Išmanusis miestas VIII: Raseiniai nori matyti pokyčius trijose teritorijose

2021 m. spalio 21 d.

Structum.lt.

portalas@structum.lt

Rugsėjį jau aštuntą kartą startavo žurnalo „STRUCTUM“ organizuojamas nacionalinis architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkursas „Išmanusis miestas VIII“. Jame dalyvaus rekordinis savivaldybių skaičius – aštuonios. O tarp jų – mūsų pristatoma Raseinių rajono savivaldybė.

Strategiškai patogioje vietoje esantis Raseinių rajonas patrauklus ir vietiniams, ir turistams. Raseinių krašte – kultūros, modernaus verslo ir istorijos jungtys. Rajone sėkmingai verslą plėtoja tarptautinio kapitalo įmonės, nuolat tobulinama miesto infrastruktūra, didinamas skirtingų amžiaus grupių užimtumas ir puoselėjama istorija.

Netolimoje ateityje Raseiniai sieks tokių pokyčių:

  • Sukurti tvarią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą
  • Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei
  • Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę, didinti visuomenės kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą
  • Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas – užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

Kompleksiškai atnaujinus Šiluvos miestelio rekreacinės paskirties teritoriją, įrengiant infrastruktūrą, kuri bus pritaikyta vietos bendruomenės ir miestelio lankytojų kultūros, aktyvaus poilsio, rekreacijos tikslais, padidės miestelio patrauklumas vietos bendruomenei ir miesto lankytojams, skatins miestelio gyventojų aktyvumą ir didesnius lankytojų srautus.

Modernizavus prekybos ir paslaugų infrastruktūrą, bus sudarytos geresnės sąlygos prekybos ir paslaugų verslo atstovams vykdyti veiklą, bus sukurtos sąlygos plėsti esamas ir pritraukti naujas komercines veiklas mieste, o tai sudarys palankias sąlygas gyventojų užimtumui didėti bei skatins miesto ir rajono socialinę ir ekonominę plėtrą.

Konkurso „Išmanusis miestas VIII“ dalyviams pateikiamos trys teritorijos. Pirmoji yra centrinėje Raseinių miesto dalyje, autobusų stoties prieigose, tarp Stoties, Vilniaus ir Tiesos gatvių. Komercinės paskirties sklypai ribojasi su pagrindine miesto Vilniaus gatve. Teritorija gerai nepritaikyta, neišnaudota ir neefektyviai naudojama viešiesiems poreikiams tenkinti bei paslaugoms teikti Raseinių miesto centrinėje dalyje. Nemodernizuotos viešosios erdvės, papildomų ar naujų miesto traukos centrų trūkumas.

Taip pat dalyviams pateikiama Šiluvos miestelio parko teritorija. Šiluvos miestelis, nors ir apsuptas šilų, savo teritorijoje parko neturi. Planuojama teritorija Šiluvos miestelio bendrajame plane numatyta kaip rekreacinės paskirties želdynai, dalis teritorijos – kapinių plėtrai.

Šiuo metu pradėtos bendrojo plano keitimo procedūros. Naujajame plane kapinių plėtra šioje teritorijoje nebus numatyta. Naujas kapines ketinama steigti už miestelio ribų. Šiaurinė teritorijos dalis patenka į bendrajame plane numatytas miestelio centro ir gyvenamąsias teritorijas. Visa teritorija šiuo metu nėra naudojama pagal paskirtį.

Miestelio teritorijoje nėra įrengtų rekreacinių teritorijų – parkų. Atvykusiems piligrimams neįrengta pakankamai infrastruktūros trumpalaikiam poilsiui. Dalis teritorijos užpelkėjusi, apaugusi menkaverčiais želdiniais.

Trečioji – Kavaltrakio teritorija. Numatoma galimybė suformuoti kompaktišką infrastruktūrinį ir komunikacinį tinklą, kuriame gali būti orientuojamasi į gana didelį funkcinio pritaikymo spektrą – mišri bendramiestinės reikšmės teritorija su vyraujančia komercine ir visuomenine veikla ar gyvenamąja statyba.

Sukuriant infrastruktūrą būtų mažinami tranzitiniai automobilių srautai miesto gatvėse. Toks sprendimas užtikrintų miesto urbanistinį identitetą, praplėstų funkcinį scenarijų ir leistų kompleksiškai planuoti, nuosekliai vystyti dar neįsisavintas ir nesutvarkytas teritorijas.

#IšmanusisMiestas

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/08/340x430-px_Structum.lt_.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!