Įmonėms – nauja lengvata

2019 m. vasario 25 d.

Admin.

Vasario 20 d. Vyriausybė pritarė nutarimo projektui, kuriuo sukuriama galimybė elektros energijai imlioms įmonėms pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti laikotarpyje nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

„Šiuo žingsniu ne tik sudarysime palankesnes sąlygas mūsų pramonės konkurencingumui, bet ir sukursime tinkamą atmosferą investicijoms mūsų rinkoje bei naujų darbo vietų kūrimui. Ne mažiau svarbi šios lengvatos paskirtis – skatinti įmones investuoti į efektyviau energiją vartojančias technologijas. Džiaugiuosi, kad dabar jau galime skelbti startą šiai Lietuvos konkurencingumui svarbiai priemonei“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Skelbiama, kad šia VIAP lengvata galės pasinaudoti  intensyviai elektros energiją savo veikloje naudojančios pramonės šakų įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei vieną gigavatvalandę (1 GWh) elektros energijos.

Tokios įmonės galės susigrąžinti 85 procentus nuo elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) skatinti skirtų VIAP mokėjimų. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2019 metams patvirtinta elektros gamybai iš AEI skatinti VIAP įmoka yra 0,76 cento už kilovatvalandę (ct/kWh), arba 7 600 EUR/GWh.

Pasinaudoti šia VIAP lengvata galės tik tam tikruose pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, trąšų, cheminių junginių ar plastiko gamybos, veikiančios įmonės. Šie sektoriai yra nurodyti Europos Komisijos 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai Gairėse.

Šia VIAP lengvata taip pat siekiama paskatinti įmones investuoti į energetinio efektyvumo didinimą savo veikloje. Todėl ypač svarbus kriterijus – pramonės įmonės turės būti atlikusios energijos vartojimo auditus ne anksčiau nei prieš ketverius metus nuo prašymo dėl VIAP lengvatos pateikimo dienos.

Atsižvelgiant į energijos vartojimo auditų išvadas, įmonės, kuriose nebus įdiegtos geriausios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, turės įsipareigoti šias priemones diegti, investuodamos ne mažiau kaip 75 proc. nuo susigrąžintos VIAP mokėjimų sumos.

Taip pat į šią paramą galės pretenduoti tik tos įmonės, kurios neturi pradelstų mokėjimų už VIAP bei nėra priskiriamos sunkumų patiriančių įmonių kategorijai.

Panašias diferencijuotas VIAP schemas mūsų regione jau taiko Lenkija, Latvija, Rumunija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija, todėl iki šiol Lietuva, konkuruodama dėl tiesioginių užsienio investicijų, neturėjo pranašumo bei buvo mažiau patraukli.

Šių metų sausį naujoji paramos schema buvo suderinta su Europos Komisija.

Sutartys dėl VIAP dalies susigrąžinimo bus sudaromos su VIAP lėšų administratoriumi – UAB „Baltpool“. Prašymus gauti VIAP lengvatą už 2019 metus įmonės galės pateikti nuo balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d.

Nuo 2020 m. ir vėlesniais metais tokius prašymus įmonės turės pateikti iki vasario 1 d.

Kovo mėnesį Energetikos ministerija planuoja kviesti įmonių atstovus į viešus šios VIAP lengvatos pristatymus.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/01/soninis-baneris-IM8.gif

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!