Užsienio reikalų ministerija pasiaiškino dėl pastato rekonstrukcijos

2021 m. spalio 27 d.

„Structum“ redakcija.

portalas@structum.lt

Užsienio reikalų ministerija (URM) paaiškino ministerijos pastato rekonstrukcijos aplinkybes, kai šią savaitę paaiškėjo informacija, kad URM iš TS-LKD partijai priklausančio tiekėjo įsigijo tarpukario lietuvių dizainerio gamintą baldų komplektą.

URM atkreipia dėmesį, kad URM pastato rekonstrukcijos – vidaus bei išorės darbų – planavimo ir projektavimo darbai buvo pradėti 2016 metais. Ministerijos pastato rekonstrukcija vykdoma pagal 2018 metų birželio 8 dieną patvirtintą techninį projektą, kurį sudaro statinio interjero, architektūrinė, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechninė ir kitos dalys (iš viso 18 dalių).

Pastato interjero dalies projektą 2017 metais parengė architektė Roma Bernadišienė. Jame labai konkrečiai įvardinta, kad ministerijos susitikimų kambariui turi būti parinkti reprezentatyvūs tarpukario lietuvių dizainerio Jono Prapuolenio baldai. Projekto autorė kartu su URM administracijos atstovais atliko išsamią rinkos analizę – minimų baldų tiekėjų buvo ieškoma ir Lietuvoje, ir užsienyje. Rinkos tyrimo rezultatai buvo pristatyti ministerijos rekonstrukcijos darbo grupei 2021 m. kovo 26 d. 

URM reprezentacinėms erdvėms tinkantis ir istorinę reikšmę turintis dizainerio J. Prapuolenio baldų komplektas įsigytas pagal projekto autorės rekomendaciją iš jos pasiūlyto tiekėjo Dainiaus Lanausko. Tai buvo vienintelis įsigijimui tinkamas pasiūlymas, kitų rinkoje tiesiog nebuvo dėl labai ribotos antikvarinių baldų pasiūlos bei autorinių teisių J. Prapuolenio baldams apsaugos. Galimybė įsigyti naujo komplekto gamybą buvo atmesta dėl per didelių kaštų (daugiau nei 50 tūkst. eurų).

Kadangi baldų įsigijimo procese orientuotasi į efektyvų biudžeto lėšų naudojimą bei pirkimo objekto reprezentatyvumą (atitikimą architektės pasiūlytiems sprendimams), iki pat sutarties pasirašymo su laimėtoju, ministerijos vadovybė neturėjo informacijos, kas bus kita sandorio šalis. Kaip ir kitas ministerijos veiklos organizavimo sutartis, šią sutartį su tiekėju 2021 m. gegužės mėn. pasirašė ministerijos kanclerė Inga Černiuk.

Rekonstruojant URM pastatą, jo reprezentatyvumui skiriamas didelis dėmesys dėl pastato istorinės ir kultūrinės reikšmės, kadangi pastatas yra kultūros paveldo objektas. Taip pat reikšminga ir ministerijos veiklos specifika – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje kasmet vyksta apie 30-40 aukščiausio lygio sutikimų, kuriuose dalyvauja vyriausybės narių vadovaujamos užsienio šalių delegacijos. Per metus taip pat priimami keli šimtai svečių iš užsienio (ambasadorių, specialiųjų pasiuntinių ir pan.). Pasibaigus URM pastato rekonstrukcijai, šių renginių tikimasi surengti dar daugiau, nes atsiras papildomų reprezentacinių salių tokiems susitikimams.

Ministerija, įsigydama lietuviškų, istorinę reikšmę turinčių baldų, prisideda prie informacijos apie Lietuvos diplomatijos ir dizaino istoriją sklaidos.

Sutartis dėl URM pastato rekonstrukcijos pasirašyta 2019 metų lapkričio mėnesį, po to vyko parengiamieji darbai, 2020 metų sausio mėnesį prasidėjo rekonstrukcijos darbai. 2021 metais, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų, realizuotos pirkimų procedūros, reikalingos URM pastato remonto darbų pabaigimui ir įrengimui pagal numatytą projektą. Šiuo metu vyksta baigiamieji rekonstrukcijos darbai, 2022 metų pradžioje numatoma pastato naudojimo pradžia.

Nuo 2020 metų gruodžio mėnesio vidurio pareigas einantis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nedalyvavo jokiuose URM pastato rekonstrukcijos projektavimo etapuose ir baldų įsigijimo procedūroje.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2021/12/soninis12.gif

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!