Elektrėnų teritorija

Projektą parengė:
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (KTU) – Elektrėnų komanda

Kauno technologijos universitetas

Projektą parengė: Karolina Gričiūtė, Gintarė Lučinskaitė, Ieva Kupčiūnaitė, Živilė Pažėraitė, Aidas Balčiūnas, Mantvydė Mičelytė

Projekto vadovė: KTU Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir urbanistikos katedros lekt. Jurga Vitkuvienė

Teritorijai trūksta ryšio su miestu ir aplinkinėmis teritorijomis. Pusiasalis atskirtas nuo likusios miesto urbanistinės struktūros judria gatve bei Elektrėnų marių įlankomis. Nagrinėjamoje teritorijoje pastebimas funkcinis dispersiškumas, joje yra įsiterpusių įvairių kitos (komercinės, visuomeninės) paskirties objektų bei statinių. Taip pat nesutvarkyta marių pakrantė, čia nemažai apleistų objektų. Netvarkomos ir nenaudojamos pusiasalio įlankos, neišnaudojami iš jos atsiveriantys vaizdai. Pagrindinė teritorijos tvarkymo idėja – pritraukti žmogų arčiau vandens ir, pasitelkiant gamtines formas, pakrantėje sukurti vientisą rekreacinio pobūdžio sistemą ir išsaugoti dabartinę gamtinę aplinką. Siūloma sukurti darnią aplinką, kur žmogaus ir gamtos poreikiai būtų subalansuoti. Pagrindiniais traukos centrais taptų amfiteatras, skirtas lauko renginiams, bei kultūros kūrybinių industrijų ir edukacijos centras. Buvusio „Vaikų pasaulio“ teritorijoje siūloma įrengti sporto aikštynus aktyviam poilsiui, o arčiau pakrantės kurti pasyvaus poilsio zonas. Ši rekreacijos teritorija galėtų būti kaip poilsio kompleksas, turintis galimybę plėstis. Siūloma augalinės ląstelės formos takų struktūra leidžia teritorijai „augti“, atsižvelgiant į poreikius ir galimybes. Šioje struktūroje siūloma sukurti modulinės architektūros paviljonus, kurie užpildytų šią teritoriją poilsio ir turistine veikla. Naudojant lengvai montuojamas konstrukcijas yra galimybė šiai struktūrai „augti“ ir plėstis.

Daugiau apie projektą rasite čia:
Aiškinamasis raštas: https://issuu.com/smediagroup/docs/ai__kinamasis_ra__tas
Brėžiniai: https://issuu.com/smediagroup/docs/br____iniai

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų