Šalčininkų r. sav. – Eišiškių miesto teritorijos pritaikymas jaunimo kūrybinės saviraiškos erdvei

Projektą parengė:
Eigilė Rudytė, Ema Kančauskaitė, Karolina Bybartaitė, Liudas Česnulis

Nors Šalčininkų rajono švietimo įstaigos nuolat organizuoja meninius renginius, kuriuose dalyvauja moksleiviai iš įvairių savivaldybių, šios priemonės nepakankamai skatina šiuolaikinio jaunimo užimtumo didinimą, socialinės atskirties mažinimą, vietos ekonominės plėtros skatinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą.

Siekiant šių tikslų, būtina inicijuoti ir plėtoti naujas kūrybines bei kultūrines jaunimo iniciatyvas. Šalčininkų rajonas turi didelį kultūrinį potencialą, nes čia yra gausybė tautodailininkų, o moksleiviai domisi šiuolaikiniais meno ir saviraiškos būdais.

Tai rodo galimybę plėtoti kultūrinių industrijų sektorių regione, kuris galėtų tapti nauja ekonominės veiklos niša. Be to, tai leistų kurti naujas laisvalaikio veiklas ir užimtumo formas, taip pat pristatyti kūrybines industrijas atvirame ore, pritraukiant ir įtraukiant visuomenę.

Autoriai: Eigilė Rudytė, Ema Kančauskaitė, Karolina Bybartaitė, Liudas Česnulis

Vadovas: lekt. Vilija Malevičienė (VTDKO)

Aiškinamasis raštas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų