Daugiabučių atnaujinimas – vienas didžiausių Lietuvos prioritetinių projektų

2017 m. lapkričio 28 d.

Irena Dirgėlienė.

Daugiabučių namų atnaujinimo programa laikoma vienu didžiausių šalies prioritetinių projektų, kuriuo siekiama didinti daugiausia šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų energinį efektyvumą. Nuo 2005 m., įsigaliojus dabartinei Daugiabučių namų atnaujinimo programai, iki 2012 m. Lietuvoje atnaujinti 479 daugiabučiai namai. 2013 m., patvirtinus naująjį daugiabučių atnaujinimo modelį, įvyko didysis renovacijos proveržis. Nuo 2013-ųjų iki dabar (remiantis 2017 m. lapkričio 10 d. duomenimis) atnaujinta 1 790 daugiabučių namų, šiuo metu naujinami dar 504 namai ir yra suderinti 458 investicijų planai.

Gyventojai įvertino renovacijos pranašumus ir trūkumus

VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), įgyvendinančios su Daugiabučių namų atnaujinimo programa susijusią veiklą, užsakymu „Spinter tyrimai“ atliko gyventojų nuomonės tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad vienu didžiausių renovacijos pranašumų laikomas pagražėjęs renovuoto namo eksterjeras, graži estetinė išvaizda. Itin pozityviai vertinamos mažesnės sąskaitos už šildymą, finansinis atsipirkimas ateityje. Kaip renovacijos teigiamos ypatybės taip pat įvardijami sutvarkyti langai, stogai, vamzdynai, elektros instaliacija. Teigiamai žvelgiama į galimybę už renovacijos darbus išsimokėti dalimis. Pozityviai atsiliepiama apie galimybę pensinio amžiaus žmonėms gauti renovacijos kompensaciją.

Kaip vieną didžiausių renovacijos trūkumų apklaustieji įvardija abejotiną darbų kokybę. Esą nesilaikoma sezoniškumo, naudojamos nekokybiškos, o galbūt ir sveikatai pavojingos medžiagos. Po renovacijos patalpos pelija, iškyla kitų problemų. Iš to išplaukia bendra renovacijos kokybės kontrolės bei skaidrumo problema. Didžioji dalis – 78 % – atnaujintų daugiabučių namų gyventojų savo namo renovacijos kokybę vertina labai gerai arba gerai.

Galima suskubti teikti paraiškas

Pasak BETA direktoriaus Valiaus Serbentos, renovacijos rinka stabili ir brandi. Tai ypač svarbu gyventojams, planuojantiems savo daugiabučio namo atnaujinimą – šiandien jie gana tiksliai gali įsivertinti renovacijos išlaidas ir atsiperkamumą.

Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas, rengti ir įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo programą. Nuo šių metų lapkričio 1 d., įsigaliojus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti įstatymui, pradedamos rinkti paraiškos daugiabučiams atnaujinti. Tokias paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai. Jos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.

Specialūs reikalavimai medžiagoms nenustatyti

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus pareigas laikinai einanti Lina Staškevičienė sako, kad specialūs reikalavimai skirtoms renovacijai medžiagoms nėra nustatyti. Statybos įstatymo 21 str. 1 dalyje numatyta, kad statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, gamintojas, importuotojas, platintojas ir įgaliotasis atstovas šiuos statybos produktus pateikia į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekia jai Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 21 str. 3 dalyje nustatyta, kad gamintojas, tiekdamas Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktą, neturintį darniųjų techninių specifikacijų, Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, dalyvaujant paskirtajai įstaigai, atlieka statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nustato statybos produkto tipą ir parengia: techninius dokumentus, kuriuose apibūdinami visi elementai, susiję su reikalaujama statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema; statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, kuria prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms: montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją. Visiems Lietuvos rinkai tiekiamiems statybos produktams reikalavimai nustatyti vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011.

Paklausta, ar skiriasi reikalavimai daugiabučių namų ir pramoninės paskirties pastatų renovacijai, L. Staškevičienė sakė, kad reikalavimai gyvenamiems pastatams nustatyti Statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, reikalavimai pramoninės paskirties pastatams nustatyti STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. Specialūs reikalavimai šių pastatų renovacijai teisės aktuose nenustatyti.

Savivaldybės – renovacijos lyderės

BETA išskiria dešimt savivaldybių, kurios laikomos renovacijos lyderėmis pagal įgyvendintų projektų skaičių. Daugiausia daugiabučių renovuojama didmiesčiuose. Remiantis naujausiais (2017 m. lapkričio 10 d.) duomenimis, Kaune ir Vilniuje renovuota po 146 daugiabučius, o Klaipėdoje – 105 daugiabučiai. Druskininkuose ir Ignalinoje renovuota po 80 daugiabučių. Jonavoje renovuoti 59, Panevėžyje – 58, Palangoje – 52, Kauno r. – 50, Alytuje – 49 daugiabučiai. Lyginant 2015 ir 2016 m., renovacijų projektų skaičius auga. Per 2015 m. visiškai baigti ir įgyvendinti 574 projektai, o per 2016 m. – 769 renovacijos projektai. 

Temos:

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/08/340x430-px_Structum.lt_.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!