Kuršėnams – nužiestas miestas

Projektą parengė:
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (VDU) - Kuršėnų komanda

Vytauto Didžiojo universitetas

Projektą parengė: Raminta Miškinė, Miglė Dumbliauskaitė, Lina Pranaitytė, Urtė Pakers, Eglė Januškienė, Vika Pranaitytė

Projekto vadovė: doc. dr. Jūratė Tutlytė

Projekte pasirinkus tvarkyti Kuršėnų rekreacinę teritoriją, apimančią Kuršėnų m. L. Ivinskio aikštę, Kuršėnų dvaro sodybą ir Ventos upės viešąsias erdves VDU komandos projekto koncepciniu pagrindu tapo šiandien pasaulyje vis labiau populiarėjantis gyvos „Vietos kūrimo“ (ang. Placemaking) praktikos. Placemaking‘o būdu, profesionalių architektų, menininkų ir kitų aktyvistų komandos, pasitelkdamos vietos bendruomenes sukuria gyvus architektūrinius elementus, kurie interaktyviai įsipina į vietos infrastruktūrą paskatindami miesto kultūrinę, socialinę, dažnai ir ekonominę veiklas. Šio miestokūros modelio epicentre atsiranda tvarkomoje teritorijoje gyvenantis, dirbantis, veikiantis žmogus bei jo poreikiai, todėl prieš įgyvendinant tokias iniciatyvas, pirmiausia turi būti atliekami siocio-kultūriniai vietos gyventojų nuomonės kokybiniai, kiekybiniai bei vietos stebėjimo tyrimai.

Arcitektūriniai sprendimai, kuriuos siūlo placemaking‘o komandos – tai mobilūs urbanistiniai audiniai, kurie įvairių kultūrinių modelių dėka įgauna fizinį, kultūrinį, socialinį identitetus. Šis miestokūros modelis nereikalauja didelių resursų, tačiau sukuria aiškiai pastebimas pridėtines vertes miestui bei konkrečiai tvarkomai teritorijai.

Daugiau informacijos čia:
Aiškinamasis raštas: https://issuu.com/smediagroup/docs/ai__kinamasis_ra__tas_c1b89865f1aae2
Projekto brėžiniai: https://issuu.com/smediagroup/docs/vdu_kursenu_projektas

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų