Jurbarko r. sav. – Teritorija Jurbarko mieste tarp kelio Kaunas-Klaipėda ir Kalnėnų karjero pietinės dalies zona

Projektą parengė:
A.R.M.S.+ (Rolandas Matulevičius, Tomas Astrauskas, Nerijus Jurgelaitis, Dovilė MackevičIūtė, Laith Ai-Tawalbeh)

Projekto tikslas – teritorijos išplanavimo ir architektūrinius pasiūlymus, paplūdimio, infrastruktūrą, suplanuo* ir suprojektuo* bendrai visos aprašytos teritorijos kompleksinį funkcinį vizualų supra*mą, privažiavimus, bemotores vandens transporto priemones (yra galimybė prie šiaurinės dalies sklypo įreng* uostelį įlankoje), suformuo* vietas mašinų parkavimui.

Projekto uždaviniai – numaty* įveiklinimą lynų atrakcionais, sujungiant vandeniu pie*nį ir šiaurinį paplūdimius, numaty* mažosios architektūros formas, želdinius, pritaiky* universalų dizainą. Valstybinio miško sklype numaty* vandens uždumblėjimo valymą. Darbo sudė*s – teks*nė ir grafinė medžiaga, fotofiksacijos, filmuota medžiaga.

Autoriai: A.R.M.S.+ (Rolandas Matulevičius, Tomas Astrauskas, Nerijus Jurgelaitis, Dovilė MackevičIūtė, Laith Ai-Tawalbeh)

Aiškinamasis raštas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų