MODERNI VIEŠBUČIO ERDVĖ 2018 (PASIBAIGĘS)

Savaime suprantama, kad keliaujantys, svečias šalis lankantys žmonės viešbučius neretai renkasi ne tik kaip vietą pernakvoti, bet ir kaip laisvalaikio leidimo, komforto bei naujų įspūdžių erdvę. Juk viešbutis leidžia atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir mėgautis asmeninio kambario teikiamais pranašumais bei viešųjų erdvių siūlomomis paslaugomis. Viešoji viešbučio erdvė į vieną bendrą visumą privalo sujungti estetiką, inovatyvumą, pritaikomumą visų amžiaus grupių ir tipų žmonėms, kad kiekvienas viešbučio svečias atrastų savitą ir jam labiausiai priimtiną laiko praleidimo būdą.

Viešbutyje pradedame ir baigiame dieną, be to, mums suteikiama galimybė sutikti įvairaus amžiaus ir sričių žmonių, su kuriais galime apsikeisti asmeninėmis patirtimis, prabėgusios dienos įspūdžiais. O gal kaip tik po dienos darbų norime atsipūsti ir pasinerti į viešbučio siūlomas paslaugas. Vieni renkasi laiką leisti bendrosiose poilsio ir laisvalaikio zonose ar viešbučio baseino ir SPA erdvėje, kiti skuba vakarienės į prabangų viešbučio restoraną ar ruošiasi su naujai sutiktais pašnekovais pokalbį pratęsti viešbučio bare.

Svarbiausia, kad viešbutyje viskas būtų patogu ir paprasta. Tokioje viešbučio erdvėje gali būti taikomos naujausios technologijos ir netikėti sprendimai, leidžiantys apipavidalinti erdves, pritaikyti novatoriškus sprendimus, paverčiančius viešbutyje praleistą laiką kaip įmanoma kokybiškesniu. Tobula viešbučio erdvė turi būti tokia, kurioje gera kiekvienam. Čia visi svečiai atranda sau tinkamą užsiėmimą, jaučiasi patogiai ir gali naudotis naujausiomis ir inovatyviausiomis technologijomis.

Lietuvoje itin sparčiai plečiantis viešbučių rinkai, neišvengiamai atsiranda naujų idėjų poreikis, kaip apipavidalinti viešbučių erdves. Konkurso „Moderni viešbučio erdvė“ dalyviams lieka tik pasitelkti su profesionalumu suderintą fantaziją ir praverti mums duris į inovatyvių viešbučio erdvių projektavimo pasaulį.

KONKURSO SĄLYGOS IR UŽDUOTYS

 • Konkurso užduotis – pateikti inovatyvaus viešbučio erdvės vizualizaciją su aprašymu (vizualizacijoje ir aprašyme turi atsispindėti rėmėjų produkcija) tema „Moderni viešbučio erdvė“.

 • Konkurso organizatorius ir vykdytojas – žurnalas „Structum“.

 • Konkurso dalyviai: profesionalai ir studentai, studijuojantys architektūros, interjero dizaino ar panašių sričių specialybes.

 • Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.

 • Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

 • Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.estructum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus.

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

 1. Dalyviai: architektai, dizaineriai, kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Registruodamiesi dalyviai turi pasirinkti vieną iš trijų viešbučio erdvių: 1) baras / restoranas su vonios kambariu; 2) SPA; 3) registratūra, bendra svečių priėmimo erdvė. Skirtingų erdvių vietų skaičius ribotas, tad galimybė kurti projektą pasirinkta tema bus suteikiama pirmumo tvarka, nelikus vietų, dalyvis bus informuotas apie likusias pasirinkimo galimybes. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizaciją tema „Moderni viešbučio erdvė“, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas dalyviai turi remtis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).
 2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 1 000 ženklų be tarpų), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.
 3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija 300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px.
 4. Konkurso dalyviai turi atsiųsti 4–5 vieno projekto nuotraukas / vizualizacijas. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.
 5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu gabriele@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.
 6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

 

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS

 1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

  • – universalus dizainas;
  • – inovatyvumas;
  • – pritaikytos naujausios technologijos;
  • – pritaikomumas, realistiškumas.
 1. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus keturis 1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.

 2. Komandų darbus vertins autoritetinga architektų ir viešbučių vadovų komisija.

 3. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik po Konkurso.

 4. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

 5. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.

 6. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

 7. Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

 8. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai nevertinami.

KONKURSO EIGA

1. Konkurso darbai gali būti pateikiami trimis etapais:

 1. I etapas – nuo kovo 1 iki balandžio 16 d.;

 2. II etapas – nuo balandžio 17 iki gegužės 16 d.;

 3. III etapas – nuo gegužės 17 iki birželio 18 d.

Išrinkti darbai bus publikuojami žurnale „Structum“, interneto svetainėje www.structum.lt, „Facebook“ paskyroje, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.
2. Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija.
3. Dalyvių darbai bus publikuojami viešai interneto erdvėje, kur vyks viešas balsavimas ir bus renkamas nugalėtojas.
4. Nugalėtojai skelbiami birželio–liepos mėnesio žurnale „Structum“, „estructum.lt“, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

 1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai, kurių vertė – 600–1000 Eur (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ar kiti prizai).

 2. Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

 3. Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

KITOS NUOSTATOS

 1. Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

 2. Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

REGISTRACIJA

Į Konkursą registruojamasi el. paštu gabriele@structum.lt;

laiško tema: „Structum“ moderni viešbučio erdvė_dalyvis“;

laiško turinys: vardas ir pavardė, profesija, kontaktai, viešbučio erdvės pasirinkimas.

Vizualizacijos su aprašymu siunčiamos el. paštu gabriele@structum.lt;

Laiško tema: „Structum“ moderni viešbučio erdvė_vizualizacija“.