Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Komandos nariai:
Augustina Račkovskytė, Audronė Pakalniškytė, Skaidra Petkevičiūtė, Matas Štrėmas
Vadovai:
Doc. Saulius Motieka, doc. Raimund Stupak
Pasirinkta teritorija:
Palanga

Kodėl projektui pasirinkote būtent šią teritoriją?

Pajūrio kompleksinė, visuomeninė reikšmė Lietuvai visais laikais buvo ir tebėra ypatingai svarbi. Tačiau šiuo metu miestas neišnaudoja savo potencialo. Miesto identitetas keičiasi pagal poilsiautojo poreikius, jis pritraukia tam tikros socialinės aplinkos visuomenę, todėl kurortas nereprezentuoja savo krašto vertybių.

Kokie, Jūsų nuomone, aspektai miestą paverčia išmaniuoju? Ko iki išmanumo trūksta Jūsų pasirinktai teritorijai?

Manome, kad į vieną išmanaus miesto sąvokos sudėtinių dalių įeina esamos miesto situacijos įveiklinimas ir įprasminimas. Taip pat, miesto sprendiniai turi būti projektuojami taip, kad pasiteisintų ir futuristinėje aplinkoje. Išmanusis miestas – ateities miestas.

Kas Jus labiausiai sudomino pasirinktoje teritorijoje?

Palangos mieste esantis Rąžės upelis, kaip vienas iš svarbiausių gamtinių elementų nėra įveiksmintas ir įtrauktas į jo gretimybių aktyvias zonas. Jo egzistencija miesto gyvenime ganėtinai pasyvi, todėl mus domina šio reiškinio priežastys ir galimi sprendimo būdai.

Kokia yra Jūsų projekto vizija, tikslas?

Suprojektuoti inovatyvų miestą, puoselėjantį savo vertybes, pasitelkiant turimus resursus.

Kokie užsienio profesionalų pavyzdžiai Jus įkvepia kurti išmanųjį miestą ir kuo?

Išskirti kelių architektų studijų nenorėtume, tačiau didžiausio įkvėpimo semiamės iš asmeninės patirties, dalyvaujant miesto gyvenime ir matant jo trūkumus bei privalumus.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų