Steigia Architektūros tarybą

2019 m. liepos 1 d.

Admin Structum.

admin@estructum.lt

Lietuvos architektų sąjunga (LAS) skelbia, kad penktadienį, birželio 28 d.  Kultūros ministerijoje įvyko pasitarimas dėl Architektūros tarybos prie Kultūros ministerijos steigimo. Nutarta, kad Kultūros ministerija iki vasaros pabaigos parengs Architektūros tarybos nuostatų pirminę versiją ir ją pateiks susitikime dalyvavusioms organizacijoms pareikšti nuomonę, teikti pasiūlymus.

Kaip buvo minėta dar kovo mėn. įvykusiame Kultūros ministerijos ir Lietuvos architektų sąjungos atstovų susitikime, Kultūros ministerija ketina inicijuoti Architektūros tarybos, kuri veiktų kaip patariamasis organas Kultūros ministrui, steigimą. Šią Tarybą Kultūros ministerijos atstovai preliminariai siūlo kurti Dizaino tarybos principu. Kultūros ministerija skelbia, kad šį mėnesį veiklą pradėjusi Lietuvos dizaino taryba turi prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros, ekonomikos ir inovacijų ministrams, taip pat institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių. Taryba taip pat teiks pasiūlymus dėl dizaino paveldo išsaugojimo, Lietuvos dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir tobulinimo, kitais dizaino srities klausimais, kuriuos kultūros ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras pateiks tarybai svarstyti.

Diskusijoje preliminariai aptarta Architektūros tarybos misija, veiklos sritys, sudėtis. Taryba teiktų rekomendacijas dėl architektūros politikos formavimo ir įgyvendinimo, srities strateginio planavimo; srities plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, architektūros srities valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių; architektūros paveldo išsaugojimo; Lietuvos architektūros ir architektų tarptautinio konkurencingumo stiprinimo; architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo ir kt. Tarybos veikla prisidėtų prie to, kad Kultūros ministerija aktyviau valstybiniu mastu rūpintųsi architektūros kaip profesionaliojo meno kūrybiniu aspektu.

Numatoma, kad konkrečių architektūros projektų svarstymas, taip pat sritį reglamentuojančių teisės aktų inicijavimas ir rengimas nebūtų šios Architektūros tarybos veiklos sritis. Taip pat, pasak viceministrės G. Žemaitytės, nebūtų dubliuojami klausimai, kuriais rūpinasi Aplinkos ministerija.

Pirmojoje diskusijoje dalyvavo architektūros sričiai artimiausios Kultūros ir Aplinkos ministerijos, tačiau, Lietuvos architektų sąjungos siūlymu, į Tarybos veiklą būtų tikslinga įtraukti ir kitų ministerijų, susijusių su sektoriumi (Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų, Ūkio), atstovų. Taip pat svarbus adekvatus profesionalų-ekspertų dalyvavimas ir atstovavimas Taryboje. Konkretesnė Tarybos sudėtis bus nustatyta vėliau, po kitų pasitarimų su LAS, LAR, Aplinkos ir kt. ministerijomis.

Primenama, jog 2018 m. pavasarį buvo pradėta Kultūros paveldo apsaugos reforma, Kultūros ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, į kurią LAS delegavo tris atstoves. Tačiau reikšmingų sprendimų iki šiol nebuvo priimta ir darbo grupės veikla sustojo. LAS atstovai išreiškė pasiūlymą ir toliau kreiptis į Architektų sąjjungos ekspertus, kviesti į darbo grupių pasitarimus, susijusius su tolimesne reformos eiga. Kultūros ministerijos atstovai informavo, jog darbo grupės veikloje atsirado pauzė, nes Ministerija nusprendė pirma atlikti tyrimą apie paveldosaugos sistemos raidą ir problemas. Tyrimo metu būtų pateikti 3 alternatyvūs sistemos modeliai, susiję su įstatymų pakeitimais, jų atitikimu Faro konvencijai (rengiantis jos ratifikavimui), struktūros pertvarkymu.

Susitikime dalyvavo Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, kiti Kultūros ministerijos atstovai, Aplinkos ministerijos, Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos architektų rūmų delegacijos.

Paruošta pagal LAS ir Kultūros ministerijos informaciją. Norbert Tukaj nuotr.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2019/09/V_JUNG_KNX_F_50_STRUCTUM-340x430.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!