Automobilių parkavimo atstumus nuo šiol nustato statybos techninis reglamentas

2020 m. sausio 3 d.
Šią savaitę įsigaliojo statybos techninio reglamento (STR) pakeitimai.  Tiesiant naujus ir rekonstruojant esamus kelius reikia taikyti skersinius profilius (2 lentelė ir 1 paveikslas), atsižvelgiant į kelio kategoriją ir paskirtį bei eismo intensyvumą.

2 lentelė. Pagrindiniai vietinės reikšmės kelių techniniai parametrai

Eil.

Nr.

Pagrindiniai techniniai parametrai Kelio kategorija
IV IIV IIIV IVV
1. Kelio juostos minimalus plotis, m 15 12 10 8
2. Projektinis greitis, km/h 50/40 40/30 30/20 20
3. Kelio danga
3.1. tos pačios krypties eismo juostų skaičius, vnt. 2 1 1 1
3.2. eismo juostos plotis, m 3,00 4,50 3,50 (4,50) 2,50

(2,75)

3.3. važiuojamosios dalies plotis, m 6,00 4,50 3,50 (4,50) 2,50

(2,75)

4. Kelkraščio plotis, m 2×1,0 2×1,0 2×1,0 2×1,0
5. Kelio plotis (be paplatinimų), m 8,0 6,50 5,50 (6,50) 4,50

(4,75)

6. Išilginiai nuolydžiai
6.1. didžiausias išilginis nuolydis, % 1) 8,0 8,0 9,0 12
6.2. mažiausias išilginis nuolydis, % 0,3 0,3 0,3 0,3
7. Skersiniai nuolydžiai
7.1. didžiausias skersinis nuolydis, % 4,0 4,0 5,0 5,0
7.2. mažiausias skersinis nuolydis, % 2,5 3,0 3,0 3,0
8. Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai, m
8.1. išgaubtų, m 750 600 300 300
8.2. įgaubtų, m 500 300 200 100
9. Mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai, m 120 60 30 20

Pastaba: skliausteliuose nurodytas skaičius nurodo parametrus, kai įrenginėjama viena eismo juosta;

1)esant sudėtingam reljefui, maksimalūs išilginiai vietinės reikšmės kelių nuolydžiai atskirose atkarpose gali būti didesni 2 % negu nurodyta 2 lentelėje (kai bendrosios eismo sąlygos yra pakankamos saugiam eismui), didesni nuolydžiai turi būti projektuojami tik pritarus projekto derintojams kaip išimtinis atvejis.“.

33. Gatvių techniniai parametrai bus nustatomi vadovaujantis 10 lentele.

10 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

Eil. Nr. Gatvės kategorija Minimalus atstumas tarp gatvės RL1) Projektinis

greitis,

km/h

Bendras eismo juostų skaičius Eismo juostų plotis, m Maksimalus išilginis nuolydis, % Minimali horizontali kreivė, m
Min Max
1. A 70 80 4 2) 3,75 4 400
2. B 30 60 2 2) 3,25 6 200
3. C 20 50 2 4 3,00 7 120
4. D 12 30 2 2 2,75 10 30
5. DS 5 20 1 2 2,505) 12 10
6. DS* 4,5 20 1 1 3,50 12 10
7. E 7 30 23)+24) 23)+44) 0,753)/1,254) 4 10
8. F 5 20 13)+14) 13)+14) 0,753)/1,254) 5 10

1) 1. Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus), inžinerinius tinklus, transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas, taršos slopinimo įrangą, želdinius. 10 lentelėje nurodytas gatvės juostos plotis gali būti sumažintas dviem atvejais:

1.1. kai netiesiami takai, tinklai ir nereikalinga taršos slopinimo įranga (tarša neviršija leistinų normų);

1.2. kai naudojami racionalesni inžinerinių tinklų įrengimo būdai, efektyvesnė taršos slopinimo įranga ir būdai.

2) Prireikus juostų skaičius gali būti padidintas.

3) Reikalavimai taikomi pėsčiųjų eismui.

4) Reikalavimai taikomi dviračių eismui.

DS Taikoma esamose urbanizuotose, kompaktiškai vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose ir senamiesčiuose. Senamiesčiuose teikti prioritetą pėstiesiems, paliekant minimalius pločius motorizuotam eismui.

5) Eismo juostos plotis gali būti didinamas esant poreikiui.

DS* Taikoma susiformavusiose mėgėjų sodo teritorijose.“

„123. Nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų turi būti atstumai ne mažesni už nurodytus 321 lentelėje:

321 lentelė. Atstumai nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio aptarnavimo stočių

Objektų, iki kurių nustatomi atstumai, pavadinimas Atstumas (metrais)
nuo garažų ir atvirų mašinų aikštelių, kai mašinų skaičius nuo techninio aptarnavimo stočių, kai postų skaičius
10 ir mažiau 11–50 51–100 101–300 daugiau kaip 300 10 ir mažiau 11–30 daugiau kaip 30
Gyvenamieji namai 10 15 25 35 50 11 25 50
Visuomeniniai pastatai 10 10 15 25 25 15 20 20
Vaikų įstaigos 15 25 25 50 x 50 x x
Medicinos įstaigų stacionarai 25 50 x x x 50 x x

x – nustatoma suderinus su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru;

Pastaba. Elektromobiliams 123 punkto  nuostatos netaikomos“.

Pakeistasis STR nustato mažiausius privalomus atstumus, kurie turi būti nuo požeminių ar požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių, techninio aptarnavimo stočių ir įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų. Ši nuostata netaikoma elektromobiliams.

Šių atstumų reglamentavimą Aplinkos ministerija planuoja peržiūrėti, bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, iki š. m. kovo 1 d. Jeigu bus poreikis, numatoma parengti šio STR pataisų projektą ir teikti jį derinti suinteresuotiems subjektams ir visuomenei.

Asociatyvi nuotr. 

https://structum.lt/wp-content/uploads/2021/09/geberit_ib_340x430_lt.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!