Ženevoje bus priimti Lietuvos pramonei svarbūs sprendimai dėl cheminių medžiagų tvarkymo

2019 m. gegužės 2 d.

Admin Structum.

admin@estructum.lt

Šiuo metu Ženevoje vykstančiuose Stokholmo, Bazelio ir Roterdamo konvencijų, kurios apima cheminių medžiagų tvarkymą nuo jų pagaminimo iki atliekų šalinimo, šalių susitikimuose Aplinkos ministerijos atstovės išsakys Lietuvos poziciją derantis dėl būtinybės praplėsti gamintojams draudžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą.

Pagrindinė šių susitikimų tema – saugus cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymas – pasirinkta siekiant geriau apsaugoti Žemę ir jos gyventojus nuo ypač pavojingų cheminių medžiagų ir jų atliekų poveikio.

Vienas svarbiausių sprendimų, kuriuos numatoma priimti Ženevoje, pasak Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyriausiosios specialistės Aurelijos Bajoraitienės, – į Stokholmo ir Roterdamo konvencijų kontroliuojamų cheminių medžiagų sąrašus įtraukti 9 naujas labai pavojingas chemines medžiagas. Todėl būtų uždrausta jas gaminti, tiekti rinkai ir naudoti arba tai būtų griežtai ribojama, numatytos priemonės, užkertančios kelią šias medžiagas išleisti į aplinką, jų importas ir eksportas būtų vykdomas tik taikant specialias procedūras. Per derybas Lietuva pritars siūlymui priimti tokius sprendimus.

Kitas svarbus sprendimas, kurį numatoma priimti Ženevoje, – keisti Bazelio konvencijos priedus. Tikimasi, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyresniosios patarėjos Jurgitos Gaižiūnienės žodžiais, kad tai leis sustiprinti plastiko atliekų eksporto kontrolę ir užkirs kelią jas eksportuoti į tas šalis, kuriose trūksta reikiamos atliekų rinkimo ir tvarkymo infrastruktūros.

Per susitikimus Ženevoje bus aptarta ir daug kitų klausimų, susijusių su pavojingųjų ir kitų atliekų tvarkymu, vandenynų tarša plastikais, nelegaliu tarpvalstybinių atliekų vežimu ir t. t. Tad neneigiama, kad jau šiemet į nacionalinius teisės aktus gali būti perkelta ir daugiau draudimų susijusių su medžiagų pardavimu ir naudojimu.

 Stokholmo, Bazelio ir Roterdamo konvencijų šalių susitikimai vyks iki gegužės 10 d.

Chemines medžiagas ir pesticidus reglamentuojančiais ES teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir išvengti prekybos kliūčių. Juos sudaro taisyklės, kuriomis reglamentuojama prekyba tam tikrų kategorijų cheminiais produktais ir jų naudojimas, suderintų apribojimų dėl pateikimo rinkai ir tam tikrų pavojingų medžiagų bei preparatų naudojimo rinkinys, taip pat dideles avarijas ir pavojingų medžiagų eksportą reglamentuojančios taisyklės. Terminu „pesticidai“ įvardijamos medžiagos, kurios naudojamos kenksmingais laikomiems organizmams slopinti, naikinti ir siekiant neleisti jiems atsirasti. Jie apima biocidinius produktus ir augalų apsaugos produktus. Didžiausias šios srities laimėjimas ES lygmeniu yra reglamentas REACH, kuriuo reglamentuojama pavojingų medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir joms taikomi apribojimai.

Pranešimas paruoštas pagal Aplinkos ministerijos informaciją

Asociatyvi nuotr.

Temos:

verslas
https://structum.lt/wp-content/uploads/2020/05/340x430_pentacolor.gif

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!