Tyras lyg versmė baseino vanduo

2015 m. gegužės 26 d.

Structum.lt.

portalas@structum.lt

 

Dezinfekcija yra technologinis baseino vandens paruošimo proceso etapas. Be abejonės, jis labai svarbus. Renkantis tinkamą dezinfekcijos būdą, visada turi būti vadovaujamasi trimis svarbiais reikalavimais.

-Nuolatinė dezinfekcija turi vykti pačiame baseine.

-Turi būti šalinamos (oksiduojamos) organinės priemaišos, kurių negali sugauti baseino filtravimo įrenginys.

-Turi būti užtikrinamas paprastas ir patikimas būdas matuoti dezinfekuojamąjį poveikį plaukimo baseino vandenyje.

Šiame straipsnyje aptarsime įvairius baseino vandens dezinfekavimo būdus, įvertinsime, ar jie atitinka pateiktuosius reikalavimus.

UV – baseino vandenyje esančio užkrato

šalinimas ultravioletiniais spinduliais

Taikant šį būdą, plaukimo baseino vanduo po filtravimo leidžiamas per prietaisą, kur jis intensyviai švitinamas ultravioletiniais spinduliais (UVC). Visa sistema veikia tik tada, jei iš tikrųjų pavyksta perleisti per spinduliuotuvą kiekvieną vandens lašelį, tačiau realiai taip nebūna, nes cirkuliacijoje nedalyvauja kraštiniai vandens sluoksniai, esantys prie baseino sienelių ir ant dugno, – netgi tais atvejais, kai dėl vandens srauto leidimo per baseiną nekyla jokių keblumų. Be to, per keletą minučių į baseino vandenį papuola tiek mikroorganizmų, kad juos reikia skaičiuoti milijonais, ir, esant tam tikroms aplinkybėms, jie randa ten optimalias dauginimosi sąlygas. Šiuo atveju neįvykdomas pirmasis iš nurodytų reikalavimų.

Kiekvienas besimaudantysis taip pat atsineša į plaukimo baseiną apie 120 mg organinių medžiagų, kurių neįmanoma visiškai išfiltruoti, be to, jų netgi neįmanoma oksiduoti švitinant UV spinduliais. Taigi neįvykdomas ir antrasis reikalavimas. Dėl visų minėtų priežasčių ant plaukimo baseino sienelių ir dugno susidaro slidžios apnašos. Be to, neįmanoma išmatuoti ir dezinfekuojamojo poveikio (trečiasis reikalavimas).

Vandenilio peroksidas

Vandenilio peroksidas (H2O2) siūlomas kaip tirpalas, kurį reikia stabilizuoti. Reklamuojant nurodomas jo pranašumas: į baseinų vandenį, dezinfekuojamą šiuo būdu, nepatenka jokių papildomų balastinių medžiagų, nes vandenilio peroksidas suskyla į jį sudarančius elementus – H2 (vandenilį) ir O2 (deguonį). Vandenilio peroksidą, kaip jau minėta, būtina stabilizuoti. Veikiant tokiam stabilizatoriui, tirpalas praranda labai reikšmingą oksiduojamosios gebos dalį. Apie baktericidinį ir algicidinį poveikį žinoma labai nedaug. Vandenilio peroksido neleidžiama naudoti viešiesiems plaukimo baseinams dezinfekuoti.

Varis ir sidabras

Žinoma, kad vandenyje ištirpę sidabro jonai turi baktericidinių ir algicidinių savybių. Tiesa, reikia labai ilgo veikimo laiko – net iki šešių valandų. Sidabras neturi jokių oksiduojamųjų savybių, kitaip nei chloras ir ozonas.

Naudotojas negali išmatuoti sidabro kiekio vandenyje, todėl neįvykdomas antrasis ir trečiasis baseinų vandens dezinfekcijos reikalavimai. 

Bromas

Bromas – labai artimas chlorui cheminis elementas, turintis tokias pat baktericidines ir algicidines savybes kaip chloras. Vandeniui plaukimo baseinuose dezinfekuoti naudojami organiniai bromo junginiai, atskeliantys bromą vandenyje. Bromo junginiai parduodami sunkiai tirpstančių lazdelių pavidalu, kuriose būna iki 40 % chloro, nes paties bromo, darančio gerą baktericidinį poveikį, oksiduojamoji geba vis dėlto yra silpnesnė.

Bromo kiekį galima išmatuoti, tad šiuo atveju įvykdomi pirmasis ir antrasis baseinų vandens dezinfekcijos reikalavimai. 

Šio būdo trūkumas – iš dalies silpnesnis oksiduojamasis poveikis, todėl bromo taip pat neleidžiama naudoti viešiesiems plaukimo baseinams dezinfekuoti.

Ozonas

Ozonas (О3) yra pats stipriausias oksidatorius. Ozono negalima tiekti balionais ar kitu panašiu būdu, jis turi būti gaunamas tiesiogiai naudojimo vietoje. Naudojantis ozonatoriumi, kuris gali generuoti ne mažiau kaip 0,8–1,2 g kiekvienam filtravimo įrenginio cirkuliacinės galios kubiniam metrui, atsižvelgiant į plaukimo baseiną apkrovą, galima pasiekti gerą sumaišymą ir patenkinamą reakcijos vyksmo laiką.

Ozonas yra nepaprastai nuodingos dujos, todėl į plaukimo baseiną jį galima tiekti tiktai itin mažais kiekiais (ribinė leistinoji koncentracija yra < 0,01 g/m3), todėl gerame ozonatoriuje visada būna įrengtas filtras su aktyvintosiomis anglimis, kad likutinis ozono kiekis būtų sunaikinamas.

Įvykdomas antrasis baseinų vandens dezinfekcijos reikalavimas, tačiau po ozonavimo pakopos ir atitinkamai po filtro su aktyvintosiomis anglimis vis dėlto būtina dozuotai dar pridėti dezinfekuojamosios priemonės, pavyzdžiui, chloro, kad būtų įvykdytas reikalavimas dėl nenutrūkstamo plaukimo baseino dezinfekavimo. 

Privačiam plaukimo baseinui ozonatorius yra brangus, jam naudoti reikia daug darbo. Kur kas tikslingiau jį taikyti dažnai lankomose viešosiose maudyklėse. Pigius ozonavimo įrenginius visada reikėtų vertinti nepatikliai, nes gero ozonatoriaus tikrai neįmanoma pagaminti mažomis sąnaudomis.

Chloras

Chlorą leista naudoti kaip vienintelę dezinfekuojamąją priemonę visuomeninių plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti. Daugiametė patirtis rodo, kad taisyklingai naudojant chlorą neatsiranda neigiamų veiksnių, darančių poveikį sveikatai. Chloras naudojamas net geriamajam vandeniui dezinfekuoti, todėl kyla klausimas, kodėl taip atkakliai siekiama atrasti būdą vandeniui dezinfekuoti be chloro.

Atsakymas paprastas: todėl, kad kiekvienas nors kartą yra patyręs galimus šio būdo trūkumus, būtent – chloro kvapą, gleivinių ir akių dirginimą!

Tokių trūkumų neturi būti, nes chloro kvapo ir gleivinių bei akių dirginimo kaltininkas yra ne pats chloras, o chloraminai (purvo ir chloro junginiai). Grynas chloras švariame vandenyje nekvepia ir nekelia kitokių rūpesčių.

Eksperimentai parodė, kad net esant didelei chloro koncentracijai nebūna skundų dėl varginančių simptomų, jeigu vanduo plaukimo baseine iš tikrųjų švarus. Čia ir glūdi visa esmė! Labai svarbu, kad filtravimo įrenginyje būtų sulaikoma kuo daugiau teršalų ir taip užkertamas kelias susidaryti chloraminams.

Įmonė „OSPA Schwimmbadtechnik“ daug dėmesio skiria tam, kad sukurtų veiksmingą filtravimo įrenginį, sulaikantį net pačius smulkiausius teršalus. Filtravimo įrenginiai su aktyvintąja anglimi, kuriuos gamina ši įmonė, gali išfiltruoti net ištirpusius organinius junginius, tad baseino vanduo paruošiamas taip, kad neturi jokio pašalinio kvapo ir skonio.

Įmonės „OSPA Scwimmbadtechnik“

chlorozono įrenginys

Kaip „žaliava“ patentuotam įmonės „OSPA Schwim-mbadtechnik“ chlorozono įrenginiui naudojamas tiktai vanduo ir valgomoji druska. Grynos valgomosios druskos tokiu pavidalu, kokia vartojama ruošiant maistą, cheminė formulė yra NaCl.

„OSPA“ chlorozono įrenginyje valgomoji druska elektrolitiniu būdu išskaidoma į elementarųjį chlorą (Cl2) ir natrį, o pastarasis pašalinamas kaip šalutinis produktas. Cheminė vandens formulė – H2O, jis taip pat suskaidomas į sudedamuosius elementus – atominį deguonį (О) ir vandenilį (H2). Atominis deguonis iš dalies susijungia su elementariuoju chloru. Taip susidaro labai veiksmingi chloro junginiai su deguonimi.

Be to, atominis deguonis, kurio oksiduojamoji geba yra labai didelė, garantuoja organinių junginių suirimą, o plaukimo baseino vanduo būna labai prisotintas deguonies, todėl jis būna gaivus tarsi šaltinio vanduo ir labai patraukliai atrodo.

„OSPA“ chlorozono įrenginio pavadinimą lėmė tai, kad dėl didelio deguonies prisotinimo anodinėje dalyje susidaro ir šiek tiek ozono. Šis įrenginys iš esmės skiriasi nuo tradicinių elektrolizerių, veikiančių su valgomąja druska, kuriuose daugeliu atvejų gaunamas tiktai balinamasis chloro tirpalas, o į vandenį teikiamas ne tik šiek tiek silpniau veikiantis chloras, bet ir papildomos balastinės medžiagos. Naudojant „OSPA“ chlorozono įrenginį, į plaukimo baseino vandenį patenka tiktai itin veiksmingi chloro junginiai su deguonimi ir atominis deguonis. Šis įrenginys tiesiog idealiai atitinka visus baseino vandens dezinfekcijos reikalavimus.

Savo plaukimo baseino vandeniui turite taikyti griežtus reikalavimus, nes puikiai jaustis galėsite tiktai visiškai švariame vandenyje. Ir tiktai tokiu atveju užtikrinama tikroji reikšmė ir įvykdomos užduotys, keliamos baseinui.

Įmonės „OSPA Schwimmbadtechnik“ filtravimo įrenginiai užtikrins, kad jūsų plaukimo baseine vanduo visuomet būtų tyras, be jokio kvapo ir skonio, taip pat suteiks patikimą apsaugą nuo infekcijų – net ir tuo atveju, jei baseine maudysis daug žmonių.

 

Daugiau informacijos galite gauti

iš „OSPA Schwimmbadtechnik“

atstovo Lietuvoje ir Rusijoje: 

www.sanilux.net

 

Temos:

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/08/340x430-px_Structum.lt_.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!