VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VILNIAUS KOMANDA

Projektą parengė:
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VILNIAUS KOMANDA

VGTU architektūros specialybės studentai analizuoja teritorijos urbanistinės struktūros problemas, ruošia urbanistinę koncepciją, detalizuoja teritorijoje esantį kvartalą ir visuomeninio objekto architektūrinę dalį.

Miestų inžinerijos specialybės studentai ieško sprendimų, kaip pagerinti teritorijos susisiekimo infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos studentai nagrinėja teritorijos gyvenamosios aplinkos kokybės, žaliųjų plotų išsaugojimo, triukšmo mažinimo klausimus. Atsižvelgdami į architektūrinius ir urbanistinius, aplinkosauginius, ekologinius, susisiekimo infrastruktūros aspektus studentai rengia koncepcinį teritorijos ir kvartalo regeneracijos pasiūlymą, detalizuoja būsimo visuomeninio objekto vaizdą.

Nagrinėjamos teritorijos problematika

Kadangi Vilniaus miesto savivaldybės siūloma „Šiaurinė“ tikslinė teritorija morfologiškai, tiek struktūriškai, semantiškai ir istoriškai apima labai skirtingas ir įvairialypes zonas bei rajonų dalis, studijai nagrinėti pasirinkta dalis šios teritorijos – vakarinė tikslinės „Šiaurinės“ teritorijos dalis, kurią charakterizuoja tokios problemos: suardyta (nutraukta) Žvėryno šiaurinės dalies urbanistinė struktūra, neišspręstas aukštybinių pastatų komponavimas Neries slėnyje, nėra atsakymo, ar Neries senvagės teritorija turėtų būti užstatyta, ar palikta kaip rekreacinė zona, nėra transporto mazgų architektūrinės koncepcijos. VGTU Vilniaus grupės studentų darbo tikslas – įvertinus susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, parengti teritorijos rekonstrukcijos koncepciją. Atsižvelgiant į teritoriją supančią aplinką, gatvių tinklo ir apželdintų erdvių struktūrą, ir atlikus analogų studiją pagal pasirinktą koncepcijos modelį, spręsti esmines teritorijos struktūros pertvarkymo, pėsčiųjų srautų nukreipimo, gatvių tinklo rekonstravimo, visuomeninių urbanistinių bendro naudojimo erdvių ir jas supančių objektų formavimo problemas. Detalizavimo lygmeniu sprendžiamos kvartalo viešos urbanistinės erdvės (pėsčiųjų tako) tūrinės erdvinės kompozicijos uždaviniai, taip pat detalizuojama statinių paskirtis bei architektūrinė raiška. Intensyviai užstatomoje miesto dalyje vienbučių ir dvibučių namų statyba nenagrinėjama. Darbe taip pat nagrinėjami šie aspektai: gyvenamosios aplinkos kokybės aplinkosauginiu požiūriu gerinimas, žaliųjų plotų išsaugojimas, sprendžiant triukšmo mažinimo klausimus, pastatų energinis efektyvumas, darni susisiekimo sistema ir judrumas.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų