Druskininkų sav. – Druskininkų Nemuno krantinės atgaivinimo projektas

Projektą parengė:
Patricija Markevičiūtė, Ignas Arlauskas, Rytas Rutkauskas, Emilis Sergūnas, Brigita Mitkutė, Sandra Pušinskaitė ir Kamilė Kevėnaitė

Centrinėje Druskininkų kurorto dalyje, prie Nemuno upės ir Kurorto gatvės, šiuolaikiškų projektinių pasiūlymų laukia 2 ha krantinės teritorija. Joje norima įgyvendinti visas galimas ir leidžiamas veiklas, kurios sujungtų kurorto centrinėje dalyje esančią Nemuno krantinės bendro naudojimo teritoriją su pačia Nemuno upe. Realizuoti savo kūrybines idėjas ir profesines mintis su šiuo projektu

Druskininkai yra svarbus Lietuvos kurortas ir stiprus traukos taškas, todėl norisi, kad jis atitiktų XXI amžiaus poilsiautojo lūkesčius. Nemuno upės krantinė pasirodė įdomi ir itin perspektyvi šio miesto plėtroje.

Šiuo metu laivyba Nemuno upe Druskininkuose yra ribota dėl nepakankamų vandens kelio parametrų, tačiau atlikus upės gilinimo darbus bei sutvarkius krantinių infrastruktūrą čia būtų galima išplėsti vandens kelio galimybes ir padidinti teikiamų paslaugų apimtis.

Autoriai: Patricija Markevičiūtė, Ignas Arlauskas, Rytas Rutkauskas, Emilis Sergūnas, Brigita Mitkutė, Sandra Pušinskaitė ir Kamilė Kevėnaitė

Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas

Aiškinamasis raštas.

Visą krantinę miesto savivaldybė ketina pritaikyti turizmui ir pramoginei laivybai, atitinkamai sukurdama pakrantėje visą reikiamą infrastruktūrą. Šiandien iš 1,5 km projektuojamai teritorijai priklausančios krantinės apie 450 metrų sudaro betonuota krantinė, o beveik visoje likusioje kranto dalyje – miško plotai.

Ši teritorija esamoje situacijoje nejungia dviejų pagrindinių teritorijos dalių: dešiniosios Nemuno krantinės ir pačios Nemuno upės į vieną bendrą atitinkamai funkcijai skirtą teritoriją, šios minėtos dalys egzistuoja kiekviena atskirai neturėdamos bendros funkcijos. Lietuvos miestuose iki šiol itin trūksta kompleksinio požiūrio planuojant tiek privačias, tiek viešąsias erdves, taip pat trūksta tvarumo vizijos.

Tai mes sieksime pakeisti savo kuriamu projektu. Matome, kad miestuose trūksta nuodugnaus urbanistinio planavimo, bendro kvartalų vaizdo, miestų centrai pernelyg tankinami. Šiuo projektu norime detaliau susipažinti su Lietuvos miestų planavimo problematika ir pasiūlyti galimų sprendimo būdų. Taip pat bus įdomu pasisemti patirties iš kitų šiame projekte dalyvaujančių kolegų, ugdyti patirtį dirbant nemažoje grupėje, įgauti urbanistinio planavimo praktikos.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų