1. Structum.lt
  2. „WORKSPACE – SMART SPACE” (PASIBAIGĘS)

„WORKSPACE – SMART SPACE” (PASIBAIGĘS)

Laisvai samdomi darbuotojai (free-lanceriai), ieškantys tinkamos erdvės dirbti, iškeičia pamėgtas kavines į bendradarbystės erdves (coworking spaces). Ieškantiems tokios darbo vietos, svarbu ne tik lokacija ir bendruomeniškumas, tačiau ir erdvės harmonija, kurią sukuria išskirtinis interjeras. Tuo metu bendradarbystės erdvių administratoriai bando prisitraukti naujus klientus orientuodamiesi į patogumą, laisvę, išskirtinumą, namų jaukumo jausmą, tačiau ar to pakanka? Kokioje erdvėje jūs norėtumėte dirbti? Kviečiame ieškoti šio atsakymo kuriant dar nematytą bendradarbystės erdvės idėją ir ją įgyvendinant.

Geriausi bendradarbystės erdvės dizaino projektai atskleis, kaip galima įgyvendinti naujas bendradarbystės erdvės idėjas, integruoti inovacijas ir naujausias technologijas, kurti tvarumą, efektyvumą ir estetiką. Todėl žurnalas „Structum“, siekdamas kurti ir palaikyti įvairių architektūros, inžinerijos, statybų pramonės sektoriaus sričių bendravimą, pristato įmonių produkciją ir architektų bei dizainerių kūrybiškumą siejanti konkursą „Workspace – Smart Space “.

Konkurso misija – sukurti šiuolaikišką bendradarbystės erdvę, kuri tarnautų žmogui, puoselėtų vertybes ir motyvuotų kurti funkcionalią ir estetišką darbo aplinką. Projektuose bus suderinti energijos taupymo, estetikos, praktiškumo ir efektyvumo elementai, darbai bus funkcionalūs ir įvairūs savo įvairove, juose bus panaudotos pažangios biuro technologijos, o viską į bendrą visumą sujungs estetiška bendradarbystės erdvės išvaizda.

Tikslas: užtikrinti, kad išmaniosios technologijos būtų naudingos darbuotojui, plėtoti universalų dizainą, kurti novatoriškas bendradarbystės erdves, kuriuose būtų atskleistos partnerių produktų bei modernių technologijų pritaikymo galimybes ir projektų kūrėjų gebėjimai.

Užduotis: pateikti projektą (koncepcijos aprašymas, vizualizacijos) įsivaizduojamo bendradarbystės erdvės interjero įrengimui (neviršyti nustatytos namo kvadratūros), projekte pademonstruoti techninius sprendimus ir išmaniųjų technologijų pritaikymą patalpose.

NAMO INSTRUKCIJOS

Visos patalpos (namo) plotas: iki 1000 m2.

Šiame plote turi tilpti darbų bendros vietos/atskiri kambariai/konferencijų/susitikimų erdvės, virtuvė/poilsio kambarys, WC/Vonios kambarys, kiti kambariai – pasirinkimo laisvė.

Konkurso dalyviai gali savo nuožiūra pasirinkti patalpų išdėstymą ir proporcijas (vienintelis apribojimas – patalpai skirtas plotas).

Patalpose nebus realiai dirbama, bet koncepcija turi būti pritaikyta realiam gyvenimui.

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso dalyviai turi sukurti bendradarbystės erdvių projektus, kurie atspindėtų išmanumą, estetiką, ergonomiškumą.

Privaloma vizualizacijose ir aprašymuose panaudoti visų partnerių (žr. produktų lentelė) produktus, jeigu reikiamų produktų (pvz. tv/garso sistemų, apšvietimas ir t.t) nėra produktų lentelėje, siūlome savo nuožiūra rinktis norimus gamintojus.

Vizualizacijoje turi matytis visi integruoti produktai. Kadangi partnerių yra nedaug, vizualizacijose skirti jiems didesnį dėmesį ( Jung produktai stambesniu planu).

Būtina panaudoti dušo kabiną ir vonios baldus (KAMĖ).

Būtina panaudoti tiek MAPEI dangas, tiek Dangų studija dangas.

Aprašymas turi susidėti iš dviejų dalių: koncepcijos aprašymo ir motyvuoto visų produktų pasirinkimo pagrindimo.

Koncepcijos aprašyme turi atsispindėti, kaip konkurso dalyviai įsivaizduoja bendradarbystės erdves, ko autoriai ir jų klientai tikisi iš jų, kuo pasirinkta interjero koncepcija išsiskiria iš rinkoje vyraujančių tendencijų, kodėl pasirinktas interjeras turėtų būti ateitis bei kaip partnerių produktai prie to prisideda.

Kadangi vertinimo komisijoje bus užsieniečių, prašome parašyti kelių sakinių anglišką summary apie jūsų projekto idėją.

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

KONKURSO SĄLYGOS

1. Dalyviai: architektai, dizaineriai, kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu ir gauna medžiagą, kurią reikės panaudoti projekte. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizacijas, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas dalyviai turi naudotis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).

Konkurso dalyviai vizualizacijose turi aiškiai parodyti integruotus visų partnerių produktus, darbų aprašyme turi būti pagrįstas produktų pasirinkimas.

2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 500 žodžių), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.

3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija

page2image14011776 page2image14016384

300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px. Vizualizacijos RGB spalvų gama irgi reikalingos, kuomet viešinamas projektas portale ir socialiniuose tinkluose.

4. Konkurso dalyviai turi atsiųsti 5-9 vieno projekto vizualizacijas ir vieną brėžinį/grafiškai pavaizduotą projektuojamo namo patalpų išplanavimą. Vizualizacijose turi atsispindėti funkciniai patalpos vienetai. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale bei jas kadruoti, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.

5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu linas@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.

6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS
1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

Universalus dizainas; inovatyvumas, energijos pusiausvyra, estetiškumas, praktiškumas, efektyvumas, funkcionalumas, valdymo patogumas, pažangių technologijų panaudojimas.

2. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus 1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.

  1. Komandų darbus vertins autoritetinga architektų bei įvairių sričių vadovų komisija.
  2. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik

po Konkurso.

5. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

6. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.

7. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

  1. Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
  2. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai

nevertinami.

KONKURSO EIGA

1. Konkurso darbai turi būti pateikiami iki datos, apie kurią konkurso dalyviai informuojami gavę užduotį.

Geriausi darbai, atitikę visas konkurso sąlygas, bus publikuojami žurnale „Structum“ (iki penkių darbų viename numeryje, atrenkami redakcijos), interneto svetainėje www.structum.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.

2. Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija. 2.1. Pirmos vietos prizas – kelionė dviem.

3. Nugalėtojai skelbiami žurnale „Structum“, „structum.lt“, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai. (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ir kiti prizai).

2. Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

3. Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

KITOS NUOSTATOS

1. Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

2. Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

3. Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.

4. Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

5. Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus

PRODUKTŲ LENTELĖ:

Partneris

Produktas

JUNG

Jungikliai, išmaniosios sistemos

Azulejos

Plytelės

Dangų studija

Kiliminė danga ir PVC lentelės (vinilinė danga).

Gaja Décor Group

Stabilizuoti augalai

KAMĖ

Vonios baldai ir dušo kabinos

MAPEI

Grindų danga

Narbutas

Baldai

Think Light Apšvietimas
Geberit Potinkiniai rėmai, vandens nuleidimo mygtukai, vonios kambario keramika, vandens maišytuvai.

PRIDEDAMA:
1. Partnerių produktų techninės specifikacijos
2. STRUCTUM publikuoto ankstesnio konkurso darbo pavyzdys. (https://structum.lt/konkurso-dalyvis/dovile-bernotaite/)

 

 

 

 

 

 

SĄLYGOS

Laisvai samdomi darbuotojai (free-lanceriai), ieškantys tinkamos erdvės dirbti, iškeičia pamėgtas kavines į bendradarbystės erdves (coworking spaces). Ieškantiems tokios darbo vietos, svarbu ne tik lokacija ir bendruomeniškumas, tačiau ir erdvės harmonija, kurią sukuria išskirtinis interjeras. Tuo metu bendradarbystės erdvių administratoriai bando prisitraukti naujus klientus orientuodamiesi į patogumą, laisvę, išskirtinumą, namų jaukumo jausmą, tačiau ar to pakanka? Kokioje erdvėje jūs norėtumėte dirbti? Kviečiame ieškoti šio atsakymo kuriant dar nematytą bendradarbystės erdvės idėją ir ją įgyvendinant.

Geriausi bendradarbystės erdvės dizaino projektai atskleis, kaip galima įgyvendinti naujas bendradarbystės erdvės idėjas, integruoti inovacijas ir naujausias technologijas, kurti tvarumą, efektyvumą ir estetiką. Todėl žurnalas „Structum“, siekdamas kurti ir palaikyti įvairių architektūros, inžinerijos, statybų pramonės sektoriaus sričių bendravimą, pristato įmonių produkciją ir architektų bei dizainerių kūrybiškumą siejanti konkursą „Workspace – Smart Space “.

Konkurso misija – sukurti šiuolaikišką bendradarbystės erdvę, kuri tarnautų žmogui, puoselėtų vertybes ir motyvuotų kurti funkcionalią ir estetišką darbo aplinką. Projektuose bus suderinti energijos taupymo, estetikos, praktiškumo ir efektyvumo elementai, darbai bus funkcionalūs ir įvairūs savo įvairove, juose bus panaudotos pažangios biuro technologijos, o viską į bendrą visumą sujungs estetiška bendradarbystės erdvės išvaizda.

Tikslas: užtikrinti, kad išmaniosios technologijos būtų naudingos darbuotojui, plėtoti universalų dizainą, kurti novatoriškas bendradarbystės erdves, kuriuose būtų atskleistos partnerių produktų bei modernių technologijų pritaikymo galimybes ir projektų kūrėjų gebėjimai.

Užduotis: pateikti projektą (koncepcijos aprašymas, vizualizacijos) įsivaizduojamo bendradarbystės erdvės interjero įrengimui (neviršyti nustatytos namo kvadratūros), projekte pademonstruoti techninius sprendimus ir išmaniųjų technologijų pritaikymą patalpose.

NAMO INSTRUKCIJOS

Visos patalpos (namo) plotas: iki 1000 m2.

Šiame plote turi tilpti darbų bendros vietos/atskiri kambariai/konferencijų/susitikimų erdvės, virtuvė/poilsio kambarys, WC/Vonios kambarys, kiti kambariai – pasirinkimo laisvė.

Konkurso dalyviai gali savo nuožiūra pasirinkti patalpų išdėstymą ir proporcijas (vienintelis apribojimas – patalpai skirtas plotas).

Patalpose nebus realiai dirbama, bet koncepcija turi būti pritaikyta realiam gyvenimui.

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso dalyviai turi sukurti bendradarbystės erdvių projektus, kurie atspindėtų išmanumą, estetiką, ergonomiškumą.

Privaloma vizualizacijose ir aprašymuose panaudoti visų partnerių (žr. produktų lentelė) produktus, jeigu reikiamų produktų (pvz. tv/garso sistemų, apšvietimas ir t.t) nėra produktų lentelėje, siūlome savo nuožiūra rinktis norimus gamintojus.

Vizualizacijoje turi matytis visi integruoti produktai. Kadangi partnerių yra nedaug, vizualizacijose skirti jiems didesnį dėmesį ( Jung produktai stambesniu planu).

Būtina panaudoti dušo kabiną ir vonios baldus (KAMĖ).

Būtina panaudoti tiek MAPEI dangas, tiek Dangų studija dangas.

Aprašymas turi susidėti iš dviejų dalių: koncepcijos aprašymo ir motyvuoto visų produktų pasirinkimo pagrindimo.

Koncepcijos aprašyme turi atsispindėti, kaip konkurso dalyviai įsivaizduoja bendradarbystės erdves, ko autoriai ir jų klientai tikisi iš jų, kuo pasirinkta interjero koncepcija išsiskiria iš rinkoje vyraujančių tendencijų, kodėl pasirinktas interjeras turėtų būti ateitis bei kaip partnerių produktai prie to prisideda.

Kadangi vertinimo komisijoje bus užsieniečių, prašome parašyti kelių sakinių anglišką summary apie jūsų projekto idėją.

KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS

KONKURSO SĄLYGOS

1. Dalyviai: architektai, dizaineriai, kt. profesionalai, dirbantys panašaus pobūdžio darbą, studentai, kurių studijų kryptis – interjero dizainas, architektūra ar pan. Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu ir gauna medžiagą, kurią reikės panaudoti projekte. Po registracijos dalyvis turi atsiųsti vizualizacijas, pateikti projekto ir siūlomų sprendimų aprašymą. Kurdami vizualizacijas dalyviai turi naudotis rėmėjų produktų asortimentu ir sprendimais – tai turi atsispindėti vizualizacijose ir jų aprašyme (pristatomi naudojami rėmėjų produktai ir sprendimai).

Konkurso dalyviai vizualizacijose turi aiškiai parodyti integruotus visų partnerių produktus, darbų aprašyme turi būti pagrįstas produktų pasirinkimas.

2. Nuotraukų ar vizualizacijų aprašymas turi būti aiškus, trumpas (iki 500 žodžių), pagrįstas, kodėl pasirinkta tokia idėja, produktai, technologijos, pristatyti pagrindiniai sprendimai.

3. Vizualizacijos ir nuotraukos turi būti pateikiamos kokybiškos. Formatai: TIFF, JPG (aukštos kokybės, suspaudimo laipsnis min. 10), EPS, CDR (būtina sąlyga – sukreivintas tekstas). Rezoliucija

page2image14011776 page2image14016384

300 dpi. CMYK spalvų gama. Mažoji nuotraukų kraštinė turi būti ne mažesnė nei 2 000 px. Vizualizacijos RGB spalvų gama irgi reikalingos, kuomet viešinamas projektas portale ir socialiniuose tinkluose.

4. Konkurso dalyviai turi atsiųsti 5-9 vieno projekto vizualizacijas ir vieną brėžinį/grafiškai pavaizduotą projektuojamo namo patalpų išplanavimą. Vizualizacijose turi atsispindėti funkciniai patalpos vienetai. Konkurso organizatorius turi teisę išsirinkti nuotraukas, kurias publikuos žurnale bei jas kadruoti, interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ar kituose kanaluose.

5. Medžiaga konkursui turi būti pateikiama el. paštu linas@structum.lt. Visa pristatoma medžiaga turi atitikti nurodytus reikalavimus. Konkurso organizatorius turi teisę nepublikuoti medžiagos, kuri neatitinka reikalavimų.

6. Pateikdami konkursinius pasiūlymus dalyviai išreiškia sutikimą su visais Konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, su kuriais privalo susipažinti visi Konkurso dalyviai.

KONKURSO PROJEKTŲ VERTINIMAS
1. Konkurso darbų vertinimo kriterijai:

Universalus dizainas; inovatyvumas, energijos pusiausvyra, estetiškumas, praktiškumas, efektyvumas, funkcionalumas, valdymo patogumas, pažangių technologijų panaudojimas.

2. Konkursiniai pasiūlymai vertinami pagal visus 1 punkte išvardytus kriterijus. Vertinimo komisija išrinks pirmas tris prizines vietas užėmusius dalyvius.

  1. Komandų darbus vertins autoritetinga architektų bei įvairių sričių vadovų komisija.
  2. Organizatorius turi teisę iš anksto neskelbti Konkurso komisijos sudėties, o ją atskleisti tik

po Konkurso.

5. Konkursiniai pasiūlymai vertinami anonimiškai, nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams.

6. Nei Konkurso organizatorius, nei Konkurso dalyviai neturi teisės daryti jokios tiesioginės ar netiesioginės įtakos, spaudimo komisijai ar atskiriems jos nariams, siekdami paveikti Konkurso rezultatus.

7. Konkurso komisijos nariai, vertindami Konkursui pateiktus darbus, vadovaujasi nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijais. Kiekvienas komisijos narys pateiktus pasiūlymus privalo vertinti objektyviai, vadovaudamasis tik Konkurso sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

  1. Konkurso komisijos sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
  2. Neįvykdžius šių sąlygų ir (arba) kitų nustatytų reikalavimų, konkursiniai pasiūlymai

nevertinami.

KONKURSO EIGA

1. Konkurso darbai turi būti pateikiami iki datos, apie kurią konkurso dalyviai informuojami gavę užduotį.

Geriausi darbai, atitikę visas konkurso sąlygas, bus publikuojami žurnale „Structum“ (iki penkių darbų viename numeryje, atrenkami redakcijos), interneto svetainėje www.structum.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose, Konkurso informacinių partnerių ir kituose kanaluose.

2. Pagrindinius nugalėtojus išrinks komisija. 2.1. Pirmos vietos prizas – kelionė dviem.

3. Nugalėtojai skelbiami žurnale „Structum“, „structum.lt“, „Facebook“ paskyroje, informacinių partnerių kanaluose ir kt.

KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

1. Dalyviams, kurie bus paskelbti Konkurso laimėtojais, įteikiami pagrindiniai rėmėjų įsteigti prizai. (kelionės čekis, bilietai, kvietimai ir kiti prizai).

2. Dalyviams prizus gali įsteigti organizatorius, Konkurso rėmėjai, informaciniai ar kiti partneriai.

3. Konkurso rėmėjai gali įsteigti asmeninį prizą dalyviui, geriausiai pritaikiusiam jų produktus.

KITOS NUOSTATOS

1. Konkurso dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su konkursinių pasiūlymų / projektų rengimu ir pateikimu. Organizatorius nėra atsakingas ar įpareigotas atlyginti šių išlaidų, kad ir kaip vyktų ir baigtųsi konkursas. Nutraukus konkursą, dalyviams kompensacija nemokama.

2. Konkurso organizatorius gauna teises disponuoti konkursui pateikta medžiaga ir galės savo nuožiūra laisvai skelbti, išleisti, publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus ar jų dalis.

3. Architektai, dizaineriai ar kitų sričių profesionalai gali atstovauti savo įmonės prekių ženklui.

4. Visus santykius, atsirandančius tarp Konkurso organizatoriaus ir Konkurso dalyvių, reguliuoja šios sąlygos, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, įstatymai ir kiti teisės aktai.

5. Konkurso organizatorius ir Konkurso dalyviai privalo laikytis šiose sąlygose nustatytų reikalavimų. Pakeitus konkurso sąlygas, apie tai turi būti el. paštu pranešama visiems Konkurso dalyviams arba viešai skelbiama interneto svetainėje www.structum.lt. Pakeitus sąlygas ar jų priedus ir informavus dalyvius, Konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus

PRODUKTŲ LENTELĖ:

Partneris

Produktas

JUNG

Jungikliai, išmaniosios sistemos

Azulejos

Plytelės

Dangų studija

Kiliminė danga ir PVC lentelės (vinilinė danga).

Gaja Décor Group

Stabilizuoti augalai

KAMĖ

Vonios baldai ir dušo kabinos

MAPEI

Grindų danga

Narbutas

Baldai

Think Light Apšvietimas
Geberit Potinkiniai rėmai, vandens nuleidimo mygtukai, vonios kambario keramika, vandens maišytuvai.

PRIDEDAMA:
1. Partnerių produktų techninės specifikacijos
2. STRUCTUM publikuoto ankstesnio konkurso darbo pavyzdys. (https://structum.lt/konkurso-dalyvis/dovile-bernotaite/)

KOMISIJA
DALYVIAI/DARBAI
RĖMĖJAI
 

 

 

 

 

 

Vardas *
Fill out this field
Pavardė
Fill out this field
El. Paštas
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
Telefono nr.
Fill out this field
Projekto pavadinimas
Fill out this field
Aprašymas
Fill out this field
Autoriai
Fill out this field
Komandos arba studijos pavadinimas
Fill out this field
Prisegti priedą
Fill out this field
Select an option
Žvaigždute pažymėti laukeliai – privalomi užpildyti.