Mažeikių r. sav. – Ventos upės kraštovaizdžio slėnio sutvarkymas

Projektą parengė:
Jonas Abromas, Petras Grecevičius

Planuojama tvarkyti teritorija yra Mažeikių mieste, Ventos upės slėnyje. Tai dalis subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonos (NRn), išskirtos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų – Ventos upės slėnio (LTAKMB002) ir Ventos upės (LTAKM002) – tvarkymo plane (Mažeikių rajono ribose).

Planuojamą tvarkyti teritoriją sudaro pėsčiųjų takai prie Ventos upės (7 trasos, kurių bendras ilgis apie 2096 m, trasų plotis apie 2 m) ir apie 30 ha teritorija prie pėsčiųjų takų.

Autoriai: Jonas Abromas, Petras Grecevičius

Aiškinamasis raštas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų