VGTU

Komandos nariai:
Gabielė Glovickytė, Agnė Mockevičiūtė, Gabrielė Rinkevičiūtė
Vadovai:
Doc. Sigitas Kuncevičius, doc. dr. Darius Linartas
Pasirinkta teritorija:
Biržai

Pasirinkta teritorija yra centrinėje Biržų miesto dalyje, vaizdingoje Agluonos upės pakrantėje. Didžioji teritorijos dalis apleista, užstatyta funkciškai nebenaudojamais, neigiamo vizualinio poveikio gamybiniais pastatais, tik pietinėje dalyje driekiasi Žemiečių parkas. Nors yra strategiškai patogioje vietoje, tačiau teritorija tarsi „iškritusi“ iš miesto gyvenimo, neįsavinta miesto struktūroje.

Neišnaudotas potencialas ir vietos įvairiapusiškumas (centrinė miesto dalis, aplink teritoriją tankus sodybinis užstatymas, į vakarus nuo teritorijos istoriją menantis siaurukas, vaizdingas gamtinis karkasas bei kontrastuojantys su aplinka, apleisti gamybiniai pastatai) lėmė teritorijos pasirinkimą. Visi išvardintieji elementai atveria plačias kūrybines galimybes, skatina ieškoti naujų urbanistinių-architektūrinių sprendimų, kurie ne tik suformuotų apleistą teritoriją, kaip atskirą vienetą, bet ir įlietų ją į bendrą miesto struktūrą, numatytų pramonės teritorijos įsavinimą, pritaikymą visuomeniniam naudojimui.

Analizuodamos teritoriją pastebėjome, jog Biržų miestelyje vyrauja gatvių tinklas. Mūsų nagrinėjamoje teritorijoje jis nutrūksta, tad pratęsiama tiek vertikalias, tiek horizontalias jungtis tarp kvartalų bei sukuriama pėsčiųjų jungtis tarp upės krantinių pusių. Planuojama išsaugoti žaliąją zoną sklypo pietinėje dalyje.

Norime sukurti daugiafunkcę erdvę bendruomenei, kur galėtų vykti įvairūs susibūrimai visais metų laikais, užtikrinant interaktyvias pramogas kiekvienam bendruomenės nariui. Kurdamos dizainą koncentruojamės į tvarius sprendimus bei bendruomenės poreikius. Įvertinę esamų pastatų būklę, planuojame kelis išsaugoti bei integruoti į kompleksą.

Prieš pradedant bet kokį projektą, visų pirma, analizuojamas to objekto/ teritorijos vietos charakteris. Siekiant pajausti tam tikros vietos dvasią, gilinamasi į jos istoriją, ieškomas tai vietai būdingas architektūrinis ir urbanistinis identitetas, apžvelgiamas gamtinis karkasas, kompozicija, aiškinamiesi vietinių žmonių poreikiai, vizijos ir kiti panašūs aspektai. Visi šios pirminės analizės metu gauti duomenys toliau tampa idėjos pamatu, leidžiančiu objektą/ teritoriją ne tik darniai sieti su jo aplinka, bet ir atradus tam tikrus išskirtinius vietos bruožus, pateikti unikalias sprendimų koncepcijas. Dėl šios priežasties tokia kruopšti analizė iš tiesų yra viena pagrindinių gero darbo sąlygų, reikalaujanti nemažai laiko ir pastangų sąnaudų, nes kiekviena situacija skirtinga.

Vėliau, turint pirmines idėjas, įsivaizdavimą kas ir kokiu pavidalu galėtų atsirasti konkrečioje vietoje/ teritorijoje, ieškoma sėkmingų pavyzdžių. Analogai renkami atžvelgiant į jų panašumą su mūsų situacija. Visuomet įdomu ir naudinga pamatyti, kas įkvėpė vieną ar kitą sprendimą, kaip buvo prieita prie konkrečios koncepcijos, kaip kūrybiškai buvo išspręsti įvairūs funkciniai ir technologiniai klausimai, kokią įtaką sprendimai padarė žmonių gyvenimo kokybei.

Vienas pavyzdžių, patraukusių mūsų dėmesį savo panašumu į esamą Biržų teritorijos būklę – „VALLON OUVERT“ teritorijos konversija Liuksemburge.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų