Ignalinos r.

Projektą parengė:
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS: Karolina Martinkėnaitė

Teritorija, kurioje projektuojama gydykla, nėra apsupta tankaus užstatymo, kuris turėtų poveikį pastato išsidėstymui sklype. Dėl šios priežasties buvo atkreiptas dėmesys į kitus aplinkos elementus: vertingus teritorijoje augančius medžius bei reljefą, naujai įrengto asfalto dangos kelio, formuojančio šiaurinę sklypo dalį, vingį. Chaotiškas medžių išdėstymas leido paieškoti laisvesnių formų. Natūraliai susiformavusi vidurinioji reljefo terasa tapo projektuojamo pastato prototipu. Struktūra laisvai išdėstoma sklype, akcentuojant formos laisvumą.

Iš meninės idėjos atsiradęs spiralės atliepia ir esamus reljefo vingius, prisitaiko prie jų, o ištempus spiarlę į viršų (tarsi pakeliant aukštyn velėną) ir suteikus formai masę, įliejama į esamą reljefą. Spiralė modifikuojama ne tik ištempiant ją į viršų, bet ir į šonus. Rytinė dalis tarsi atitolinama nuo likusios pastato dalies, sukuriamas privatus vidinis kiemelis lauko baseinams. Įtakos turi ir šiaurinėje dalyje besidriekiantis automobilių kelias, kurio vingis atkartojamas ir pastato erdvinėje struktūroje. Formuojami nauji takai, įjungiami į esamą pėsčiųjų takų sistemą, suformuojamas priėjimas prie ežero krantinės ir lieptas, atkartojantis lenktas formas. Pastatas tampa takų bei reljefo tąsa, kadangi jį galima suvokti tarsi atplėštą velėnos juostą, iškeltą į viršų ir nuosekliai apjungtą su pėsčiųjų takais.

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite ČIA.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų