Inovatyvi apsauga nuo gaisro

2015 m. lapkričio 22 d.

Admin Structum.

admin@estructum.lt

 

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu ugniai ir išreiškiamas: užtvaros gebėjimu tam tikrą laiko tarpą (min) išlaikyti apkrovas – R, vientisumą (sandarumą) – E, izoliacines savybes – I, mechaninį poveikį – M. Atsižvelgiant į atsparumą ugniai, tokiose užtvarose numatomi priešgaisriniai angų užpildai. Lietuvoje reglamentuojami šių klasių angų užpildai: priešgaisrinės durys, vartai, liukai, angų siūlių sandarinimo priemonės, konvejerio sistemų sąrankos ir langai EW, EI, EI2, ir priešdūminių savybių turinčios durys – Sm. Atsparūs ugniai ar sandarūs dūmams vartai, durys arba langai klasifikuojami pagal LST EN 13501-2 standartą.

Priešgaisrinių durų ir vartų savybės išreiškiamos gebėjimais tam tikrą laiko tarpą išlaikyti vientisumą (sandarumą) – E, izoliacines savybes – I, I2, šilumos spinduliavimą – W, bei gebėjimu užsidaryti su savaiminio užsidarymo mechanizmais – C0, C1, C2, C3 (pvz., priešgaisrinės durys EI230-C3). Žymint priešdūminius produktus, nurodomas gebėjimas riboti dūmų plitimą (Sm) ir savaiminio uždarymo mechanizmo klasė – C0, C1, C2, C3 (pvz., priešdūminės durys C3Sm). Užsidarymo mechanizmo žymėjimas Cx – uždarymo ir atidarymo ciklų skaičiaus ilgalaikiškumo vertinimas.

Priešgaisrinės arba priešdūminės durys ir vartai dažnu atveju montuojami žmonių evakuacijos keliuose, todėl jiems keliami papildomi reikalavimai dėl užraktų. Atsižvelgiant į besievakuojančių žmonių skaičių, durų užraktai parenkami vadovaujantis standartu LST EN 179 – kai per duris evakuojasi 50 ir daugiau žmonių (1, 2 pav.), ir LST EN 1125 – kai besievakuojančių žmonių daugiau kaip 200 (3 pav.).

Šiuo metu atspariems ugniai ar sandariems dūmams vartams, durims ir langams privaloma deklaruoti atitiktį Lietuvos standartui LST EN 14600:2006 arba atitiktį pagal gamintojo produkto specifikaciją, o CE ženklinimo reikalavimai tokiems gaminiams nėra taikomi.

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. bus pradėtas taikyti pasyvių angų užpildų, turinčių priešgaisrinių ar apsaugos nuo dūmų savybių (vartai, durys, langai), CE ženklinimas. 2015 m. liepos 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 226 buvo paskelbta apie darniojo standarto EN 16034:2004 „Įeinamųjų durų blokai, pramonės ir prekybos pastatų bei garažų durys ir atidaromieji langai. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos. Atsparumo ugniai ir (arba) apsaugos nuo dūmų charakteristikos“ pereinamąjį laikotarpį. Šis laikotarpis tęsis iki 2018 m. gruodžio 1 d., nuo šios datos CE ženklinimo reikalavimai taps privalomi.

UAB „Fire Experts“ priešgaisrinių produktų atitikties dokumentai nuolat atnaujinami pagal Lietuvos bei Europos teisės aktų reikalavimus.


Temos:

https://structum.lt/wp-content/uploads/2020/03/LV_structum_outdoor_340x430_0320.jpg

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

2020 vasario 27

Rimas

Labas,
užsakovas reikalauja šilumos punktui durų EW 30-C3 su apvaliomis rankenomis iš abiejų pusių, rakinamos. Kas tai per durys ir kokios tai spynos ?