VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (VDU) – Kuršėnų komanda

Komandos nariai:

Raminta Miškinė (VDU Kūrybinės industrijos), Tomas Puida (VDU Kūrybinės industrijos),

Miglė Dumbliauskaitė (VDU Naujųjų medijų menas), Lina Pranaitytė (VDU Naujųjų medijų menas),

Urtė Pakers (VDU Naujųjų medijų menas), Eglė Januškienė – architektė (VDU Teisė),

Vadovai:

Vika Pranaitytė – architektė-konsultantė

Pasirinkta teritorija:
Kuršėnai

Mūsų šūkis: VDU komanda – atvira, darbšti ir unikali! Komanda įsitikinusi, kad miestas yra gyvas audinys, kuriame urbanistinis pagrindas tampa pagalbine priemone, padedančia jam funkcionuoti.

Kodėl pasirinkome Kuršėnus? Nes Kuršėnai, kaip ir dauguma mažesnių Lietuvos gyvenviečių, šiandien yra niša darnaus miestų planavimo (architektūrine, socialine, kultūrine bei ekologine prasmėmis) specialistams tirti, planuoti ir įgyvendinti įvairias užsienio teoretikų idėjas praktiškai. Rekreacinė Kuršėnų zona, į kurią patenka Kuršėnų dvaro sodyba ir Ventos upės viešosios erdvės, yra perspektyvus, tačiau šiuo metu menkai išplėtotas miesto audinys. Jis, mūsų nuomone, gali tapti funkcionalia, atraktyvia ir interaktyvia kultūrinio turizmo erdve.

Didžiausias mūsų iššūkis – sukurti vientisą, bet visas darnaus miesto planavimo teorijas susiejančią urbanistinę erdvę, kurioje bus ne tik gražu, bet vyraus turizmui ir verslui palanki žmonių interakcija.

Žinoma, kaip ir kiekvienai komandai, mums ypač sunku suderinti laiką bendriems susitikimams, tačiau turime visas galimybes bendrauti internetinėje erdvėje.

Džiaugiamės, kad šis konkursas mūsų komandai, kurios didžiąją dalį sudaro ne architektūros studentai, suteikia galimybę savo skirtingas kūrybines ir praktines patirtis, požiūrį į gyvenimą ir miesto planavimą pritaikyti praktiškai modeliuojant konkretų miestą. Manome, kad šio projekto metu įgysime žinių, susipažinsime su naujais žmonėmis ir patobulinsime savo asmeninius gebėjimus, atversime naujus kelius ir būdus miestokūros procesuose.

Mūsų komandą įkvepia įvairios miestų planavimo ir vietos kūrimo praktikos, kai architektų bei įvairių kitų aktyvių specialistų komanda, bendradarbiaudama su vietos bendruomenėmis, sukuria gyventojams artimas viešąsias erdves. Šis miesto kūrybinis procesas vadinamas vietokūra (angl. place making). Jį galima paaiškinti kaip savotišką žaidimą, kai profesionalų komanda darbuojasi konkrečioje bendruomenėje, o atradusi probleminę vietą susikuria žaidimo taisykles ir kartu su bendruomene įgyvendina lūkesčius (pavyzdžiui: gamina baldus, tvarko aplinką ar kitaip leidžia laiką). Mūsų VDU komanda žavisi dauguma tokio tipo praktikų, tarp jų galime paminėti 2009 m. Harvardo universiteto pradėtą aikštės projektą „Susitikime aikštėje“ (angl. Meet me at The Plaza), įvairias prancūzų komandos „Collectif Etc“ bendruomeninės architektūros patirtis. Ši žmonių interakciją skatinanti architektūra yra itin stipri savo pamatine idėja: miesto dizainas, architektūra čia suvokiami per vietos funkcionavimą, inovatyvumą bei gyvumą. Tai puikūs pavyzdžiai, kaip bendruomenės, veikdamos išvien su profesionalais, kuria kokybišką, paveikią architektūrą.

Išmaniojo miesto bruožai: darnus ekonomine, socialine, kultūrine, ekologine prasmėmis, išsiskiriantis tolerancija, didele talentų koncentracija bei technologiniu pažangumu. Reikia nepamiršti, kad išmanusis miestas yra visų pirma gyvas miestas, funkcionuojantis žmogui ir bendruomenėms. Šiandien galima būtų išskirti gausybę tokių išmaniųjų miestų, kuriuose bendruomenėms padedant sukuriama aktyvi aplinka. Pavyzdžiui, jau mūsų minėtasis Harvardo universiteto miestelis, Paryžius, Amsterdamas ir kt.

VDU Menų fakulteto Menotyros katedros vedėja, Kūrybinių industrijų studijų programos vadovė

doc. dr. Jūratė Tutlytė:

„Išmaniojo miesto projekte dalyvaujame jau antrą kartą. Nors VDU nerengia architektų, tačiau pirmasis „blynas“ nebuvo prisvilęs. Tai mums suteikia pasitikėjimo savimi ir idėjomis, kurios susijusios ne tiek su erdvių formavimu fizine prasme, kiek su jų socialine ir žmogiškąja dalimi. Erdvė virsta vietomis ne dėl nugludintų architektūrinių formų ar dizaino, o dėl žmonių jose. Tai gyvos vietos – jose verda gyvenimas, jos pilnos šurmulio, bendravimo, buvimo kartu. Linkiu visai komandai šį kartą dar radikaliau pasikliauti žmogiškuoju erdvės planavimo veiksniu, nes jis neabejotinai yra pats išmaniausias. Nieko mieste nėra gražesnio už jo aplinkos atvirumą ir pagarbą žmogui.“

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų