STRUCTUM – žurnalas sėkmingam verslui.

Skaitytojų auditorija – architektai, inžinieriai, statybų ir pramonės verslo atstovai, infrastruktūros specialistai.

Leidinys aktualus kontroliuojančioms ir prižiūrinčioms valdžios institucijoms, joms pavaldžioms įmonėms ir organizacijoms, verslo ir profesinių asociacijų atstovams. Žurnalas platinamas nemokamai, tikslingai, užtikrinant tinkamą sklaidą.

Mūsų tikslas – sukurti viešą erdvę, kurioje vyktų įvairių sektoriaus sričių atstovų dialogas, idėjų ir požiūrių bei problemų mainai. Turinio struktūra apima visas pagrindines statybų sektoriaus sritis – nuo projektinės fazės iki realizacijos.

Nagrinėjamos kultūrinių ištakų, paveldo aktualijos, apžvelgiama šiuolaikinė architektūra, analizuoja- mos statinių konstrukcijos, statybų ir su jomis susijusių rinkų procesai, pristatomi produktai bei įmonės.