepcijos aprašymo ir motyvuoto visų pasirinktų produktų pagrindimo.

Koncepcijos aprašyme turi atsispindėti, kaip konkurso dalyviai įsivaizduoja ateities kliniką, ko autoriai ir jų klientai tikisi iš išmaniųjų klinikų, kuo pasirinkta interjero koncepcija išsiskiria iš rinkoje vyraujančių tendencijų, kodėl pasirinktas interjeras turėtų būti ateitis bei kaip partnerių produktai prie to prisideda.

KONKURSO SĄLYGOS

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

Dalyviai: architektai, dizaineriai, kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu projektai@structum.lt ir gauna medžiagą, kurią reikės panaudoti projekte. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizacijas, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas dalyviai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai). Konkurso dalyviai vizualizacijose turi aiškiai parodyti integruotus visų partnerių produktus, darbų aprašyme turi būti pagrįstas produktų pasirinkimas.

Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 500 žodžių), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.

Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.

Pateikdami vizualizacijas, jas pateiktie dviem spalvų profilių formatais: RGB (portalui) ir CMYK (žurnalui, spaudai).

Konkurso dalyviai turi atsiųsti 5-6 vieno projekto vizualizacijas ir vieną brėžinį/grafiškai pavaizduotą projektuojamos klinikos patalpų išplanavimą. Vizualizacijose turi atsispindėti funkciniai patalpos vienetai. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale bei jas kadruoti, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.

Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu projektai@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.

Konkurso dalyviai kartu su medžiaga turi atsiųsti savo vardą, pavardę, kontaktus, savo nuotrauką ir studijos logotipą (jeigu toks yra).

Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

Konkurso darbai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: Universalus dizainas, inovatyvumas, energijos pusiausvyra, estetiškumas, praktiškumas, efektyvumas, funkcionalumas, valdymo patogumas, pažangių technologijų panaudojimas.

Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.

Komandų darbus vertins autoritetinga architektų bei įvairių sričių vadovų komisija.

Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik po Konkurso.

Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.

Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

KONKURSO EIGA

Geriausi darbai, atitikę visas konkurso sąlygas, bus publikuojami žurnale „STRUCTUM“ (iki penkių darbų viename numeryje, atrenkami redakcijos), interneto svetainėje www.structum.lt, „STRUCTUM“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose ir kituose kanaluose.

Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija.

Pirmos vietos prizas – pagrindinis „STRUCTUM“ ir kitų parnerių įsteigti prizai.

Nugalėtojai skelbiami žurnale „STRUCTUM“, portale www.structum.lt, „Facebook“ paskyroje ir kt.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai.

Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

KITOS NUOSTATOS

Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų/projektų rengimu ir pateikimu.

Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.

Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

PRODUKTŲ LENTELĖ:

Partneris  Produktas
JUNG Jungikliai, išmanaus pastato valdymo sistemos
Narbutas Baldai ir akustika
ALUCOBOND Fasadai
Laufen Vonios keramika, vonios baldai, potinkinės sistemos
Gaja décor Stabilizuoti augalai interjere
ArtFiksa Plytelės
Vilniaus Ejotra Dienos apšvietimas
Domus lumina Žaliuzės, romanetės
Interjero linija Sienų ir grindų dangos
E-durys Durys
Corian Stalviršiai ir paviršių dangos
Salda Vėdinimas