Architektai pateikė vizijas, kaip galėtų atrodyti Valstybinių miškų urėdijos biuras

2022 m. kovo 3 d.

Structum.lt.

portalas@structum.lt

Pasibaigus Valstybinių miškų urėdijos administracinio pastato Trakų g. 1, Pylimų kaime, Vievio seniūnijoje, architektūrinio projekto darbų pateikimo datai, visi konkursui pateikti architektūriniai projektai yra viešinami ir su jais galima susipažinti urėdijos interneto svetainėje.

„Aplinkos ministerija ir Urėdija savo naujame, šiuolaikiškame biuro pastate įgyvendins du esminius principus. Pirma, imamės proveržio diegiant medines technologijas komercinių pastatų statyboje. Po poros metų visi viešieji pastatai bus projektuojami naudojant bent 50 proc. medinių ir kitų organinių statybinių medžiagų. Antra, Urėdija virs regionine įmone, persikraustydama iš Vilniaus į Vievį“, – konkursą komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Konkurso pabaiga žymi naują etapą VMU istorijoje – po reformos ir pokyčių laikotarpio miškininkai įsikurs jų darbo vertybes atitinkančiame pastate, kuris kartu su savo infrastruktūra taps ne tik biuru su moderniomis darbo vietomis, jame numatyta ir miškininkystės istoriją menanti ekspozicija, erdvės bendroms miškininkų ir visuomenės veikloms.

„Sulaukėme tikrai didelio architektų susidomėjimo – pateikta net 12 darbų, kuriuos pirmiausia vertins recenzentai, vėliau vertinimo komisija. Tikimės, kad po kelių mėnesių turėsime laimėtojus ir su jų vizija, kaip atrodys miškininkų biuras Vievyje, galėsime pereiti prie kito etapo – pastato projektavimo“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Architektūrinio projekto pirkime, kaip įprasta tokiuose konkursuose, numatytos trys prizinės vietos. Laimėtojas, kurio darbas bus pasirinktas, rengs ir techninį darbo projektą.

Planai įkurdinti VMU biurą Vievio seniūnijoje perėjo į įgyvendinimo etapą Vyriausybės nutarimu urėdijai perdavus Turto bankui priklausiusią ir nenaudojamą buvusią moksleivių stovyklą šalia Vievio.

„Džiaugiamės, kad valstybei priklausantis sklypas ir toliau liks valstybės, įgaus naują veidą ir taps traukos objektu“, – sakė V.Kaubrė.

Į naują centrinę būstinę persikeltų visi centrinės administracijos darbuotojai, šiuo metu įsikūrę Vilniuje ir Kaune – iš viso apie 180 žmonių – ne tik miškininkai, bet ir daug bendrųjų kompetencijų specialistų.

Vertinant būstinės vietą, buvo atsižvelgta ir į tai, jog VMU – viena regioniškiausių Lietuvos įmonių, turinti 26 regioninius padalinius, todėl būstinė Vievyje šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda ir kitų svarbių kelių susikirtimo taps patogesnė susisiekiant su regioniniais įmonės padaliniais. Jau dabar dalis Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų į darbą Vilniuje kasdien važinėja iš Kauno, Alytaus.

Vyriausybės programoje nuo 2024 m. visuomeninius pastatus siūloma statyti iš medienos ir organinių medžiagų, kurios sudarytų 50 proc. viso statinio statybos medžiagų.

DEVIZAS_R1EVES

Sklypo teritorija yra gamtinėje aplinkoje, miške. Pastatų tūriais siekiama daryti kuo mažesnę intervenciją į aplinką. Statiniai išdėstyti neapželdintose sklypo vietose. Pietų- šiaurės kryptis išlaikoma vienoje iš komplekso kompozicinių ašių, kuri tęsiasi nuo pagrindinio įvažiavimo į pastato teritoriją, iš Liepų g., link šiaurės. Kita kompozicinė ašis nuo esamo įvažiavimo į sklypą iš Trakų gatvės link administracinio pastato. Ant šios ašies išdėstomi komplekso statiniai, muziejus, ir, ašies pabaigoje, administracinis pastatas. Architektūrinė idėja paremta gamtinių formų panaudojimu – kelmo, rąsto įvaizdžiu. Siekiama sukurti paprastos, aiškiai suvokiamos formos pastatų tūrius. Pastatai projektuojami gamtinėje teritorijoje ir gali būti apeinami, matomi iš visų pusių. Perpjauto kelmo koncepcija vystoma visose pastato dalyse, kuriamas vientisas medinis pastato fasadas „rąsto žievė“, patalpų planavime ir interjere atkartojamas medžio šerdies rievių raštas.


DEVIZAS_ŠERDIS

Greta Neries regioninio parko esanti Valstybinės Miškų Urėdijos (VMU) teritorija yra natūralios gamtos apsuptyje. Vietovė gali tapti simboliška erdve iškeliant VMU būstinę iš Vilniaus į šią žalią, įmonės veiklos tikslus atspindinčią, teritoriją.

Miško šerdis – urbanistinė koncepcija, kurios epicentre VMU. Tai intervencija į apleistą teritoriją ją renovuojant ir sukuriant joje šerdį – administracijos pastatą. Aplink šį centrą toliau plėtojama bendra sklypo sutvarkymo vizija, projektuojamos naujos funkcijos VMU darbuotojams ir visuomenei: parkas, lankytojų centras, sporto aikštynai. Pasiūlymas artimas įstaigos šūkiui „Mes – miškui, miškas – visiems“ bei atveria teritorijos potencialią Pylimų kaimo gyventojams. Ieškant rekreacinių ir reprezentacinių erdvių santykio pasirinkta formuoti architektūrą, reaguojančią į kraštovaizdį. Miško proskynoje įsispraudžiami du susikertantys tūriai: pirmas – lygiagrečiai miško, antras – gilyn. Siekiama interjere kurti juntamą ryšį su gamta. Tūrių susikirtime – trijų aukštų holo erdvė, kurios centre sraigtiniai laiptai apjungia įvairias pastato funkcijas. Laiptai skatina judėjimą, socialių ryšių mezgimąsi. Parenkamos architektūrinės medžiagos ir detalės pabrėžia jungtį tarp pastato vidaus, jo aplinkos ir miško.


DEVIZAS_MIŠKAS

Konkurso teritorija suskaidyta į dvi aiškias dalis – miško ir pievos. Miškas yra didžiausia vertybė. Urbanistinė idėja – ne blokuoti miško statiniais ir ne statyti jų ties miško riba, o priešingai, medžiais neapaugusioje miško erdvėje įterpti pastatus, kurie susilietų su esamais medžiais.

VMU administracinio pastato architektūrinė idėja – tai į tris skirtingas puses „išsišakojęs“ 2-3 aukštų tūris, įsiterpęs neapaugusioje miško dalyje. Pastatas lengvai privažiuojamas ir prieinamas iš visų pusių. Pastato forma leidžia lengvai išplanuoti patalpas – patekimas į pastatą per centrinį branduolį, iš kurio į tris skirtingas puses lengvai pasiskirsto skirtingų funkcijų patalpos. Pastato forma leidžia lauke kurti tris atskiras zonas.

Muziejaus pastatas projektuojamas arčiau pagrindinės Trakų g. – gerai pasiekiamas lankytojams, reprezentatyvus. Vieno aukšto minimalistinis pastatas įsilieja miške, savo forma apkabindamas esamus medžius ir lauke kurdamas gražią edukacinę erdvę.


DEVIZAS_C1KLAS

Projekto idėja – ciklas – (lot. cyclus < gr. kyklos – ratas, apsisukimas) t.y. visuma kokių nors reiškinių, procesų, sudarančių uždarą raidos ratą. Projektuojamo administracinio pastato forma – trikampis – vystant idėją, stilizuojamas valstybinių miškų urėdijos logotipe esantis medis. Tūrinė naujai projektuojamo administracinio pastato išraiška simbolizuoja tiesioginį vystymąsi ir organizmo raidą. Pastato tūris yra trikampės formos su vidiniu kiemeliu, nuolatos tolygiai augantis, besivystantis – tarsi medis. Pastatas pradeda augti žemiausiame taške, tolygiai kildamas, kur aukščiausiame taške užbaigia savo augimo ciklą. Architektūriniais sprendimais siekiama padėti vystyti ne tik mus supančių miškų ir gyvūnijos, bet ir Pylimų kaime įsikursiančios Valstybinių miškų urėdijos gyvenimą. Siekiama skatinti susidomėjimą jų vykdoma veikla ir atkreipti dėmesį į organizacijos tikslus bei uždavinius. Projektuojamuose statiniuose išnyksta ribos tarp vidaus ir išorės, praplečiamos erdvės, gamta įleidžiama į vidų. Projekto architektūrinė vizija atspindi augalijos ir gyvūnijos organizmų gyvavimo ciklą ir žmogaus santykį su jais.


DEVIZAS_GIRIOJ

VMU pastatas yra stilistiškai susijęs su lankytojų centru ir aikštelėmis lankytojams prieinamoje zonoje. Visi sklype esantys objektai sudaro savotišką „dėlionę“. VMU būstinė yra didžioji forma iš kurios, „išėmus“ trikampę dalį ir perkėlus ją į kitą vietą, atveriamas vidinis kiemas bei sukuriamas lankytojų centro tūris. Trikampės aikštelės tarp medžių – primena pėdsakų įspaudus miške.

VMU pastato siluetas nuosekliai aukštėja link miško, kurdamas natūraliai kintantį, išraiškingą siluetą. Pastato tūris, siekiant darnaus santykio su gamtos aplinka, suskaidytas. Bendrosios erdvės pastato viduje menamai prasitęsia į išorę, formuodamos kompozicines pauzes fasaduose ir stoge. Šiose vietose įrengiamos terasos, išėjimai į lauką. Kiekviena trikampio kraštinė turi akcentą – vientiso stiklo dalį, kurioje lyg veidrodyje atsispindi miškas


DEVIZAS_ERČIOS

Valstybinės miškų urėdijos (VMU) naujoji būstinė ir lankytojų centras projektuojami daugiamečių pušų apsuptyje, nugriovus esamus pastatus atsivėrusiose miško aikštelėse – ERČIOSE. Likusi beveik nepaliesta medyno dalis skiriama rekreacijai bei pažinimui. Nauji pastatai projektuojami taip, kad organiškai papildytų esamą medyną, būtų atpažįstami, kurtų vietos identitetą ir atsispindėtų miškininkystės tradicijas bei vertybes. VMU centrinė būstinė ir lankytojų centras bus “žaliausias” visuomeninis pastatų kompleksas Lietuvoje dėl panaudotų medžiagų ir inžinerinių sprendimų iš atsinaujinančių šaltinių – lietuviškos medienos konstrukcijų, geoterminės bei saulės energijos panaudojimo, kurie atitiks aukščiausius energinius efektyvumo reikalavimus, taip pat, dėl tvaraus požiūrio į statybos greitį ir būsimą pastato lankstumą, panaudojant kartotinę ir lanksčią konstrukcinę sistemą. Pastatuose cirkuliuos grynas oras pritekantis pro orlaides languose, kuris užtikrins sveiką mikroklimatą brandaus pušyno apsuptyje.


DEVIZAS_LAJOSE

Siekiant prisidėti prie Vievio identiteto formavimo, kuriama išraiškinga architektūra, kuri kartu su atviru ir demokratišku teritorijos funkciniu zonavimu, bei edukacinę funkciją turinčia gerbuvio koncepcija, kuria traukos centrą. Kertinis urbanistinės-architektūrinės idėjos principas – įsilieti į natūralią gamtinę aplinką, supančius miškų masyvus ir tapti jos dalimi. Pastatų tūriai skaidomi į atskirus korpusus, išskleidžiant juos tarsi vėduoklę tarp esamų medžių grupių.

Pušyne pabirę administracinių patalpų blokai apjungiami bendrosiomis erdvėmis į vientisą architektūrinę formą, atsišakojančią miško audinyje. Tūriai pakelti nuo žemės, leidžiant miško paklotei apsupti pastatą, taip išreiškiant pagarbų ir jautrų santykį su supančia gamta. Bendrosios erdvės pastato viduje planuojamos su maksimaliai įstiklintais vidaus ir fasado atitvarais, įleidžiant miško peizažą į pastato vidų, išlaikant betarpišką ryšį tarp vidaus erdvių ir aplinkos.

Skaidrus ir peršviečiamas pirmas administracinio pastato aukštas kuria lengvumo įspūdį, pakabina uždaresnį ir vizualiai sunkesnį antrą pastato aukštą tarp medžių lajų. Lankytojų centro fasado ir tūriniai sprendimai atkartoja didesnį administracinį pastatą, mažesnis pastatas yra tarsi didesniojo fragmentas, tokiu būdų kuriama architektūriškai vientisa užstatymo koncepcija.


DEVIZAS_ROMOVE

Naujai projektuojamas objektas yra pabandymas sukurti minkštai įsiliejanti į gamtinę aplinką kompleksą, bet paraleliai suteikiant jam monumentalumo įvaizdį, siekiant sukurti dalinai vyriausybinio pastato pojūtį. Šis projektas bando surasti naują supratimą vyriausybinės paskirties pastato įvaizdžio 21 amžiuje, apjungiant savyje tradicinius architektūrinius ruožus vyriausybinių pastatų tipologijos ir šiuolaikinius tvarumo, atvirumo ir bendradarbiavimo tendencijas.


DEVIZAS_ARBOR

Nagrinėjama teritorija skaidoma į penkias zonas : a) lankytojų zona -arčiausiai pagrindinio įėjimo b) užstatymo zona, parinkta senų pastatų vietoje, išlaikant teritorijos charakterį. C) žalioji zona, kurioje yra brandūs medžiai ir statyba nėra galima. D) laisvalaikio/sporto zona, projektuojama arčiausiai gyvenvietės, bendrai darbuotojų ir gyventojų laisvalaikio ir/ar sporto veiklai. E) žaliųjų išteklių zona, kurioje numatomos atsinaujinančios energijos gamyba – saulės jėgainės ir pan.

Pastatų vieta parenkama griaunamų pastatų vietoje, tūris formuojamas pagal medžius – tokiais būdais siekiamas pastato integralumas gamtinėje aplinkoje, išsaugant kuo daugiau medžių. Pastatai yra pakelti nuo žemės paviršiaus ir formuojamas žalias barjeras, atskiriantis lankytojus ir darbuotojus, tokiu būdu užtikrinamas darbuotojų privatumas. Pastatų fasadai skaidrūs, suteikiantys galimybę įsileisti gamtą į darbo erdves. Projekte siūlomos modernios ir jaukios darbo vietos, kurios visiems darbuotojams ir lankytojams leistų darbo aplinkoje jaustis tarytum gamtoje bet kuriuo metų laiku


DEVIZAS_TARP MEDŽIŲ

Valstybinių miškų urėdijos pastatas skaidrus ir modernus. Įkomponuotas miške, tarp medžių, ieškant betarpiško santykio su gamta. Miško takai ir aikštelės įsilieja į pastato holus, bendrąsias erdves, sukurdami darbuotojams ypatingą jausmą.


DEVIZAS_123SML

APIE MIŠKĄ

Miškas, pamiškės pieva ir alėjomis aprėmintas sodas – 3 esminiai VMU teritorijos gamtiniai dėmenys erdviškai formuojami brandžių medžių ir kartu atskleidžiantys pasakojimą apie natūralią bei žmogaus kultūrinamą iš miško išaugusią aplinką.

Teritorijoje, jų pagrindu išryškinamos 3 zonos:

-1 miško pažintinis parkas;
-2 pamiškės pievą – renginių ir rekreacinėms funkcijoms;
-3 sodo teritorija su reakreacija bei parkavimu – uždara VMU teritorija;

Pastatai 2-juose mazguose:

-A administracinio pastato vieta paliečia visas 3 teritorijos zonas, o tūris apglėbia ir eksponuoja medžių alėją. Jos medžiai sutrupina pastato programą į pabirusių tūrių urėdijos miestelį. Įvairaus dydžio tūrių kolekciją užkloja alėjos viršūnių organiškai pramuštas stačiakampis stogas. Administracinio pastato epicentru tampa įvairialypė darbo aplinka, lyg vidaus ir lauko kambarių rinkinys po vienu stogu aplink brandžius medžius – “Aplink mišką“.

-B lankytojų paviljonas numatytas miško-parko epicentre, tarp medžių, nužvelgia ir eksponuoja miško parko teritoriją 360°. Plastiško plano pastatas su kiemeliu ir ekspozicija bei perimetrinė terasa aplink įsiterpia į medžių formuojamą atvirą miško aikštelę, likusia buv. renginiu pastato vietoje – „aplink miškas“


DEVIZAS_VIEVIS

Projektas formuojamas kaip tvarus miško ir žmonių infrastruktūros santykio modelis institucijai kuri puoselėja atsakingą visuomenės santykį su gamta ir planuoja mišką kaip atsinaujinantį resursą. Teritorija formuojama kaip eksperimentų, edukacijos ir aktyvaus darbo erdvė kurią sudaro miško parkas, lankytojų centras ir VMU administracijos pastatas.

Miškas supantis urėdiją yra platesniu ekosistemų dalis – tiltas suteikiantis galimybę rūšims plisti nepertraukiamai. Tai svarbi jungtis tarp ežero ir šalia esančios Kazokiškių-Kaugonių miškų masyvui ekosistemos. Stambiagabaritės medienos statyba, eksploatacijai naudojamos tvarios technologijos atitinka šiuolaikinės architektūros kryptis Europos kontekste ir Europos Komisijos siūlomą Miškų saugojimo ir auginimo strategiją. Siekiama maksimaliai išnaudoti ir perdirbti esamas teritorijos medžiagas; taupyti sąnaudas ir naujų medžiagų transportavimo energiją.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2022/08/340x430-px_Structum.lt_.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!