VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS KOMANDA

Projektą parengė:
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS KOMANDA

Architektūros specialybės studentai analizuoja teritorijos urbanistinės struktūros problemas, paruošia urbanistinę koncepciją, detalizuoja teritorijoje esantį kvartalą ir visuomeninio objekto architektūrinę dalį (urbanistinė teritorijos plėtros koncepcija –> kvartalo detalizacija –> visuomeninio pastato architektūrinė idėja –> inžinerinės pastato sistemos –> energinio naudingumo duomenų pateikimas).

Miestų inžinerijos specialybės studentai analizuoja teritorijos susisiekimo infrastruktūros dalį. Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos studentai nagrinės teritorijos gyvenamosios aplinkos kokybės, žaliųjų plotų išsaugojimo, triukšmo mažinimo klausimus. Pastatų energetikos specialybės studentai domėsis pastatų energinio efektyvumo klausimais.

Nagrinėti pasirinkto kvartalo užduotys, problematika

Klaipėda – Lietuvos uostas. Miestas, kurio užstatymo struktūrą kažkada stipriai veikė vanduo (Baltijos jūra, Kuršių marios, Danės upė). Šiuo metu miestas yra „nusisukęs“ nuo vandens – uosto teritorija atkirtusi prieigas prie marių, Danės upės pakrantė mažai integruota į miesto struktūrą. Studijai pasirinkta šiaurinė Klaipėdos miesto savivaldybės siūlomos integruotos teritorijos dalis ir teritorija, išplėsta iki Kuršių marių. Vienas iš darbe sprendžiamų uždavinių ir nagrinėjamų aspektų – upė mieste, miestas prie vandens, kaip tai atsispindi miesto urbanistinėje struktūroje. Atsižvelgiant į istorinį miesto vystymąsi, esamą situaciją, siekiama sukurti bendrą urbanistinio audinio struktūrą, sujungti išsibarsčiusius užstatymo elementus centrinėje dalyje ir prijungti naujas teritorijas. Jos savo išraiška ir daugiafunkce paskirtimi sustiprina centrinės miesto dalies koncepciją, pratęsia viešųjų urbanistinių erdvių tinklą, naujomis jungtimis sujungiami Danės upės krantai. Pasirinktos teritorijos detalizacijoje pateikiamas kvartalų grupės tūrinis, erdvinis, funkcinis, socialinis sprendimai. Detalizuojamas visuomeninis objektas – irklavimo bazė (esamos bazės plėtra, rekonstravimas, nauja traktuotė), galimos daugiabučių gyvenamųjų namų grupės naujai įsisavinamoje teritorijoje šalia Kuršių marių, vienbučių ir dvibučių namų statyba centrinėje miesto dalyje morfologiškai ir ekonomiškai nepagrindžiama ir šiame darbe nenagrinėjama. Darbe taip pat nagrinėjami šie aspektai: aplinkosauginių vandens taršos mažinimo priemonių taikymas, paverčiant Danės upės krantinę švaria teritorija, atsižvelgiant į ekologinio projektavimo principus, pastatų energinis efektyvumas, darni susisiekimo sistema ir judrumas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų