Šalčininkų r. sav. – Emocinė meno centrų architektūra istoriniame kontekste

Projektą parengė:
Toma Tamošiūnaitė

Šiomis dienomis unikalūs ir paslaptingi kultūros paveldo objektai sukelia didelį žmonių susidomėjimą ir norą tyrinėti. Susirūpinimas istoriniais pastatais skatina žmones interpretuoti ir atkurti apleistą teritoriją.

Kultūros paveldo objektų integravimas į gyvenvietę prisideda prie vietos identiteto ir bendruomenės stiprinimo. Kultūriniai paminklai, istoriniai pastatai suteikia unikalumo, prisideda prie teritorijos charakterio formavimo ir sukuria estetišką, vizualiai patrauklią aplinką. Šiuolaikinės architektūros objektų įtraukimas į istorinį kontekstą gali tapti priemone, pritraukiančia vietinius gyventojus ir turistus, kurie domisi istorija, menu ir kultūros vertybėmis.

Baigiamajame magistro darbe tyrinėjamas kultūros paveldo objektų nykimas ir šiuolaikinės architektūros objektų integravimas į istorinį kontekstą, sukuriant praeities ir dabarties santykį. Remiantis atlikta teorine ir analogų analize suprojektuotas meno centras Pavlovo respublikos teritorijoje, pateikiamos išvados ir siūlymai.

Autorė: Toma Tamošiūnaitė

Vadovas: Saulius Pamerneckis (Vilnius Tech)

Aiškinamasis raštas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų