Įmonės vienijasi kovai su diskriminacija

2018 m. spalio 3 d.

Admin.

Lietuvos gyventojai įsidarbindami ir dirbdami patiria diskriminaciją, o dažniausi jos pagrindai – amžius, negalia ir lytis. Tokią situaciją atskleidė „Vilmorus“ atlikta gyventojų apklausa. Daugiau kaip pusė (57 proc.) gyventojų yra asmeniškai patyrę diskriminaciją dėl amžiaus įsidarbindami. Daugiau nei trečdalis (37 proc.) mano, kad Lietuvoje paplitusi diskriminacija darbo vietoje dėl negalios, o 23 proc. – dėl lyties.

Moterys dažniau diskriminuojamos dėl šeiminės padėties

„Tyrimas taip pat atskleidė kai kuriuos diskriminacijos suvokimo skirtumus tarp lyčių. Pavyzdžiui, net 60 proc. moterų teigia, kad diskriminacija darbo vietoje dėl šeiminės padėties yra paplitusi. Taip manančių vyrų yra kiek mažiau nei 40 proc. Tai rodo, kad moterys dažniau susiduria su diskriminacinėmis praktikomis, todėl jautrumas šiai diskriminacijos formai ir jos atpažinimas yra didesnis“, – komentuoja vienas iš Įvairovės chartijos Lietuvoje steigėjų atstovų dr. Karolis Žibas.

Kai kurių diskriminacijos formų neatpažįsta

Apklausa taip pat atskleidė, kad dalis visuomenės neatpažįsta skirtingų diskriminacijos formų darbo vietoje. K. Žibo teigimu, nemaža žmonių dalis teigė tiesiog nežinantys, ar seksualinė orientacija, lytinė tapatybė, rasė ar etninė kilmė bei religiniai įsitikinimai yra paplitę diskriminacijos pagrindai. Tikėtina, kad tokią situaciją stebime dėl visuomenėje gajų stereotipų ir tiesioginio kontakto su šiomis grupėmis nebuvimo.

Įmonės kyla į kovą su diskriminacija

Siekiant kovoti su diskriminacija ir prisidėti prie lygybės bei socialinės įtraukties užtikrinimo darbo rinkoje ir visuomenėje Lietuvoje įsteigta Įvairovės chartija. Tai Europos Komisijos iniciatyva, kuri jau egzistuoja daugiau nei dvidešimtyje ES šalių. Chartija vienija įvairiems sektoriams atstovaujančias organizacijas, kurios siekia pozityvaus pokyčio lygių galimybių srityje.

Verslas jau atrado įvairovės naudą ir galimybes

„Daugybė tyrimų rodo, kad įmonės, kurios savo veikloje vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, geriau išnaudoja verslo potencialą. Skirtingos komandos narių patirtys ir gebėjimai padeda geriau suprasti įvairias klientų grupes, pamatyti skirtingas perspektyvas, priimti kokybiškesnius sprendimus. Taigi, tokios įmonės ne tik prisideda prie socialinės pažangos plėtojimo ir atskirties mažinimo, bet ir pasiekia geresnių verslo rezultatų“, – komentuoja K. Žibas. Įvairovės chartija įmonėms siūlo galimybę priklausyti neformaliam tinklui, kurio nariai galės dalyvauti įvairiuose mokymuose, gauti prieigą prie tam tikrų tyrimų ir analizės įrankių, keistis patirtimi su kitomis organizacijomis bei  kartu siekti progreso.

Įvairovės chartija (angl. „Diversity Charter“) – Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją ir skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje. Lietuva yra dvidešimt antroji Europos Sąjungos valstybė, kurioje pradeda veikti ši iniciatyva. 

Temos:

verslas

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!