VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (VDU) KAUNO KOMANDA

Projektą parengė:
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS (VDU) KAUNO KOMANDA

Skirtingų studijų krypčių studentai tiria skirtingus pasirinktos teritorijos laukus: Kūrybinių industrijų magistrantai (Raminta, Tomas, Ala) dirba su Aleksoto teritorijos analize, architektūros analize ir rajono tapatybės klausimais, atlieka kokybinius ir kiekybinius tyrimus, siekdami atskleisti bendruomenės ir specialistų požiūrį į šią teritoriją.

Gamtos mokslų atstovai (Dovilė, Ignas ir Karolis) tiria teritorijos gamtinius išteklius, atlieka galimo poveikio aplinkai vertinimą, aplinkinių teritorijų vegetacijos analizę ir jos panaudos žaliesiems stogams galimybes. Multimedijos ir interneto technologijų studentai (Ieva ir Linas) dirba išmaniųjų technologijų teritorijoje inventorizavimo, poreikių išaiškinimo ir naujų sprendimų taikymo galimybių srityje. Augustina ir Bernadeta gilinasi į BIM technologijas ir yra atsakingos už komandos idėjų vizualizavimą projektavimo proceso metu. Naujųjų medijų meno studentai tiria naujųjų medijų ir fizinės aplinkos sankirtas, bendruomeninio meno sprendimus, naujųjų medijų pritaikymo galimybes viešosiose teritorijos erdvėse. Išgryninus viziją pereinama prie praktinės užduoties: pastatų koncepcijos ir vizijos, suformuojamos dirbant visiems komandoje ir remiantis integruotų tyrimų rezultatais. Vizualinius sprendimus įgyvendina naujųjų medijų meno ir multimedijos bei interneto technologijų studentai, konsultuodamiesi su profesionaliais architektais bei įmonių atstovais.

Nagrinėti pasirinkti analogai

Įgyvendinant projekto užduotis, studijoje bus analizuojami šie komandos idėjas paremiantys pavyzdžiai: Vankuverio miesto, siekiančio užimti „žaliausio pasaulio miesto“ poziciją, plėtros strategijos. Šveicarijos taikomųjų mokslų universitete (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) atliekamų stogų apželdinimo ir įgyvendintų projektų patirtys. Architektų B. Lundgaardo ir L. Tranbergo Kopenhagoje sukurto studentų bendrabučio „Tietgen Student Hall“ (kuris 2007 m. laimėjo RIBA (Royal Institute of British Architects) Europos apdovanojimą) architektūra. Architektų grupės SANNA organiški projektai: „Serpentine Gallery Pavilion“, 2009 (Didžioji Britanija); „21st Century Museum of Contemporary Art“, 2004 (Kanazawa, Japonija), „Rolex Learning Center“, „École Polytechnique Fédérale“ (Šveicarija), „Teshima Art Museum“, 2013, Parkas ir namas Tokijuje, 2013. Netipiški, interaktyvūs Larso Spuybroeko architektūros ir skaitmeninio dizaino sprendimai, kuriuose susipina architektūra, naujosios medijos ir technologijos. Išmaniųjų technologijų sprendimai įvairiuose pasaulio miestuose nuo Stambulo iki Vilniaus.

Pasirinkto kvartalo ir būsimo projekto pristatymas

Šiandien Kauno botanikos sodą galima priskirti prie vienų iš didžiausią potencialą turizmo plėtrai turinčių Kauno vietų, kuriai, deja, trūksta patrauklaus įvaizdžio, naujų, inovatyvių sprendimų bei tarpdiscipliniškumo, skatinančių žmonių susidomėjimą ir pritraukimą. Kauno miesto Aleksoto mikrorajone, Fredos teritorijoje, šalia VDU botanikos sodo, yra išlikę pramoniniai pastatai ir zonos, kurių dalis šiuo metu yra nenaudojami arba panaudoti netikslingai. VDU komandos nuomone, šias vietas būtų galima integruoti į VDU botanikos sodo teritoriją ir prijungti prie bendro kraštovaizdžio. Nenaudojamuose pramoninių pastatų (Sodininkų g. 2, Vaškų g. 1) teritorijoje planuojama pastatyti atvirą visuomenei interaktyvų, daugiafunkcį ir tarpdisciplinį gamtos, meno, mokslo ir technologijų muziejų, kaip bendruomenės susibūrimo ir aktyvaus veikimo vietą. Jame būtų vykdomos mokslinės bei visuomenės edukacijos veiklos, skatinamas mokslinis turizmas, įvairių mokymo įstaigų įsitraukimas, prisidedant prie mokslo plėtros ir jo populiarinimo visuomenėje. Siekiant įgyvendinti „Išmaniojo miesto“ koncepciją, teritorijoje planuojama įdiegti nemažai atsinaujinančių, energiją tausojančių sprendimų. Kad būtų panaudota kuo daugiau Lietuvoje dar neįdiegtų aplinkosauginių naujovių, remiantis Šveicarijos pavyzdžiais bei technikomis, projekte bus plėtojama tvarių žaliųjų stogų koncepcija. Be vizualinės naudos, viena pagrindinių šių stogų užduočių yra biologinės įvairovės išsaugojimas, plėtojimas bei potencialių gyvenamųjų buveinių metapopuliacijoms įsikurti sudarymas. Rytinėje pasirinktos teritorijos dalyje projektuojamas Kauno miesto laisvalaikio parkas. Jame dominuos atvira, medynais neapaugusi erdvė bei dirbtinis vandens telkinys – tai bus bene pagrindinis skirtumas nuo šiuo metu esančių Kauno parkų. Parkas bus pritaikytas įvairioms veikloms: sportui, laisvalaikiui, iškylavimui, naktiniams didžiaekraniams kino seansams (vasarą), o žiemą, užšalus vandens telkiniui, gyventojams bus sudarytos sąlygos čiuožinėti ant ledo. Savo projektu VDU komanda sieks visapusio integralumo, įvertindami ne tik socialines, ekonomines, rekreacines problemas, bet ir miesto urbanistinę plėtrą. Siekiant didinti gyventojų tankumą ir tolygų pasiskirstymą Kauno mieste, šalia mokslo centro būtų statomas daugiabutis pastatas, kuris taptų vienu žaliausių ir išmaniausių – šia prasme ir pavyzdinių, „parodinių“ gyvenamųjų namų Lietuvoje. Šiam pastatui būtų pritaikyta itin daug energijos taupymo, jos generavimo iš atsinaujinančių šaltinių bei kitų palankių gamtai, sumanią aplinką kuriančių priemonių. Čia taip pat kaip ir mokslo tyrimų centre būtų taikomos žaliųjų stogų idėjos, naudojama saulės, geoterminė ir vėjo energija. Pastato teritorijoje bus suprojektuota biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo vieta. Planuojama gyvenamoji aplinka būtų patraukli gyventojams, skatintų žmonių bendruomeniškumą ir gyvenimą santarvėje su gamta. Tai taptų pavyzdžiu, įrodančiu, kad gamtos mokslas gali būti ne tik eksponuojamas, bet ir realiai pritaikomas žmonių poreikiams tenkinti. Siekiama, kad šis pastatas taptų atskaitos tašku toliau plėtojant infrastruktūrą šioje teritorijoje. Planuojama gyvenamąjį pastatą projektuoti remiantis architektų B. Lundgaardo ir L. Tranbergo Kopenhagoje sukurto studentų bendrabučio „Tietgen Student Hall“ patirtimi. Vienbučiam namui numatyti keli galimi sprendimai, tačiau geriausią ir tinkamiausią iš jų komanda atrinks projekto metu. Per šį etapą aišku yra tai, jog pastatas bus kaip įmanoma labiau palankus aplinkai, o jo paskirtis bus susijusi su daugiafunkciu mokslo ir pažinimo muziejumi.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų