Papildomi reikalavimai užsieniečiams, norintiems Lietuvoje dirbti architektais

2018 m. lapkričio 7 d.

Admin.

Užsienio fiziniai asmenys, siekiantys vykdyti architekto ar statybos inžinieriaus veiklą Lietuvos Respublikoje, turėtų kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl užsienio piliečių – architektų ar statybos inžinierių – profesinės kvalifikacijos patvirtinimo.

Statybos inspekcija Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių projekto vadovo, statybos techninio priežiūros vadovo, statybos vadovo pareigas, tačiau tik tada, kai atestavimą atliekanti organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla.

Specialistai pažįmi, kad užsienietis, norėdamas vadovauti ypatingojo ar neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims, turi pateikti aplinkos ministro nustatytos formos prašymą, jo kilmės valstybėje galiojančius dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas kartu su vertimu į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir išlaikyti teisinių žinių egzaminą.

Statybos įstatyme numatyta, kad nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę vadovauti asmenys, įgiję architekto arba statybos inžinieriaus išsilavinimą.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2019/09/V_JUNG_KNX_F_50_STRUCTUM-340x430.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!