Anykščių r.

Projektą parengė:
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS: Evelina Četyrkovska, Almantas Žymantas

Pagrindinė teritorijos idėja buvo sąsaja tarp esamų miesto struktūrų ir jų komponavimo vienas kito atžvilgiu. Turgaus teritorija tampa viena iš pagrindinių urbanistinių viešųjų kanalų paskirstytoju miesto struktūroje, kuomet naujai vedami kanalai nurodo ašių tęstinumą į gretimus kvartalus.

Teritorija buvo formuota ašiniu principu numatant pagrindinius komercinius objektus jos centre. Mišrios paskirties statiniai atlieka kvartalo užbaigimo funkciją. Komponuojami automobilių keliai labiau veikia, kaip aptarnaujantys ar daliniam sustojimui nei pastoviam. Per pietinę teritorijos dalį einantis kanalas veikia shared space principu, kadangi tokio dydžio bei tipo miesteliuose gatvės labiau funkcionuoja, kaip pravažiuojančios nei pastoviai judrios. Per ją tiesiogiai patenkama į naujai formuojamą mišrų užstatymą gyventojams.

Pagrindine viešąja erdve tampa skveras, kuris į save įtraukia visus naujai vedamus kanalus ir juos paskirsto per teritoriją, jo kraštinėse pastatų cokoliniai aukštai yra skirti komercijai, suteikia jam multifunkciškumo, skatinamas ilgesnis pasibuvimas, apart trumpalaikio sustojimo, įtraukiamos rekreacinės veiklos, žaidimų, pasisėdėjimų vietos.

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite ČIA.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų