Patikslinti reikalavimai statybos produktams – nesilaikantiesiems naujųjų standartų gresia baudos

2018 m. liepos 10 d.

Admin.

Nuo 2018 m. birželio 28 d. įsigaliojo naujas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas (su viena išimtimi). Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2018 m. lapkričio 1 d.

Aplinkos ministerijos Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus vedėjas Dainius Čergelis informuoja, kad kai kuriems statybos produktams, kurie neturi darniųjų standartų, reikalavimai patikslinti (pvz., aktyvintiems mineraliniams milteliams asfaltbetonio mišiniams, statinių konstrukcijoms, kurioms nėra darniųjų techninių specifikacijų), norint suvaldyti su statinių atitikties gaisrinės saugos esminiam reikalavimui riziką, šioje sąrašo redakcijoje nustatyti reikalavimai statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose montuojamoms atsparioms ugniai ir (arba) sandarioms dūmams durims ir liukams.

„Sąraše nustatytus reikalavimus galima suskirstyti į reikalavimus, keliamus statybos produktams, turintiems darniuosius standartus ir tiekiamus rinkai, ir reikalavimus kitiems statybos produktams, kurie daugiausia Lietuvos rinkai tiekiami vadovaujantis statybos įstatymo nustatyta tvarka. Prie statybos produktų neatitikties nustatytiems reikalavimams rizikos mažinimo prisideda konkurencijos rinkoje mechanizmai, taip pat statybos aikštelėje dirbantys kompetentingi statytojai (užsakovai), statybos rangovai, statinio statybos techniniai prižiūrėtojai. Pastarieji privalo tikrinti, kad statyba vyktų pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai”, – sako D. Čergelis.

Į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą įtraukiami statybos produktai, kuriems galioja darnieji standartai ir (arba) jie yra svarbūs užtikrinant statinių atitiktį esminiams statinių reikalavimams, taip pat į jį patenka statybos produktai, dėl kurių atitikties rinkoje kyla nuolatinių problemų.

Pašnekovas primena, kad Statybos produktų rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikoje vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Neatitikties atvejais ši institucija gali skirti nuobaudas.

Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės ir saugos reikalavimų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 30 iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 500 eurų. 

Nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo 30 iki 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 300 eurų baudą. 

Gamintojuiplatintojuipateikusiems į rinką pavojingų gaminiųskiriama nuo 144 iki 1 448 eurų bauda pakartotinį pažeidimą skiriama nuo 868 iki 4 344 eurų bauda. Pateikusiems į rinką pavojingus produktusjeigu šie produktai padarė žalos vartotojo sveikataišio įstatymo 20 straipsnyje nurodytiems asmenims skiriama nuo 1 448 iki 11 584 eurų bauda. Pateikusiems į rinką pavojingus produktusjeigu šie produktai sukėlė vartotojo mirtįasmenims skiriama nuo 5 792 iki 23 169 eurų bauda. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas tikslinamas beveik kiekvienais metais ir atitinkamai tvirtinamas nauja redakcija.

Temos:

https://structum.lt/wp-content/uploads/2019/03/download-2.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

2019 gegužės 27

Vailentinas

Labai gerai, nes vienu metu buvo prilipdę tikrai prastos kokybės naujos statybos butų dabar situacija gerėja dėl būtinųjų reikalavimų. Juk perkant naują norisi, kad jis ir energetiškai efektyvus ir ekonomiškas būtų